REGULAMIN - I Międzyszkolnego Turnieju Poprawnej Polszczyzny "MISTRZOWIE JĘZYKA OJCZYSTEGO"

Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce zaprasza do udziału w

I Międzyszkolnym Turnieju Poprawnej Polszczyzny

"MISTRZOWIE JĘZYKA OJCZYSTEGO"

pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka

 

Regulamin konkursu

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenie turnieju polonistycznego pod nazwą ,,Mistrzowie Języka Ojczystego’’.

 2. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu są nauczyciele – poloniści Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce.

 3. Honorowym patronem turnieju jest Burmistrz Miasta Hajnówka – pan Jerzy Sirak.

 4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI hajnowskich szkół podstawowych.

 5. Turniej odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym – finałowym.

 6. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów konkursu czuwa komisja, składająca się nauczycieli języka polskiego z poszczególnych szkół.

 

II CELE KONKURSU

 1. Krzewienie kultury języka ojczystego i świadomości językowej wśród uczniów szkół podstawowych.

 2. Rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni językowej.

 3. Promowanie uczniów uzdolnionych językowo.

 4. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

 5. Rozwijanie i doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych.

 6. Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.

 

III ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI

 1. Wymagania konkursowe zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego.

 2. Składnia zdania pojedynczego i złożonego, słowotwórstwo, fleksja, frazeologia i leksyka.

 3. Zasady ortografii i interpunkcji.

 4. Tworzenie krótkich testów użytkowych.

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Pierwsza część turnieju – etap szkolny - polega na indywidualnym rozwiązaniu testu językowego przysłanego przez organizatorów konkursu i wyłonieniu czterech uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. W dalszej części konkursu czterech najlepszych uczniów z każdej szkoły będzie stanowiło drużynę.

 2. Punkty zdobyte podczas etapu szkolnego nie są doliczane do punktacji etapu następnego.

 3. Druga część konkursu – etap międzyszkolny – zaplanowany jest w dwóch fazach:

 1. Test pisemny, przygotowany przez organizatorów, rozwiązują wszyscy uczestnicy indywidualnie.

 2. Wynik drużyny stanowi suma indywidualnych wyników wszystkich jej członków.

 3. Do finału przechodzą wszystkie drużyny, reprezentujące poszczególne szkoły.

 4. W finale poszczególne drużyny pracują zespołowo, wykonując zadania przygotowane przez organizatorów.

 5. O kolejności miejsc w konkursie decyduje wynik będący sumą wyniku osiągniętego w finale oraz indywidualnych wyników członków drużyny osiągniętych podczas części pisemnej.

 

V TERMINY

Ustala się następujące terminy:

 1. Przesłanie do zainteresowanych szkół testów do etapu szkolnego –

- do 10 marca 2013r.

 1. Przeprowadzenie etapu szkolnego – 20 marca 2013r.

 2. Zgłoszenia czteroosobowych drużyn do etapu międzyszkolnego –

- do 29 marca 2013r.

 1. Etap międzyszkolny – 14 maja 2013r. w Zespole Szkół nr 1:

 

VI NAGRODY

 1. I miejsce – nagrody książkowe oraz pamiątkowe statuetki.

 2. II miejsce – nagrody książkowe oraz dyplomy.

 3. III miejsce – upominki oraz dyplomy.

 4. IV miejsce – pamiątkowe dyplomy.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin turnieju wchodzi w życie wraz z opublikowaniem w witrynie Urzędu Miasta Hajnówka oraz dostarczeniu do poszczególnych szkół.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

 3. Dodatkowych informacji udziela koordynator turnieju – Anna Giermaniuk,

numer telefonu – 515 102 217,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Organizatorki konkursu:

Wanda Wojcieszek

Danuta Samerek

Anna Giermaniuk

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.