Dzieci siedzą na podłodze, za nimi granatowe tło z napisem: Prawa dziecka

Kategoria

W dniach 18 i 21 listopada 2022r. dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych: "Kangrurki", "Króliczki", "Tygryski" i "Sówki" obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Była to doskonała okazja do realizacji ciekawych i rozwijających zajęć uzupełniających wiedzę dzieci o ich prawach. Z tej okazji odbyły się rozmowy i dyskusje o ich potrzebach oraz roli rodziców i opiekunów między innnymi o prawie do miłości, zabawy, nauki, opieki oraz integracji. Dzieci  zapoznały się z  wierszem M. Brykczyńskiego –„ Prawa dziecka” oraz „Mam prawo do…” J. Potoczka. Przedszkolaki podzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat praw dziecka (powodami do radości, uśmiechu oraz tym, co może powodować, że są smutne, co sprawia im przykrość). Rozpoznawały sytuacje, kiedy dochodzi do łamania praw. Poznały też instytucje, których celem jest niesienie pomocy dzieciom i chronienie ich praw. Każde dziecko miało okazję uświadomić sobie, że niezależnie od wszystkich życiowych sytuacji, od różnorodnych zachowań, sukcesów czy porażek jest kimś bardzo ważnym, kimś kogo trzeba szanować i kochać. Przedszkolaki po wspólnych zabawach integracyjnych, ruchowych i tanecznych z nauczycielkami skorzystały z ulubionego prawa dziecka: prawa do zabawy.

Celem obchodów było propagowanie idei praw dziecka, zwiększenie świadomości na temat istnienia Konwencji o Prawach Dziecka, uświadomienie wszystkim że dzieci mają swoje prawa i mogą z nich korzystać. Świadomość swoich praw pozwoli dzieciom nabyć dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem, obywatelem.

Nauczycielki: Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk, Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow, Beata Środa, Mariola Krawczyńska, Ewa Horosz, Ewelina Wasiluk

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych: II, III, IV i V w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Przedszkolaki uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach poświęconych temu dniu, a także przygotowywały tematyczne prace plastyczne.

 


Source URL: https://www.hajnowka.pl/aktualnosc/dla-mieszkanca-oswiata/3156-obchody-miedzynarodowego-dnia-praw-dziecka-w-przedszkolu-nr