Regulamin Konkursu Plastycznego "Mój przyjaciel Pies" - zgłoszenia do 15 września 2019r.

Regulamin Konkursu Plastycznego "Mój przyjaciel Pies"

I. Organizatorzy

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka

II. Cele konkursu:

Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi.

Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-9 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii III).

Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem "Mój przyjaciel Pies"

Format pracy: A-3, A-4.

Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, formy przestrzenne

Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną do regulaminu ( załącznik nr 1).

Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru (załącznik nr 2).

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 15.09.2019 r. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro pokój nr 202).

Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci 1,2,3 miejsca oraz 2 wyróżnienia.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas Festynu rodzinnego "Pies - nie zabawka".

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 21.09.2019 r. o godz. 12.00 w Parku Miejskim.

IV. Uwagi organizatorów:

Praca musi być wykonana przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.

Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, dostarczone po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Organizator informuje, że dyplomy będą wręczane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wręczania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.

PLIK DO POBRANIA:

Regulamin i załączniki

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.