Hajnówka. Duchowe bogactwo prawosławia. Wydanie I

Prawosławie w Hajnówce i regionie jest tematem kolejnego wydawnictwa, które ukazało się w ramach realizacji Strategii Marki Miasta Hajnówka. Zawiera ono skompensowany zbiór informacji o funkcjonowaniu Cerkwi Prawosławnej, ciekawostek związanych z wiarą oraz wskazuje na miejsca szczególne dla wyznawców prawosławia, zlokalizowanych w Hajnówce i jej okolicach.


Source URL: https://www.hajnowka.pl/strona/dla-turysty-foldery-promocyjne/781-hajnowka-duchowe-bogactwo-prawoslawia-wydanie-i