OGŁOSZENIE o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Hajnówka, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Urząd Miasta Hajnówka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

OGŁOSZENIE

Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019 r.


Niniejszym informuję, że przesunięty zostaje termin rozstrzygnięcia następujących otwartych konkursów ofert:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących   zdrowy  tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową;
2. Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka;
3. Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie  inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami;
4. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce;
5. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce;
6. Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi;
7. Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka.

Decyzja o rozstrzygnięciu w/w konkursów zostanie podjęta do dnia 15 maja 2020 r.


Burmistrz
           Jerzy Sirak

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.