Kategoria

ZOK.042.3.4a.2019

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę następujących podręczników, ćwiczeń i słowników do nauki języka angielskiego oraz książek dla uczniów:

Do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce:

Do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce:

Do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce:

Termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty upublicznienia informacji o wyniku postępowania. Koszty dostawy, do każdej ze szkół, pokrywa Wykonawca.

Oferty należy złożyć w terminie do 03.01.2020 r., na formularzu ofertowym (w załączeniu), w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Hajnówka, ul.Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój 215 (Sekretariat) lub wysłać pocztą, kurierem na w/w adres, bądź e-mailem na adres: j.stefaniuk@hajnowka.pl

Bliższych informacji udziela Jolanta Stefaniuk, tel. (85) 682-24-88.

 

logo FPER RP Podlaskie UEEFS

 
Załączniki

Source URL: https://www.hajnowka.pl/aktualnosc/projekty-moja-szkola/587-zapytanie-ofertowe-nr-zok042342019-z-dnia-18122019-r