Szkolenia rezerwy szansą dla tych, którzy stracili pracę

Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi.

Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utraciły pracę, będą traktowane priorytetowo. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Osoby dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach tak zwanej służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Dodatkowo uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się
o zatrudnienie w Wojsku Polskim.

Wprowadzone dzięki decyzji rozwiązanie to realne wsparcie dla osób, których domowe budżety ucierpiały w wyniku epidemii oraz realne wzmocnienie dla Sił Zbrojnych RP.

Priorytetem ministra Mariusza Błaszczaka jest  modernizacja Wojska Polskiego oraz zwiększenie liczebności. Stąd m. in. zainaugurowana w 2018 roku kampania Zostań Żołnierzem i powołanie Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem. Obecnie w Wojsku Polskim służy 108 tys. żołnierzy zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertami szkoleń, które ruszają już od 15 czerwca proszone są o pilny kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bielsku Podlaskim:

 

Skorzystaj z jednej z możliwych form kontaktu z WKU:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej.
Jest to rodzaj służby wprowadzony dla pełnoletnich kobiet i mężczyzn, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej.

WARUNKI POWOŁANIA

 • złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP, email WKU, listownie na adres WKU oraz osobiście w WKU.

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • niekaralność za przestępstwa umyślne

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne

 • posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia czynnej służby wojskowej
  (
  stosowne skierowania otrzymasz w WKU)

 • WYNAGRODZENIE I UPRAWNIENIA PODCZAS SZKOLENIA

 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna, ubezpieczenie, ulgowe przejazdy, urlopy, ochrona stosunku pracy

 • w przypadku pracownika (umowa o pracę) pracodawca na okres trwania służby przygotowawczej ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego oraz wypłacić odprawę w wysokości
  2-tygodniowego wynagrodzenia

 • w czasie urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje prawo do wszystkich uprawnień pracowniczych,
  z wyjątkiem wynagrodzenia

 • okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy

 • miesięczne uposażenie w okresie szkolenia w wysokości 30% najniższego uposażenia tj. 1233 zł brutto

 • na zakończenie szkolenia odprawa finansowa w wysokości 2540 zł brutto

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.