PPIS przypomina o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce przypomina i zobowiązuje do respektowania nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz.298 oraz z 2016 r. poz. 1331).

 

Najważniejsze zmiany w ustawie:

 1. Zakazy obowiązujące dotychczas co do wyrobów tytoniowych, na gruncie nowej ustawy obejmują również e-papierosy.
 2. Zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim, wszyscy palący e-papierosy muszą przestrzegać tych samych zakazów, co palacze zwykłych papierosów.
 3. Zakaz reklamy e-papierosów, tak jak do tej pory wyrobów tytoniowych; ich producenci i importerzy nie mogą sponsorować imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych.
 4. Zakaz wprowadzania do obrotu papierosów „smakowych" i tytoniu do samodzielnego skręcania – z wyłączeniem tych z dodatkiem mentolu, którego zakaz stosowania będzie obowiązywał od roku 2020.
 5. Przepisy obligują producentów lub importerów wyrobów tytoniowych do przekazywania wykazu wszystkich składników używanych do produkcji wyrobów tytoniowych.
 6. Za palenie w miejscach publicznych (również e-papierosów) trzeba będzie zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Właściciel lub zarządzający danym obiektem lub środkiem transportu za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia podlega karze grzywny do 2000 zł. Za złamanie zakazu reklamy kara wyniesie 200 tysięcy zł.
 7. Zakazane jest detaliczne sprzedawanie i kupowanie przez internet e-papierosów i płynów z nikotyną do e-papierosów, zarówno w kraju jak i za granicą.
 8. W przypadku wyrobów tytoniowych na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych producent obowiązany jest do umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych: tekstowych i graficznych (zdjęcia zmian chorobowych).
 9. Na opakowaniach papierosów elektronicznych musi być zamieszczona informacja o wszystkich zawartych w nich składnikach i ich ilościach oraz odpowiednie ostrzeżenie zdrowotne.
 10. Zakaz palenia e-papierosów oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych oraz na terenie pomieszczeń w zakładach pracy. Właściciel lub zarządzający budynkiem może wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładu pracy. Jest to jego prawo, ale nie obowiązek.
 11. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej informacją o zakazie palenia.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z obowiązującym prawem zakaz palenia obejmuje:

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Hajnówce

Nina Trendowska

19.01.14 znaki

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.