Kategoria

Informacja z postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.3.5.2019 z dnia 04.12.2019 r. na kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli - uczestników projektu "Moja szkoła" z zakresu kompetencji cyfrowych

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

 

logo FPER RP Podlaskie UEEFS

 
Załączniki

Source URL: https://www.hajnowka.pl/aktualnosc/projekty-moja-szkola/585-informacja-z-postepowania-zapytania-ofertowego-nr-zok042352019