Zespół Oświaty, Kultury i Sportu - symbol ZOK

Do zakresu działania Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu należy w szczególności:

  1. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, w tym:

  • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi, gospodarowania mieniem, przestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie organizacji pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy i spraw przeciwpożarowych,
  • wyznaczanie kierunków rozwoju oświaty w Gminie i tworzenie optymalnej sieci szkół i przedszkoli,
  • realizacja zadań wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela,
  • dokonywanie okresowych analiz i ocen funkcjonowania placówek oświatowych i przedkładanie ich Burmistrzowi,
  • realizacja wniosków o przyznanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  • współpraca z Kuratorem Oświaty, jako organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami,
  • współpraca z gminnymi placówkami opiekuńczo– wychowawczymi, upowszechniania kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
  1. prowadzenie spraw należących do obowiązków samorządu terytorialnego wynikających z ustaw o ochronie zdrowia.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.