Projekty zrealizowane (dostępne na archiwalnej stronie urzędu)

REALIZOWANE PROJEKTY:

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Okres programowania 2007-2013

Okres programowania 2004-2006

Fundusze przedakcesyjne (PHARE, ISPA)


Source URL: http://www.hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/2015-projekty-zrealizowane-dostepne-na-archiwalnej-stronie