Kategoria

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce, ul. Działowej 1, 17-200 Hajnówka.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej:

ZARZĄDZENIE Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 lutego 2024 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce, ul. Działowej 1, 17-200 Hajnówka

Sposób i termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce, ul. Działowej 1, 17-200 Hajnówka” w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 219 lub drogą listową na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka.
  2. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
  3. Oferty należy składać, w wyżej określony sposób, w terminie do dnia 06 marca 2024 r. (środa) do godz. 15.30.

Source URL: https://www.hajnowka.pl/aktualnosc/dla-mieszkanca-oswiata-komunikaty/4826-ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-dyrektora