OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Gospodarka Odpadami Komunalnymi”

 

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1
pokój nr 219, do dnia 2013.07.08 do godz. 10:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ
Zmiana treści SIWZ (2013.06.17)

Załączniki

opracował: Eugeniusz Wiluk

 


 

Hajnówka, dnia 2013.06.26, GKM.271.2.2013


Pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Gospodarka odpadami komunalnymi”


1. Czy zamawiający wskaże działkę na PSZOK?
 Odpowiedź: Zamawiający wskaże działkę na PSZOK.

2. Czy zamawiający dysponuje koncepcją techniczną wraz z częścią architektoniczną PSZOK? Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje koncepcją techniczną z częścią architektoniczną PSZOK. Pozostawia się wykonawcy swobodę działania w ramach obowiązujących przepisów.

3. Czy Zamawiający dysponuje decyzją środowiskową na tego typu inwestycję, gdyż to jest przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w §3 ust.1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr213, poz.1397)? To wynika z pkt 2 lit.d, gdyż są wymienione odpady z kategorii niebezpiecznych, które mają być przyjmowane do PSZOK-u.
 Odpowiedź: Zamawiający dysponuje terenem, jako rezerwą z przeznaczeniem na potrzeby gospodarki odpadami. Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej z przeznaczeniem na PSZOK, wymaganej prawem budowlanym.

4. Czy zamawiający posiada dokumentację projektową PSZOK-u wymaganą Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118, z późn. zm.)?
 Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na PSZOK. Pozostawia się wykonawcy swobodę w ramach obowiązujących przepisów.

5. Jaki jest przeciętny, praktyczny termin uzyskania decyzji środowiskowej w Urzędzie Miasta Hajnówka w nawiązaniu do punktu 2 lit. n)?
 Odpowiedź: Ustawowo do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzyskania opinii, uzgodnień....), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

6. Jaki jest przeciętny, praktyczny termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę PSZOK w Urzędzie Miasta Hajnówka w nawiązaniu do punktu 2 lit. n)?
 Odpowiedź: Pozwolenie na budowę wydaje Starostwo Powiatowe w Hajnówce, a terminy przy sprawach trudnych, jak w odpowiedzi do pytania nr 5.

7. Czy koszt utworzenia PSZOK-u zgodnie z wymogami prawa jest elementem cenowym przedmiotu zamówienia?
 Odpowiedź: Koszt utworzenia PSZOK jest elementem cenowym przedmiotu zamówienia.

8. Na jakiej zasadzie wykonawca będzie dysponował działką na PSZOK w sensie formalnym i finansowym?
 Odpowiedź: Działką pod PSZOK, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie dysponował nieodpłatnie w czasie obowiązywania umowy.

9. Czy wyposażenie PSZOK-u jest elementem cenowym przedmiotu zamówienia?
 Odpowiedź: Wyposażenie PSZOK jest elementem cenowym przedmiotu zamówienia.

10. Na jakiej podstawie prawnej zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zorganizowania środków transportu, który umożliwi odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu? Art. 5 ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zmianami) mówi, że utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych jest obowiązkiem zarządu drogi. To należy rozumieć jako zapewnienie przejezdności dróg.
 Odpowiedź: Zamawiający przez punkty adresowe o problematycznej lokalizacji rozumie wąskie, często ślepe uliczki o nawierzchni gruntowej, w które nie wjedzie standardowy samochód ciężarowy.

opracował: Dariusz Gorustowicz

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.