OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka”

Hajnówka, 2019-05-20

GKM. 6232.1. 3 .2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka”.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.2081) podaje się do publicznej wiadomości informację o:

- o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka”.

Celem opracowania jest wskazanie mieszkańcom miasta szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka, przedstawienie aktualnego stanu ilościowego wyrobów zawierających azbest i doprowadzenie do stopniowego usunięcia tych wyrobów oraz ich bezpiecznego i prawidłowego unieszkodliwienia.

W zakresie niniejszego opracowania wykonana zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Hajnówka obejmująca spis z natury oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Hajnówka zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Hajnówka o udostępnienie posesji w celu dokonania oględzin i ewentualną pomoc w wypełnieniu ankiety. Osoby dokonujące spisu wyrobów zawierających azbest będą mieli ze sobą imienne upoważnienie do przeprowadzenia inwentaryzacji podpisane prze Burmistrza Miasta Hajnówka.

Osobny posiadające zdemontowane i złożone na posesji wyroby zawierające azbest mogą złożyć informację do Burmistrza Miasta Hajnówka o ilości posiadanych wyrobów oraz miejsca, z którego zostały zdemontowane (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy itp.).

Do opracowywanego projektu aktualizacji można składać wnioski i uwagi w Urzędzie Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 202 (w godz. 7.30-15.30) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia z możliwością składania uwag oraz wniosków.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)   w formie pisemnej;

2)   ustnie do protokołu;

3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Hajnówka.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.