Hajnowska Karta Mieszkańca - już od 1 lutego 2020 roku!

Od 1 lutego 2020 roku Mieszkańcy miasta Hajnówka będą mogli korzystać z przywilejów Hajnowskiej Karty Mieszkańca.

Szczegółowe zasady przyznawania karty, jej wzór oraz druk wniosku określa Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Hajnowska Karta Mieszkańca”. Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Kto może ubiegać się o wydanie Hajnowskiej Karty Mieszkańca?
O wydanie Karty mogą ubiegać się osoby fizyczne, których miejscem zamieszkania jest Miasto Hajnówka, które:

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta Hajnówka i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zameldowania, bez względu na to czy osiągają dochód,

2) mają miejsce zamieszkania w Mieście Hajnówka i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Hajnówce, bez względu na to czy osiągają dochód,

3) są rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne na terenie Miasta Hajnówka i utrzymują się wyłącznie z rolnictwa,

4) dzieci osób, o których mowa w pkt. 1-3, wspólnie z tymi osobami zamieszkujące, w tym dzieci po ukończeniu 18 roku życia, jeżeli pozostają uczniami szkół lub studentami,

5) małżonkowie osób, o których mowa w pkt. 3, wspólnie z tymi osobami zamieszkujący.

Osoby, o których mowa wyżej składają wniosek w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?
W celu otrzymania Karty osoba uprawniona składa w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. 213 wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Hajnowskiej Karty Mieszkańca. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta Hajnówka oraz na stronie internetowej.

Do wniosku, załącza się do wglądu:

1) w przypadku osób pełnoletnich składających wniosek – dokument tożsamości ze zdjęciem;

2) w przypadku dzieci uczących się do ukończenia 21 roku życia lub studentów – legitymację uczniowską lub studencką;

3) w przypadku stałych rodzin zastępczych, podopiecznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – orzeczenie lub postanowienie właściwego sądu;

4) w przypadku opiekuna prawnego – odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, a w przypadku dziecka przysposobionego odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka;

5) aktualne potwierdzenie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Hajnówce za rok poprzedni poprzez przedstawienie do wglądu jednego z poniższych dokumentów:

a) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok poprzedni, opatrzonego pieczęcią wpływu do Urzędu Skarbowego w Hajnówce, poświadczającą złożenie rozliczenia podatku;

b) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok poprzedni (PIT) wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Hajnówce;

c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Hajnówce, potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty za rok poprzedni ze wskazaniem gminy miejskiej Hajnówka jako miejsca zamieszkania podatnika;

d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Hajnówce potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Hajnówce ze wskazaniem gminy miejskiej Hajnówka jako miejsca zamieszkania podatnika i rozliczaniu podatku w latach poprzednich;

e) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok poprzedni wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy w Hajnówce, wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej (UPO).

 

Czy muszę mieć ze sobą zdjęcie/czy Kartę może odebrać ktoś za mnie? Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie karty? Czy Karta jest płatna?
Zdjęcie do Karty nie jest wymagane. Odbioru Karty należy dokonać osobiście – wymagane jest pokwitowanie przez wnioskodawcę lub opiekuna prawnego. Karta wydawana jest niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji wniosku, a za jej wydanie nie pobiera się opłaty.

 

Jak długo mieszkaniec będzie cieszył się przywilejami Karty?
Hajnowska Karta Mieszkańca jest dokumentem ważnym dwa lata od daty wydania. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy miejskiej Hajnówka, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. 213.

 

Do czego uprawnia mnie Hajnowska Karta Mieszkańca?
Hajnowska Karta Mieszkańca jest wydawana przez Burmistrza Miasta Hajnówka w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z systemu ulg i zniżek w opłatach za usługi publiczne, które określi Rada Miasta Hajnówka w drodze uchwały lub Burmistrz Miasta Hajnówka w drodze zarządzenia oraz inne usługi komercyjne świadczone przez partnerów Programu w rozumieniu uchwały Nr XIII/107/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu „Hajnowska Karta Mieszkańca”

Obecnie Hajnowska Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia do korzystania z systemu ulg, zniżek wynikających uchwały Nr XII/91/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka.

Informacje o Partnerach Programu „Hajnowskiej Karta Mieszkańca” będą na bieżąco aktualizowane.

 

Niezbędne dokumenty:

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU HAJNOWSKA KARTA MIESZKAŃCA

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU HAJNOWSKA KARTA MIESZKAŃCA - wersja edytowalna

WNIOSEK O WYDANIE HAJNOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

WNIOSEK O WYDANIE HAJNOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA - wersja edytowalna

Urząd Miasta Hajnówka

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.