Przewodnicząca zwołuje obrady XII sesji Rady Miasta w dniu 27 listopada 2019r.

Hajnówka, dnia 13.11.2019 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.9.2019

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696) zwołuję obrady XII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 listopada 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad IX, X sesji.

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 11 października 2019 r. do dnia 6 listopada 2019 r.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2018/2019.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

7.1

stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce,

7.2

stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce,

7.3

stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Hajnówce,

7.4

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2020 roku,

7.5

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

7.6

uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,

7.7

zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

7.8

zmiany uchwały Nr III/10/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.,

7.9

ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka,

7.10

uchwalenia przepisów porządkowych przewozu osób i zwierząt domowych w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka,

7.11

zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny,

7.12

wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego,

7.13

podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale VI/40/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

7.14

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

7.15

zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Hajnówka,

7.16

zmiany uchwały nr II/4/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka,

7.17

przyjęcia rezygnacji radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka,

7.18

zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka,

7.19

zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8.Wnioski i oświadczenia radnych.

9.Odpowiedzi na wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.