Ćwiczenia ewakuacji próbnej w Zespole Szkół Nr 2 w Hajnówce

02

Na podstawie własnego harmonogramu szkoleń i ćwiczeń organizowanych w 2016 roku Pan Dyr. Adam Chudek zaplanował przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji próbnej w naszej szkole. Również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) reguluje kwestię ewakuacji z obiektów.


W dniu 11 poździernika 2016r. o godz. 11.00 zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji próbnej pracowników i uczniów z budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce. Treścią ćwiczeń było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku. Głównym celem ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, sprawdzenie umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji. W ewakuacji uczestniczyło 417 osób: 372 uczniów, 30 nauczycieli oraz  15 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili  budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i ustawili się na wyznaczonym placu – boisku szkolnym. Po czym osoba odpowiedzialna zasprawy OC w zakadzie pracy - pan Marcin Sawczyński przyjął raporty ustne od nauczycieli o frekwencji uczniów w danych klasach, która zgadzała się z zapisaną w dzienniku. Wszystkie osoby będące w szkole zdołały się ewakuować. Uczniowie i pracownicy szkoły bez paniki i w sposób zgodny z planem ewakuacji  wykonali zadanie próbnej ewakuacji. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń, trwała 5 minut.

 

O przeprowadzeniu ćwiczeń ewakuacji próbnej została powiadomiona Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce i Pan inspektor Bazyl Wawreszuk z Urzędu Miasta Hajnówka. Osobą odpowiedzialną za organizację ćwiczenia ewakuacji był Dyrektor ZS Nr 2 Adam Chudek.

mgr Marcin Sawczyński

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.