Otwarte konkursy ofert

Konkursy ogłaszane przez Burmistrza Miasta Hajnówka są obsługiwane w systemie witkac.pl


Instrukcja tworzenia konta
Instrukcja składania wniosków

Ofera - wzór

Umowa - wzór

Sprawozdanie - wzór

 KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ w 2020 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową

Przedłużono rozstrzygnięcie do dnia 15 maja 2020r.

 6 kwietnia 2020r.
15 maja 2020r.


Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka

Przedłużono rozstrzygnięcie do dnia 15 maja 2020r.

  6 kwietnia 2020r. 15 maja 2020r.


Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami

Przedłużono rozstrzygnięcie do dnia 15 maja 2020r.

  6 kwietnia 2020r. 15 maja 2020r.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce

Przedłużono rozstrzygnięcie do dnia 15 maja 2020r.

  6 kwietnia 2020r. 15 maja 2020r.


Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce 

Przedłużono rozstrzygnięcie do dnia 15 maja 2020r.

 6 kwietnia 2020r.  15 maja 2020r.

Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersią

Przedłużono rozstrzygnięcie do dnia 15 maja 2020r.

 6 kwietnia 2020r.   15 maja 2020r. 


Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka

przedłużono rozstrzygnięcie do dnia 15 maja 2020r.

 6 kwietnia 2020r.  15 maja 2020r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. 4 marca 2020 r.
23 marca 2020r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. 28 lutego 2020 r.
unieważniono dnia 12.02.2020 r.
Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2020 8 stycznia 2020r. 16 stycznia 2020r.
Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka 8 stycznia 2020r. 23 stycznia 2020r.
Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce 8 stycznia 2020r. 23 stycznia 2020r.
Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej 8 stycznia 2020r. 23 stycznia 2020r. 
Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem 8 stycznia 2020r.

23 stycznia 2020r

Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka 8 stycznia 2020r.

23 stycznia 2020r.

Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta Hajnówka 8 stycznia 2020r. 23 stycznia 2020r. 
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka 8 stycznia 2020r.  23 stycznia 2020r.
Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce 8 stycznia 2020r.

23 stycznia 2020r.

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ w 2019 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia w  2019r.

11 września 2019.

23 września 2019r.

Otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019r.

Przedłużenie terminu składania ofert

27 maja 2019r.

28 czerwca 2019r.
Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2019

17 maja 2019r.

14 czerwca 2019r.

Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS

17 maja 2019r.

14 czerwca 2019r.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych
muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce

17 maja 2019r.

14 czerwca 2019r.

Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi

15 marca 2019r.

29 marca 2019r.

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową  15 marca 2019r. 29 marca 2019r.
Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami  15 marca 2019r. 29 marca 2019r.
Konkurs w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
    1. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce,
    2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce 
 15 marca 2019r.

 Zadanie 1

Zadanie 2

Edukacja ekologiczna
    1. Edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami
  2. Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi
15 marca 2019r.

Zadanie 1

Zadanie 2

Wspieranie   inicjatyw   kulturalnych   mniejszości   narodowych   i   etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka 21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2019

21 grudnia 2018r.  15 stycznia 2019r.

Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta Hajnówka

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

 

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2018 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2018

Oświadczenie organizatora wypoczynku

16 maja 2018r. 30 maja 2018r.

 Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS

Oświadczenie organizatora wypoczynku

16 maja 2018r. 30 maja 2018r.
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka 22 grudnia 2017r. 19 stycznia 2018r.
Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży AKCJA ZIMA 2018 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.

 

 

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2017 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE
Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2017. 10 maja 2017r. 30 maja 2017 
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoloeniową 24 marca 2017r. 18 kwietnia 2017r.
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka 24 marca 2017r. 18 kwietnia 2017r.
Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami
24 marca 2017r. 18 kwietnia 2017r.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce

24 marca 2017r. 18 kwietnia 2017r.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce

24 marca 2017r. 18 kwietnia 2017r.
Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka. 19 grudnia 2016r.  17 stycznia 2017r.
Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem. 19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.
Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2017. 19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek w Hajnówce.

19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.

Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka.

19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.

Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce.

19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

 19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.

 


ARCHIWUM otwartych konkursów ofert

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.