ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące montażu oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych zgodnie z projektem w Przedszkolu nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy montażu oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych zgodnie z projektem.

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Rzeczna 3

17-200 Hajnówka

 

NIP: 543-154-14-47

REGON: 050255280

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w budynku .

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- montaż oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych z pomieszczeń na zewnątrz budynku.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24.08.2018 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,

  • posiadać datę sporządzenia,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Przedszkole Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Rzeczna 3

17-200 Hajnówka

 

do dnia 23.07.2018r. wraz z załączoną kserokopią wpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.07.2018r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz na stronie internetowej www.przedszkole3.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl

3. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.przedszkole3.hajnowka.pl, www.hajnowka.pl

 

VI.OCENA OFERT

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.przedszkole3.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dorota Durzyńska pod numerem telefonu 85 684 35 05 oraz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego i Klauzula informacyjna

 

Dorota Durzyńska

Dyrektor Przedszkola Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

w Hajnówce

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.