Uroczyste otwarcie nowego skrzydła Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce

Dodane przez e.rynkowska - wt., 12/10/2021 - 08:36

Wszystko zaczyna się od przedszkola…” – tymi słowami Pani Dyrektor Dorota Ewelina Durzyńska rozpoczęła uroczystość otwarcia nowego skrzydła naszej placówki, która odbyła się 15 września 2021 roku.

Galę zainaugurował hymn przedszkola, który dumnie odśpiewały przedszkolaki z grupy Żubrów i wszyscy zgromadzeni.

Następnie, Pani Dyrektor Przedszkola nr 3 serdecznie powitała wszystkich zebranych w nowej auli gości. Na uroczystość przybył Burmistrz Miasta Hajnówka – Pan Jerzy Sirak ze swoim zastępcą – Panem Ireneuszem Kiendysiem, Starosta Powiatu Hajnowskiego – Pan Andrzej Skiepko, Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu – Pani Jolanta Stefaniuk, Dyrektor Książnicy Podlaskiej – Pani Beata Zadykowicz, wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Panie Grażyna Czyżewska oraz Olga Granacka, Prezes Lokalnej Grupy Działania Pan Eugeniusz Kowalski wraz ze skarbnikiem Panią Pauliną Monach, przedstawiciele Rady Rodziców wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców Panem Piotrem Czurakiem, Rady Miasta Hajnówka wraz z Przewodniczącą Panią Walentyną Pietroczuk, administracji samorządowej, związków zawodowych – ZNP – Pani Ewa Dziedzik – Borys, oraz NSZZ „Solidarność” - Pani Agnieszka Rzeszewska, lokalnych firm, służb mundurowych, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych oraz przyjaciele naszego przedszkola. Wielkim zaszczytem było gościć w naszych progach, hierarchów obu kościołów: Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Biskupa Piotra Sawczuka Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej oraz Jego Ekscelencję Pawła Biskupa Hajnowskiego z towarzyszącym im duchowieństwem. Nie zabrakło również wykonawcy budynku – Pana Andrzeja Wróblewskiego, a także urzędników nadzorujących inwestycję wraz z Inspektorem Nadzoru Budowlanego Panem Romanem Popowem na czele.

Pani Dyrektor Dorota Ewelina Durzyńska szczególne podziękowania skierowała do Pana Burmistrza Jerzego Siraka, Pani Kierownik Jolanty Stefaniuk oraz Pana Andrzeja Wróblewskiego przekazując im słowa wdzięczność za trud i starania włożone w tak wielką inwestycję, która będzie służyć obecnym i przyszłym pokoleniom hajnowian.

Podczas uroczystości podkreślano, że dzięki pomocy i wsparciu Lokalnej Grupy Działania udało się wybudować inwestycję. To LGD m.in. było motorem do rozbudowy nowego skrzydła, za co składamy serdeczne podziękowania.

Nasza placówka stała się jednostką oświatową na miarę XXI wieku” – podkreśliła Pani Dyrektor. W nowo dobudowanej części znalazły się: dwie przestronne sale dydaktyczne, gabinet Integracji Sensorycznej, sala Doświadczania Świata, gabinet logopedyczny, sala języka angielskiego i katechetyczna, olbrzymia sala gimnastyczna połączona z salą widowiskową, nowoczesna przeszkolona winda, szatnia dla dzieci, pomieszczenia administracyjne i łazienki dla osób niepełnosprawnych. Ponadto dzieci zyskały innowacyjny plac zabaw, uwzględniający również ich specjalne potrzeby edukacyjne.

Tę wyjątkową uroczystość swoimi występami uświetniły przedszkolaki z grupy Żubrów śpiewając piosenkę „Przedszkole naszym drugim domem jest”, z grupy Jeżyków zaprezentowały taniec barokowy oraz piosenkę „Wietrzyk” zaś Mikołaj Iwaniuk z grupy Sarenek wyrecytował wiersz „W przedszkolu jak w domu”.

Sporą dawkę refleksji, wspomnień i wzruszeń dostarczyła wszystkim prezentacja multimedialna o naszym przedszkolu przygotowana przez Panie Katarzynę Szerszunowicz i Annę Hałaburdę. Oj, było co oglądać!

Kolejną atrakcją i urozmaiceniem uroczystości były występy młodych artystów z Hajnowskiego Domu Kultury: Zespołu Tańca Ludowego „Przepiórka” pod kierownictwem Pani Justyny Biryckiej oraz popisy wokalne naszych absolwentów ze Studia Piosenki Estradowej pod kierownictwem pani Marty Gredel – Iwaniuk.

Ważnym i niezwykle doniosłym momentem wydarzenia było przecięcie wstęgi i wyświęcenie nowej części przedszkola z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i księży biskupów.

Piękne i wzruszające słowa na uroczystości wygłosiła Pani Dyrektor Beata Zadykowicz, która odczytała również list od Marszałka Województwa Podlaskiego – Pana Artura Kosickiego skierowany do dyrekcji i całej społeczności przedszkolnej.

Na ręce Pani Dyrektor przedszkola swoje życzenia i gratulacje przekazał poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński, które pani dyrektor odczytała w swoim wystąpieniu. Swoje słowa uznania i gratulacje przekazała też poseł na Sejm RP – Pani Aleksandra Szczudło.

Zebrani goście wysłuchali również krótkich przemówień pełnych uznania i gratulacji, wygłoszonych przez Pana Burmistrza Jerzego Siraka, Pana Starostę Andrzeja Skiepko, Panią Walentynę Pietroczuk– przewodniczącą Rady Miasta, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicielkę Rady Rodziców – Panią Emilię Dzierżanowską, Pana Inspektora Nadzoru Budowlanego – Romana Popow, który w pigułce podsumował całość prac z udziałem Pani Dyrektor i podziękowań za owocną współpracę podczas rozbudowy.

W ciepłych słowach skierowanych do całej społeczności przedszkolnej wystąpili również księża biskupi, życząc błogosławieństwa Bożego na każdy dzień w nowych progach przedszkola. Hierarchowie obu kościołów przekazali krzyże i ikony do nowego skrzydła.

Gdy uroczystość dobiegała końca i przyszedł czas na pożegnanie pojawiły się kolejne rozważania… Jeszcze tak niedawno mieliśmy uroczyste nadanie dla naszego przedszkola imienia Żubra Pompika, a tymczasem powiększyliśmy naszą „Pompikową rodzinę” o kolejnych mieszkańców – liski i sówki. Jesteśmy dumni i niezmiernie szczęśliwi, że to nasze przedszkole jest takie rozwojowe. Witamy w naszym nowym, dużym przedszkolu!!!

Rozbudowa przedszkola została zrealizowana między innymi ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Był to projekt „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce”. Kwota dofinansowania wyniosła 849.948,33zł. Dodatkowo otrzymaliśmy dofinansowanie na funkcjonowanie i wyposażenie przedszkola ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Kwota dofinansowania projektu pt. „Przedszkole marzeń” to 298.896,17zł . Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Patronat medialny nad uroczystością objęła TV Kablowa Hajnówka, której serdecznie dziękujemy w imieniu całej społeczności przedszkolnej.

Sponsorzy uroczystości:

 1. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” - prezes Eugeniusz Kowalski

 2. Firma Usługowo – Budowlana „Wróblewski” Andrzej Wróblewski, Bielsk Podlaski

 3. Biuro Ubezpieczeń, Halina Borowik

 4. Kwiaciarnia Lawenda

 5. Marcin i Paulina Smyk, Andrzej Łukasiewicz

 6. Urząd Miasta Hajnówka

 7. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

 8. Rada Rodziców Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce

 9. Kancelaria Notarialna, Marek Wasiluk

 10. Piekarnia „Podolszyńscy”

 11. Suempol, Bielsk Podlaski

 12. Justyna Popow Suszcz „Beauty Sphere”

 13. DuoMed Popow

 14. Mango Hurt i Detal, Mirosław Popow

 15. Monika i Dawid Jankowscy

 16. Koło gospodyń wiejskich „Jezioranki”, Siemianówka

 17. Garniec Podlaski, Walentyna Oksentowicz

 18. Adam Tyszko – fotograf

 19. Sklep „Promyczek”

 20. Sklep „Lewiatan”

 21. PSB „Mrówka” Hajnówka, Michał Puc

 22. Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”

 23. EkoHerba, Karol Sidoruk

 24. Aneta Kalinowska

 25. Katarzyna Opolska

 26. Beata Chołod

 27. Sery z puszczy – Adam Lewczuk

 28. Nadleśnictwo Hajnówka

 29. Sklep rybny s.c. Dziubonos M., Dawidziuk Z.M.

 30. Neptun” – Hurtowna Mrożonek i Owoców, Białystok

 31. Opakowania Andrzej Wawrzeniak

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie wszystkim sponsorom i życzliwym osobom za pomoc przy organizacji uroczystości i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

Dyrektor przedszkola Dorota Ewelina Durzyńska

Wicedyrektor przedszkola Bogusława Wołodkiewicz

wraz zespołem:

Anna Hałaburda, Justyna Karpiuk, Katarzyna Szerszunowicz, Anetta Trusiewicz-Kolinko, Elżbieta Wołkowycka, Jolanta Wołkowycka

Zdjęcia: Adam Tyszko

 

Opis galerii zdjęć:

Zdjęcia przedstawiają uroczystość otwarcia nowego skrzydła Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce z udziałem zaproszonych gości, występami przedszkolaków oraz młodzieży z Hajnowskiego Domu Kultury, poświęceniem przedszkola przez duchownych obu wyznań oraz uroczyste przecięcie wstęgi.

 

Strony w dziale: