REGULAMIN III Hajnowskiego Międzynarodowego Konkursu Języka Angielskiego ,,TRAIN YOUR BRAIN''

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ZAPRASZA DO UDZIAŁU W III HAJNOWSKIM MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
,,TRAIN YOUR BRAIN''
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

 

REGULAMIN KONKURSU

I. OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE

II Hajnowski Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego ''TRAIN YOUR BRAIN'' pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka jest organizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce.

Konkurs skierowany jest do hajnowskiej młodzieży gimnazjalnej pragnącej sprawdzić swoje umiejętności językowe we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół. Oprócz praktycznych zagadnień dotyczących posługiwania się poprawną angielszczyzną, ideą konkursu jest wspólna zabawa językowa, której celem jest zmotywowanie młodych ludzi do nauki języka angielskiego jako narzędzia komunikacji we współczesnej, integrującej się Europie.

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum kontynuujących naukę języka angielskiego po szkole podstawowej.

Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce.

Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają nauczyciele angliści organizujący konkursu.
III. CELE KONKURSU

Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.

Podniesienie poziomu umiejętności językowych.

Wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze oraz życiu codziennym Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na „Podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum".

V. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

szkolnym, odbywającym się w szkole, której nauczyciele i uczniowie wyrażą chęć uczestnictwa;
międzyszkolnym i w finale, które odbędą się w Gimnazjum nr1 w Hajnówce – siedzibie organizatorów.

2. Uczestnikami etapu szkolnego mogą być wszyscy zainteresowani uczniowie klas I, II, III gimnazjów z terenu miasta Hajnówka. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą 90% możliwych do zdobycia punktów.

3. Organizator konkursu zapewnia zainteresowanym szkołom test wraz z kluczem odpowiedzi oraz nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka.

4. Terminy poszczególnych etapów:
etap szkolny – 18 marca 2013r.,
etap międzyszkolny – 17 kwietnia 2013r., godz.14.00,
finał – 17 kwietnia 2013r. godz.15.00.

5. Testy na etap szkolny zostaną przesłane do 10 marca 2013r.

6. Protokoły z etapu szkolnego oraz zakwalifikowane prace należy przesłać na adres Gimnazjum nr 1 w Hajnówce, ul 3 Maja 54 w terminie do 29 marca 2013r

7. Do finału przejdzie pięciu zawodników z każdej szkoły, którzy uzyskają najwyższą punktację.
8. W jury zasiądą nauczyciele – angliści reprezentujący poszczególne szkoły.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany progu kwalifikacyjnego w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba podyktowana wymogami organizacyjnymi.

Organizatorki konkursu:
Beata Dawidziuk, Anna Giermaniuk, Emilia Kruczkowska

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.