OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA do realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce”

logo FPER RP Podlaskie UEEFS

Hajnówka, 6 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr 1/2019

Burmistrz Gminy Miejskiej Hajnówka, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu  pn. „Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce (tytuł roboczy) planowanego do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" w zakresie typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Karta zgłoszenia

Formularz oferty

Oświadczenie

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.