Raport z audytu dostępności Urzędu Miasta Hajnówka oraz instytucji kultury

Raport z audytu dostępności budynku Urzędu Miasta Hajnówka oraz instytucji kultury: Hajnowskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Hajnówki Centralnej został zrealizowany w ramach projektu "Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera" dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


Source URL: http://www.hajnowka.pl/strona/dla-mieszkanca-dostepnosc/1232-raport-z-audytu-dostepnosci-urzedu-miasta-hajnowka-oraz