Regulamin Konkursu Plastycznego „Dym z komina - czyja wina?" - zgłoszenia do 31 maja 2019r.

Regulamin Konkursu Plastycznego „Dym z komina - czyja wina?"

I. Organizatorzy

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka

II. Cele konkursu:

Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o ekologii i potrzebie dbania o środowisko.

Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-15 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii III).

Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem „Dym z komina - czyja wina?"

Format pracy: A-3, A-4.

Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika kompute­rowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).

Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną do regulaminu ( załącznik nr 1).

Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru ( załącznik nr 2)..

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 31.05.2019 r. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro pokój nr 202).

Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej podczas Festynu Ekologicznego.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 05.06.2019 r. o godz. 9.00 w Amfiteatrze Miejskim.

IV. Uwagi organizatorów:

Praca musi być wykonana przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.

Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, dostarczone po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Organizator informuje, że dyplomy będą wręczane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wręczania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.

PLIK DO POBRANIA:

Regulamin z załącznikiami

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.