Audyt wewnętrzny

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy audyt wewnętrzny zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w szczególności:

 • opracowywanie planu audytu wewnętrznego,

 • badanie wiarygodności i poprawności sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu i prawidłowości sporządzenia bilansu,

 • ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, przestrzeganie procedur wynikających z zakładowego planu kont i instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

 • kontrola oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

 • badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym,

 • kontrola pobierania i gromadzenia środków publicznych,

 • kontrola zaciągania zobowiązań finansowych,

 • kontrola dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych,

 • przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej,

 • ocena przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciąganych kredytów,

 • sporządzania sprawozdania z przeprowadzania audytu wewnętrznego,

 • kontrola przestrzegania przez podległe jednostki realizacji procedur wynikających z ustawy o finansach publicznych,

 • przygotowywanie projektów aktów prawnych i innych materiałów przedkładanych pod obrady Rady i jej Komisji wynikających z zakresu działania audytora,

 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.