dzieci z opiekunkami i strażakiem stoją na zbiórce

Kategoria

W trosce o bezpieczeństwo dzieci dnia 15.11.2023r. o godz. 9.20 w naszym żłobku została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa dzieci i pracowników. W ćwiczeniach ewakuacyjnych wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Celem akcji było nabywanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia. Cała ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

 


Source URL: https://www.hajnowka.pl/aktualnosc/oswiata/4509-probna-ewakuacja-przeciwpozarowa-w-zlobku-samorzadowym