Basen odkryty

09KONTAKT DO JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2

17-200 Hajnówka

tel. (85) 682 27 76

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce zaprasza do korzystania z nowych basenów rekreacyjnych.

Dzieci do lat 7 wraz z rodzicem/opiekunem – mały basen rekreacyjny o wymiarach 15,25 x 7,78 x 0,60 m.

Młodzież, studenci, dorośli – duży basen rekreacyjny o wymiarach 25,21 x 12,76 x 1,25 m.

 

Baseny czynne w okresie letnim w godz. 10:00 - 18:00 przy sprzyjającej pogodzie.

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BASENU OTWARTEGO

1. Basen jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.
2. Basen jest otwarty codziennie w godzinach 10:00 – 18:00.
3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Zabrania się wstępu na basen osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
5. Na terenie basenu czynna jest wypożyczalnia desek do pływania i piłek.
6. Wydawanie sprzętu następuje na postawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
7. Za rzeczy zaginione na terenie pływalni OSiR nie odpowiada.
8. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje strój kąpielowy, a przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
9. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
10. Osobom znajdującym się na terenie pływalni zabrania się:
a) przekraczania strefy oznaczonej kolorem czerwonym, jeżeli nie umieją pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
c) niszczenia urządzeń i sprzętu,
d) zakłócania spokoju oraz zachowania niezgodnego z obowiązującymi zasadami,
e) zaśmiecania terenu basenu.
11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
12. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
13. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Dyrektor OSiR

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.