ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące montażu oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych zgodnie z projektem w Przedszkolu nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy montażu oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych zgodnie z projektem.

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Rzeczna 3

17-200 Hajnówka

 

NIP: 543-154-14-47

REGON: 050255280

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w budynku .

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- montaż oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych z pomieszczeń na zewnątrz budynku.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24.08.2018 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Przedszkole Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Rzeczna 3

17-200 Hajnówka

 

do dnia 23.07.2018r. wraz z załączoną kserokopią wpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.07.2018r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz na stronie internetowej www.przedszkole3.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl

3. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.przedszkole3.hajnowka.pl, www.hajnowka.pl

 

VI.OCENA OFERT

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.przedszkole3.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dorota Durzyńska pod numerem telefonu 85 684 35 05 oraz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego i Klauzula informacyjna

 

Dorota Durzyńska

Dyrektor Przedszkola Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

w Hajnówce

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.