Przewodniczący zwołuje obrady XXXVII sesji Rady Miasta w dniu 21 luty 2018r.

Hajnówka, dnia 07.02.2018 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.2.2018

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję obrady XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 21 lutego 2018 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wręczenie zaświadczenia Pani Walentynie Pietroczuk.

 4. Złozenie ślubowania przez Panią Walentynę Pietroczuk,

 5. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka.

 6. Interpelacje.

 7. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 5 grudnia 2017 r. do dnia 6 lutego 2018 r.

 8. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorzadu terytorialnego.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,

  2. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Hajnówka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

  3. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Hajnówka ,

  4. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku,

  5. zmiany uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej,

  6. uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

  7. sprawie przystąpienia do Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  8. powołania Pani Walentyny Pietroczuk w skład Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka,

  9. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2018 r.,

  10. udzielenia pomocy finansowej,

  11. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  12. zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

  13. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027.

 11. Wolne wnioski zapytania.

 12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.