Przewodnicząca zwołuje obrady IX sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2019r.

Hajnówka, dnia 13.08.2019 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.6.2019

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję obrady  IX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 sierpnia 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu VII i  VIII sesji Rady Miasta Hajnówka.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 06 czerwca  2019 r. do 09 sierpnia 2019 r.
6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2019 roku.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
7.1.zakwalifikowania zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych wysortowywanych  ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczonych do składowania („frakcja wysokoenergetyczna”) do zadań własnych gminy,
7.2.zmiany w budżecie miasta na 2019 rok,
7.3.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019- 2029,
7.4.odwołania skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka,
7.5 powołania skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka.
8.Wnioski i oświadczenia radnych.                                                                                 
9.Odpowiedzi na wnioski.                                                                                               
10.Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCA RADY
Walentyna Pietroczuk

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.