Pomoc mieszkańcom miasta Hajnówka przy usuwaniu azbestu w 2023 r. - nabór wniosków

 

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza nabór wniosków od mieszkańców miasta Hajnówka chętnych do skorzystania z pomocy przy usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Zadanie obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Pomoc realizowana będzie do wysokości kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. O kolejności realizacji zgłoszeń decydować będzie kolejność ich złożenia.

Druk wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia zbierane będą do 30.08.2023 r.

Referat Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Strony w dziale: