Witalna Hajnówka - Nowa energia dla miasta

 Utworzono: 20 sierpnia 2020r.

 

Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki – rozmowy o przyszłości naszego miasta na szczeblu regionalnym

W dniu 18.08.2020 r. w ramach intensywnych prac nad Programem Rozwój Lokalny i projektowaniem Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka wraz z Zespołem Miejskim ds. Programu Rozwój Lokalny spotkał się ze Stanisławem Derehajło, Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego.

 

 

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego i części jednostek podległych oraz zaproszeni przez Wicemarszałka przedstawiciele radnych miasta Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego.

 

Udział w spotkaniu wzięła również Pani Agnieszka Dawydzik, doradca Związku Miast Polskich, która pomaga nam kompleksowo opracować projekt.

 

W trakcie spotkania opowiedzieliśmy o dotychczasowych pracach projektowych, zidentyfikowanych potencjałach i problemach miasta oraz 4. kierunkach projektowanej Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki:

 

1. Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki,

 

2. Zielona transformacja - środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej,

 

3. Integracja i tożsamość dla silnej społeczności,

 

4. Zrób biznes w Hajnówce - dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne.

 

Dyskutowaliśmy o ww. strategicznych kierunkach rozwoju Hajnówki, która w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 znalazła się w kategorii Obszarów Strategicznej Interwencji jako miasto średnie tracące funkcje społeczno – gospodarcze. Wspólnie analizowaliśmy pomysły na działania przyczyniające się do rozwoju Hajnówki, a także Województwa Podlaskiego. Szczególnie istotne było omówienie wspólnych działań w zakresie produkcji, sprzedaży i promocji produktów lokalnych, które są zdecydowaną silną stroną Hajnówki, Regionu Puszczy Białowieskiej i Województwa Podlaskiego.

 

autor: Anna Pacewicz

 

fot. Kamil Timoszuk

 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/nowa-sciezka-rozwoju---o-przyszlosci-hajnowki.html

 

 


 

 Utworzono: 22 lipiec 2019r.

Hajnówka Od Nowa – Zielona transformacja

Hajnówka Od Nowa – Zielona transformacja - to tytuł projektu, którego koncepcja została stworzona podczas analiz, badań i konsultacji w ramach programu Rozwój Lokalny.

 

Hajnowianie podczas spotkań konsultacyjnych oraz w ankietach dali wyraz swoim obawom i oczekiwaniom w stosunku do przyszłości miasta. Problemy demograficzne i słabnąca lokalna gospodarka to główne przyczyny utraty przez miasto perspektyw rozwoju. Z badań wynika, że Hajnówka musi odnaleźć inną niż dotychczas drogę rozwoju i dokonać transformacji w wielu obszarach. Mieszkańcy w zdecydowanej większości zgodzili się, że tą drogą jest zrównoważone wykorzystanie potencjałów przyrodniczego i kulturowego, które nazwane zostało zieloną transformacją. Związane jest to z unikalnym położeniem miasta i oryginalną kulturą jej mieszkańców. Są to atuty na których powinien zostać oparty szczegółowy plan działania. Plan który nie tylko zapobiegnie pogłębianiu negatywnych tendencji ale nada Hajnówce nowej energii i wyraźnych perspektyw. Tytuł projektu jest nawiązaniem do programu rewitalizacji Hajnówki i tym samym symbolizuje kontynuację działań pobudzających miasto do rozwoju.

W zarysie projektu znalazły się następujące kierunki działań w wymiarach:

1. Gospodarczy: Opracowanie i wdrożenie w Hajnówce modelu zielonej gospodarki opartego na lokalnych zasobach i dostosowanego do potrzeb rozwojowych miasta.

2. Demograficzny: Ograniczenie migracji zarobkowej poprzez podniesienie poziomu edukacji zawodowej i powiązanie jej z potrzebami lokalnego rynku pracy w ramach wdrażanego modelu zielonej gospodarki.

3. Społeczno-kulturowy: Stworzenie w mieście infrastruktury dla NGO i grup nieformalnych podejmujących inicjatywy z zakresu kultury, rekreacji i turystyki.

4. Środowiskowy: Wykorzystanie potencjału środowiskowego, w tym sąsiedztwa Puszczy Białowieskiej do zrównoważonego rozwoju miasta.

5. Wymiar przestrzenny: Poprawa ładu przestrzennego i organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców i turystów.

6. Finansowanie rozwoju miasta: Rozwój partnerskich działań samorządu i biznesu na rzecz optymalizacji finansowania rozwoju miasta.

7. Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje, transparentność: wzmocnienie zdolności Hajnówki do efektywniejszego zarządzania miastem i jego skutecznej promocji poprzez wzmocnienie dialogu społecznego i tworzenie trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowanie mieszkańców, podmiotów publicznych i prywatnych w zarządzanie miastem.

8. Inteligentne zarządzanie miastem: Wprowadzenie systemowych rozwiązań zarządzania miastem opartych na analizach i monitorowaniu kluczowych obszarów jego funkcjonowania.

Zarys hajnowskiego projektu w postaci wniosku poddany zostanie ocenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i tym samy walczyć będzie o miejsce wśród 50 wniosków miast zakwalifikowanych do drugiego etapu. W kolejnym etapie miasto przygotowywać będzie szczegółowy projekt działań w ramach dofinansowania, które może sięgnąć ponad 40 mln zł bezzwrotnej dotacji.

Szczegółowy raport w postaci dokumentu Partycypacyjnej diagnozy społeczno-gospodarczej Hajnówki 2019 znajdziecie Państwo w pliku poniżej. Dodatkiem do diagnozy jest krótki raport z badań ankietowych pracowników UM Hajnówka i jednostek podległych.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Partycypacyjna diagnoza spoleczno-gospodarcza Hajnówki 2019

Raport z badania pracowników UM Hajnówka

 


 Utworzono: 22 lipiec 2019r.

Zachęcamy do odwiedzenia grupy na FB Hajnówkawita - Witalna Hajnówka - Nowa energia dla miasta

 https://www.facebook.com/groups/2280271255523789/?source_id=1670877716541353 

 

 


Utworzono: 5 czerwiec 2019r.

Witalna Hajnówka - Nowa energia dla miasta

Z inicjatywy Burmistrza Hajnówki rozpoczęły się prace nad opracowaniem zarysu projektu do programu Rozwój lokalny, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021. Miasto ma szansę nawet na 10 mln euro dotacji m. in. na rozwój infrastruktury oraz wsparcie działań społecznych.

Miasta, szczególnie małe i średnie znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebne są kompleksowe i skoordynowane działania, żeby między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, zatrzymać negatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji. Mieszkańcy oczekują miast jako miejsc przyjaznych do życia. Zadaniem programu Rozwój Lokalny jest wsparcie samorządów
w dążeniach do osiągnięcia tego celu.

Hajnówka znalazła się w grupie 255 miast w Polsce zakwalifikowanych przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do ubiegania się o środki z programu. Pierwszy etap naboru zakończy się 22 lipca br. Do tego czasu miasta zobowiązane są do przedstawienia zarysu projektu, który będzie poddany ocenie ekspertów. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 50 miast, które rozpoczną pracę nad pełnym wnioskiem projektowym. Ostatecznie dofinansowanie otrzyma 15 najlepszych projektów.

Wysoka konkurencja oraz kompleksowość programu wymaga wsparcia opracowania projektów ekspertami z zakresu rozwoju lokalnego na każdym etapie aplikowania o fundusze. Jednak najważniejszym warunkiem sukcesu i uzyskania dotacji jest partycypacja mieszkańców miasta w procesie analizy sytuacji miasta, wyróżnienia najistotniejszych problemów Hajnówki oraz kreowania pomysłów i rozwiązań, które znajdą się w projekcie.

Na co będzie można otrzymać finansowanie? Granty przeznaczone są na kompleksowe projekty rozwojowe (infrastrukturalne i miękkie), w tym działania na rzecz wzmacniania i podnoszenia zdolności administracji lokalnej. Będą to działania, które mają wesprzeć zmiany rozwojowe m. in. w zakresie:

Środowiskowym jak poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, przejście na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport publiczny, itp.; Społecznym jak skuteczna polityka mieszkaniowa i mieszkaniowa ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, redukcja bezrobocia
i stopa ubóstwa, wdrażanie standardów dostępności zgodnie z programem dostępność Plus 2018 - 2025; redukcja migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków, stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa;Gospodarczym (np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób wchodzących/dostosowujących się do rynku pracy).

Więcej informacji o programie na stronie:

www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny

Link do grupy na FB 

https://www.facebook.com/groups/2280271255523789/?source_id=1670877716541353

 

W ramach opracowania zarysu projektu mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych, wyrazić swoją opinię poprzez ankietę internetową oraz papierową a także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami zaplanowane zostało na 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Hajnówka (godzina 11:00, sala nr 12). Kolejne dwa spotkania odbędą się 25 czerwca i 02 lipca. Ankieta internetowa zamieszczona zostanie na stronie www.hajnowka.pl a opinie o przyszłości miasta będzie można wyrazić na specjalnie stworzonej grupie na portalu Facebook – Witalna Hajnówka.

Zapraszamy mieszkańców do wyrażenia swoich opinii i aktywne włączenie się do dyskusji o przyszłości Hajnówki.

Urząd Miasta Hajnówka

 Plakat - pobierz

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.