PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż drzew

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

z siedzibą ul. A. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

na podstawie zarządzenia Nr 35/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017

w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za sprzedane składniki majątku Gminy Miejskiej Hajnówka

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż 7 drzew na pniu, rosnących w granicach administracyjnych miasta Hajnówka, na działkach będących w administrowaniu Ośrodka.

 

Przedmiotem sprzedaży jest 7 drzew przedstawionych w poniższym zestawieniu:

L.p.

Gatunek drzewa

Obwód pnia w cm mierzony na wysokości 130 cm

Lokalizacja nr geod. działki

Cena wywoławcza netto w zł/szt

1.

Lipa drobnolistna

80

460/2

50,00

2.

Lipa drobnolistna

120

460/2

50,00

3.

Lipa drobnolistna

135

460/2

50,00

4.

Brzoza brodawkowata

190

460/4

60,00

5.

Dąb szypułkowy

270

460/2

788,18

6.

Dąb szypułkowy

295

460/2

774,12

7.

Dąb szypułkowy

335

460/2

1034,20

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, którzy deklarują kupno wszystkich drzew i uprzątnięciu ich w terminie do 20 grudnia 2018 roku.

Załadunek i transport drzew należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zastosowaniu metod i sprzętu całkowicie wykluczającego jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa i mienia osób zatrudnionych przy załadunku oraz urządzeń, instalacji i budynków będących w strefie roboczej.

Drzewa należy usunąć w całości, pozostawiając pnie na wysokości max. 10 cm nad gruntem, teren po wycięciu uporządkować.

Cena wywoławcza poszczególnego drzewa – tak jak w tabeli powyżej + 8% VAT za sztukę drewna opałowego (pozycja 1,2,3,4).

Cena wywoławcza poszczególnego drzewa – tak jak w tabeli powyżej + 23% VAT za sztukę drewna użytkowego (pozycja 5,6,7).

Cena wywoławcza ustalona została na podstawie zarządzenia Nr 35/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za sprzedane składniki majątku Gminy Miejskiej Hajnówka oraz cennika drewna użytkowego.

Drzewa można oglądać bezpośrednio na gruncie wraz z przedstawicielem Ośrodka Sportu

i Rekreacji, który wskaże drzewa do wycięcia (Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, te;. 85 682 27 76).

Kupujący nabywa wszystkie drzewa (7 sztuk), bez możliwości rezygnacji z któregoś.

Termin składania ofert: 21 listopada 2018 roku, godzina 14.00, miejsce Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. A. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, pokój nr 2 sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 21 listopada 2018 roku, godzina 14.15, miejsce Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. A. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, pokój nr 5.

Postępowanie wygrywa oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku stwierdzenia przez komisję dwóch lub więcej ilości równych ofert, komisja wybierze ofertę, która wpłynęła jako pierwsza.

Kupujący zobowiązany jest do wycięcia drzew, uporządkowania terenu i zabrania ściętych drzew we własnym zakresie oraz własny koszt, w terminie do 20 grudnia 2018 roku.

Kupujący określoną w ofercie cenę brutto wpłaci na konto bankowe Sprzedającego nr 23 1020 1332 0000 1102 0270 8360 w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

Mirosław Awksentiuk

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.