Informacja o finansowaniu przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka”

Miasto Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka” jest dofinansowane w 2020 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Grafika
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Grafika
NFOŚiGW

Strony w dziale: