Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne - do 30 czerwca

30 czerwca 2020 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) za wyniki w nauce, gdy:

a) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen:

- w klasie IV-VI szkoły podstawowej - minimum 5,70

- w klasie VII-VIII szkoły podstawowej i w gimnazjum, do czasu likwidacji lub wygaszenia gimnazjum lub dotychczasowych klas gimnazjum - minimum 5,50

b) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej

wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,20

2) za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim

3) za osiągnięcia artystyczne, gdy:

- zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim

- posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją.

Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy.

Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół oraz stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne, itp.

Do wniosku (wzór w załączeniu) należy dołączyć:

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek

Klauzula

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.