Rekrutacja do Żłobka

Rekrutacja do Żłobka

 

1. Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się na podstawie rekrutacji przeprowadzanej przez Żłobek.

2. Nabór do Żłobka odbywa się w terminie od 1 do 31 marca każdego roku na okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku.

3. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor na podstawie „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka", zwanych dalej „kartami", wypełnionych i złożonych przez rodziców tych dzieci.

4. Dyrektor Żłobka lub osoba przez niego upoważniona wydaje rodzicom karty oraz udziela wyczerpujących informacji dotyczących ich prawidłowego wypełnienia.

Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

5.Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w mieście Hajnówka.

6.W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku , pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka ma dziecko:

a) wychowywane samotnie przez rodzica/opiekuna prawnego – w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,

b) dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do objęcia ich opieką w żłobku

c) jeżeli co najmniej u jednego z rodziców/opiekunów prawnych orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,

d) umieszczone w rodzinie zastępczej,

e) z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci),

f) posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka Samorządowego w Hajnówce lub Przedszkola Nr 5 w Hajnówce.

3. Dzieci mieszkające na terenie innej gminy mogą być przyjęte do Żłobka w sytuacji, gdy po rekrutacji zasadniczej, Żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami i gmina ta zobowiązała się do pokrycia różnicy kosztów pomiędzy kosztami pobytu tych dzieci w Żłobku, a opłatami wnoszonymi przez rodziców dzieci.

4. W terminie do 30 kwietnia każdego roku Dyrektor Żłobka podaje do wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, listę dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku oraz listę rezerwową obejmującą dzieci oczekujące na miejsce w Żłobku (jeżeli nie wszystkie dzieci, ubiegające się o przyjęcie, zostały przyjęte).

PLIK DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia

Ewa Snarska
Dyrektor Żłobka Samorządowego w Hajnówce

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.