Kategoria

Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.3.2.2019 z dnia 16.07.2019r. na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, w ramach realizacji projektu „Moja szkoła” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert do dnia 24 lipca 2019 r.

 

logo FPER RP Podlaskie UEEFS

 
Załączniki

Source URL: https://www.hajnowka.pl/aktualnosc/projekty-moja-szkola/599-zapytanie-ofertowe-nr-zok042322019-z-dnia-16072019-r