Inwestycja proekologiczna w Hajnówce

18.04.10 baner EFRR

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pn. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska. W dniu 6 lutego 2018 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, nastąpiło podpisanie umowy na jego realizację. Uzyskał on dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego) w ramach Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną (RLKS). Planowana wartość przedsięwzięcia to 375 902,90 zł. Dotacja z RPO wynosi 288 407,46 zł. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2018r.

 

Celem przedsięwzięcia jest ochrona różnorodności biologicznej, występującej na osiedlu Judzianka, poprzez zachowanie naturalnego ekosystemu w postaci podmokłego drzewostanu z niezdegradowaną glebą, bogatą roślinnością i światem zwierzęcym. Ochroną przyrodniczą zostanie objęta działka o powierzchni ponad 4 ha. Utworzona zostanie tam dwuodcinkowa ścieżka edukacyjna - pierwsza o długości 80 m, prowadząca do torfowiska przejściowego (miejsce obserwacji ptaków). Druga ok. 40-metrowa skieruje na siedliska brzeziny bagiennej. Całą trasę wyznaczy drewniana kładka licząca 5 przystanków. Na każdym z nich ulokowane zostaną tablice informacyjne zawierające opis siedliska przyrodniczego. Inwestycja obejmuje także utwardzenie placu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ustawienie drewnianej wiaty oraz obiektów małej architektury m.in. stojaki na rowery, kosz na śmieci.

Projekt łączy w sobie elementy dydaktyczne, jak również turystyczne. Stanie się cennym obiektem przyczyniającym się do podnoszenia świadomości ekologicznej młodego pokolenia – promowania biologicznej i przyrodniczej różnorodności regionu Puszczy Białowieskiej. Ścieżka edukacyjna wzbogaci ofertę turystyczną miasta, przez co zyska ono na atrakcyjności.

Powstaje kładka edukacyjna na Osiedlu Judzianka w Hajnówce- informacja dla mieszkańców

20, wrzesień 2018r.

Założenia

W Hajnówce wkrótce powstanie nowy obiekt – ścieżka edukacyjna na bagnach. Teren u zbiegu ulic Myśliwskiej i Zwierzynieckiej, o powierzchni ok. 4 ha, został przejęty przez miasto Hajnówka od Agencji Nieruchomości Rolnych z zastrzeżeniem, że zostanie on przeznaczony w planach miasta na funkcje edukacji ekologicznej czy turystyki. Pierwotne plany utworzenia w tym miejscu parku linowego okazały się niemożliwe do realizacji ze względu na zabagnienie terenu. Szczegółowa ekspertyza przyrodnicza tego obszaru, wykonana we współpracy z Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej przez kadrę naukową Politechniki wykazała, iż teren ten jest szczególnie cennym obszarem pod kątem przyrodniczym. Stwierdzono występowanie tu rzadkich siedlisk:

  • boru bagiennego,

  • brzeziny bagiennej,

  • torfowiska przejściowego.

Wykazano obecność cennych gatunków roślin naczyniowych, grzybów i porostów, rozpoznano typy siedlisk chronionych w programie Natura 2000. Są to siedliska priorytetowo chronione na całym obszarze Unii Europejskiej.

Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 daje dosyć wąskie możliwości dla samorządów jeśli chodzi o dofinansowanie przez nich realizacji inwestycji, szczególnie w granicach miast. Głównie dostępne są środki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (m.in. odnawialne źródła energii, termomodernizacje itp.). Samorząd miasta Hajnówka postanowił skorzystać z tych środków, które są mu dostępne – w tym przypadku były to środki na ochronę bioróżnorodności. Ochrona ta ma być powiązana z funkcjami edukacyjnymi, ekologicznymi i turystycznymi.

Opis inwestycji

Ogólnie mówiąc ścieżka przyrodnicza, zwana także edukacyjną, dydaktyczną lub krajobrazową, jest to szlak ukazujący w sposób poglądowy wybrane zagadnienia przyrodnicze. Całkowita długość powstającej ścieżki – drewnianej kładki to około 120 m. Składa się z dwóch odcinków: jeden o długości około 80 m, prowadzi do torfowiska przejściowego, będącego cennym miejscem również dla obserwacji ptaków (birdwatching). Drugi z odcinków, o długości około 40 m, rozpoczyna się w połowie pierwszego odcinka ścieżki i będzie prowadzić do siedliska brzeziny bagiennej. Wzdłuż ścieżki będą eksponowane przystanki (punkty), rozmieszczone wzdłuż drogi spacerowej z zainstalowanymi tablicami informacyjnymi, opisującymi m.in. charakterystykę siedlisk (5 tablic). Inwestycja obejmuje także utwardzenie placu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną pod parkingi, ustawienie drewnianej wiaty oraz obiektów małej architektury m.in. stojaków na rowery, kosza na śmieci. Wartość inwestycji po przetargach wynosi 415 860,97 zł, wartość dofinansowania: 288 407, 46 zł – można było je wykorzystać wyłącznie na tego typu działanie.

Funkcje

Projekt łączy w sobie elementy dydaktyczne, jak również turystyczne. Stanie się obiektem, przyczyniającym się do podnoszenia świadomości ekologicznej – promowania biologicznej i przyrodniczej różnorodności regionu Puszczy Białowieskiej. Obiekt ma szczególną wartość dla młodego pokolenia jako miejsce do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów, uczniów szkół średnich i podstawowych, przedszkolaków z Hajnówki i regionu. Niewielka powierzchnia obiektu oraz jego duże zróżnicowanie przestrzenne stwarza warunki do prowadzenia zajęć z przyrody, w tym w szczególności dla uczniów usytuowanej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Działowej.

Cel udostępnienia ścieżki dydaktycznej:

  • zdobywanie wiedzy na temat roślin i ich środowiska naturalnego,

  • zwiększanie świadomości ekologicznej,

  • doskonalenie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk przyrodniczych,

  • tworzenie więzi z miastem i regionem.

Ścieżka edukacyjna wzbogaci również ofertę turystyczną miasta, będzie to nowa atrakcja sprzyjająca ekoturystyce.

18.09.20 mapa

 

08, listopad 2018r.

Oto przykład, jak teren bagnisty przeistoczył się w obiekt edukacyjno-przyrodniczy. Zakończono prace nad budową ścieżki dydaktycznej na Osiedlu Judzianka. Inwestycja ta jest typową infrastrukturą edukacyjną i ekoturystyczną. Jej zasadniczy cel odnosi się do wykształcania świadomości ekologicznej, podnoszenia wiedzy na temat różnorodności biologicznej, występującej na tym terenie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Na ścieżce umieszczono 5 tablic informacyjnych. Każda z nich traktuje o porastającej tam roślinności, cennych gatunkach i siedliskach. Analizy eksperckie przyrodników wykazały tam obecność cennych gatunków roślin naczyniowych, grzybów, porostów, rozpoznano typy siedlisk chronionych w programie Natura 2000. Są to siedliska priorytetowo chronione na całym obszarze Unii Europejskiej. Szczęśliwcy i wnikliwi obserwatorzy mają szansę wypatrzeć leśna zwierzynę.

To pierwszy tego typu obiekt w Hajnówce, wykorzystujący popularyzację walorów przyrodniczych regionu Puszczy Białowieskiej, łączący edukację i turystykę. Mamy nadzieję, że będzie ona jednym z głównych punktów zajęć z przyrody hajnowskich i okolicznych szkół, jak również miejscem odwiedzanym przez turystów.

Projekt pn. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego) w ramach Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną (RLKS). Wartość przedsięwzięcia to 415 860,97 zł. Dotacja z RPO wynosi 288 407,46 zł.

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.