Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Hajnówka

 

W ramach uczestnictwa miasta Hajnówka w projekcie "Dostępne Podlaskie - szkolenie i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, zostały wypracowane procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Weszły one w życie w formie zarządzeń Burmistrza Miasta Hajnówka.

  1. Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2022r. w sprawie przyjęcia procedury obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami poprzez pocztę elektroniczną
  2. Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia procedury obsługi klienta (osoby ze szczególnymi potrzebami)

  3. Zarządzenie nr 36/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia procedury obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami przez telefon

 

Emilia Korolczuk

Koordynator ds. dostępności


Source URL: https://www.hajnowka.pl/strona/dla-mieszkanca-dostepnosc/2284-procedury-obslugi-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-urzedzie