OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HAJNÓWCE – ETAP II”

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

 logo PL-BY-UA UE

 

Miejsce składania ofert - Urząd Miasta Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. Nr 219 - sekretariat Urzędu.
Termin złożenia ofert - do dnia 21.05.2013 roku do godz. 10:00.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

opracowanie: Eugeniusz Wiluk

 

PYTANIA ODPOWIEDZI d znia 2013.05.17

1. Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, iż obecnie pełni funkcję nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości robót brutto minimum 5 000 000,00 PLN. Roboty potwierdzone referencjami ze strony zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z wymogami siwz, wykonawca ma wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków. Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nie jest świadczeniem okresowym lub ciągłym, aby mogło być wzięte pod uwagę w tym postępowaniu. Wobec powyższego, zamawiający nie uwzględni obecnie pełnionego nadzory, jako wypełnienie warunku wiedzy i doświadczenia.

 

2. Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z budową, rozbudową lub modernizacją innych obiektów wod-kan (np. stacje uzdatniania wody) o wartości robót brutto minimum 5 000 000,00 PLN. Roboty potwierdzone referencjami ze strony zamawiającego.

Odpowiedź

W ocenie zamawiającego, tylko wiedza i doświadczenie zdobyte przy nadzorze nad realizacją obiektów oczyszczalni ścieków, jako obiektów o złożonej problematyce techniczno-użytkowej,

decyduje o jakości i efektywności świadczonej usługi nadzoru przy tego typu robotach. Dlatego też wiedza i doświadczenie zdobyte przy nadzorze nad realizacją innych inwestycji nie będzie skutkowało spełnieniem warunku wiedzy i doświadczenia.

Eugeniusz Wiluk

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.