Współpraca z Rejonem Prużańskim (Białoruś, Obwód Brzeski)

Herb Rejon Prużański (Białoruś, Obwód Brzeski)

Rejon Prużański (Białoruś, Obwód Brzeski)

Położony w południowo-zachodniej części obwodu brzeskiego. Powierzchnia rejonu liczy 2834 km2. Według danych na 01.01.2019 r. zamieszkuje go 46 341 mieszkańców (23 525 – ludność miejska, 22 816 – ludność wiejska, 18 819 - miasto Prużany, 3014 – miasto Różany, 1620 – Szereszewo). Administracyjne terytorium podzielone jest na 12 jednostek terytorialnych. Na jego terenie znajduje się znaczna część Puszczy Białowieskiej. Obszar posiada bogatą historię, w związku z czym posiada wiele walorów kulturowych, historycznych, co sprzyja rozwojowi turystyki.

Kontakt:

Pużański Rejonowy Komitet Wykonawczy

ul. Szirmy 17, 225140 Prużany

tel. 00375 1632 90548, fax 00375 1632 91241

e-mail: Pruzhany_ric@brest.by

www.pruzhany.brest-region.by

Władze Rejonu:

Jurij Irewicz Bisun - Przewodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Prużanach

Samorząd miasta Hajnówka z racji przygranicznego położenia podejmuje szereg działań z podmiotami administracji samorządowej, jednostkami kultury, sportu, turystki położonymi po wschodniej stronie granicy. Dotychczas kontakty z miastami białoruskimi tj. Prużany, Kamieniec, Swisłocz odbywają się w ramach Stowarzyszenia Samorządów „Euroregion Puszcza Białowieska”, zawiązanego w 2002 r. Umową o utworzeniu międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnej pod nazwą „Euroregion Puszcza Białowieska” zawartą w dniu 25 maja 2002 r. Powstanie Euroregionu stworzyło podstawy do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej sąsiadujących ze sobą regionów. Zaowocowało wspólnymi działaniami zmierzającymi do wspierania i rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, zainicjowało przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska i promocji.

Miasto Hajnówka wraz z Rejonem Prużańskim realizowało projekty współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina:

  • Projekt „Co w miastach puszczy? - transgraniczna współpraca miast w dziedzinie turystyki i promocji” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006

Source URL: https://www.hajnowka.pl/strona/486-wspolpraca-z-rejonem-pruzanskim-bialorus-obwod-brzeski