Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego „NA PODLASIU, W GÓRACH CZY NAD MORZEM, 112 CI POMOŻE"

Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego
„NA PODLASIU, W GÓRACH CZY NAD MORZEM, 112 CI POMOŻE"

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Wojewoda Podlaski.

Cel konkursu:
Głównym celem konkursu jest promocja numeru alarmowego 112 oraz zainteresowanie uczniów województwa podlaskiego tematyką bezpieczeństwa. Każde dziecko od najmłodszych lat powinno być uczone sposobów właściwych reakcji w sytuacjach kiedy jest świadkiem bądź uczestnikiem zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Jednym
z założeń konkursu jest kształtowanie odpowiednich zachowań dzieci w obliczu nagłych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu oraz uświadomienie kiedy i w jaki sposób należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Uczestnicy:
Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie podlaskim.

Zadanie uczestników:
Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej w formie komiksu, ilustrującego sytuację zagrożenia życia, zdrowia mienia lub środowiska oraz sposób w jaki przy użyciu numeru alarmowego 112 wzywana jest pomoc. Przedstawiona historia powinna być podzielona na 2-6 kadrów i umieszczona na 1 arkuszu papieru.

Warunki konkursu:
1. Każda praca plastyczna powinna przedstawiać w formie komiksu sytuację, w której należy użyć numeru alarmowego 112.
2. Technika pracy: rysunek lub malarstwo, na formacie A3 lub A4.
3. Uczestnik konkursu może nadesłać/ złożyć jedną pracę w terminie do 31 stycznia 2014 r. W przypadku prac nadsyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
4. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie kartki oraz zawierać dołączoną, wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Adres, na który należy dostarczyć/ nadesłać pracę i kartę zgłoszenia to:

Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Ocena prac:
Ocena prac będzie przeprowadzona przez 3-osobową komisję powołaną przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dniu 6 lutego 2014 roku. Komisja wyłoni 3 najlepsze komiksy, biorąc pod uwagę zgodność z tematem oraz estetykę pracy. Decyzja komisji jest niepodważalna, nie przysługuje od niej odwołanie.

Ogłoszenie wyników konkursu:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11 lutego 2014 r. Ponadto opiekunowie zwycięzców konkursu (I, II oraz III miejsce) zostaną poinformowani telefonicznie.

Nagrody:
Organizator konkursu zapewnia nagrody rzeczowe dla autorów 3 najlepszych prac. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 roku w Podlaskim Urzędzie w Białymstoku.

Uwagi końcowe:
1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach propagowania idei konkursu.
3. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Prac nie wolno rolować i składać.
4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest: Karolina Górniak, tel. 85 7439 627.

 

PLIK DO POBRANIA

Regulamin i karta zgłoszenia

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.