O „Przyszłości regionu Puszczy Białowieskiej” na konferencji naukowo-społeczej w Hajnówce

25

Przedstawiciele nauki, samorządu i biznesu spotkali się 18 maja w auli Zamiejscowego Wydziały Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, aby wspólnie debatować nad przyszłością regionu Puszczy Białowieskiej. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja naukowo-społeczna zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna. Organizatorami przedsięwzięcia byli Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej oraz samorząd Miasta Hajnówka. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Środowiska. Wśród uczestników konferencji gościliśmy Jerzego Leszczyńskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Dariusza Piątkowskiego, Posła RP na Sejm, a także przedstawicieli Lasów Państwowych, lokalnych samorządów, turystyki, biznesu oraz naukowców, którzy w swojej pracy naukowej traktują o kwestiach prorozwojowych.

Na rozwój regionalny składa się wiele czynników natury społeczno-kulturowej, przyrodniczej, gospodarczej, ekonomicznej. W nich tkwi potencjał, który należy stymulować w celu pobudzania wzrostu na danym terenie. Szczególnym kierunkiem, w którym powinniśmy zmierzać jest rozwój zrównoważony, opierający się na równoważeniu potrzeb przyrody, gospodarki i człowieka. Ich wzajemna komplementarność to klucz do efektywności działań polityki regionalnej. Nie jest to zadanie proste, jednak warto podejmować wysiłki z myślą o jakości życia przyszłych pokoleń. Region Puszczy Białowieskiej stał się w ostatnim czasie istotnym punktem dyskusji nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także krajowym czy międzynarodowym. Wielość różnych punktów widzenia wywołujących sporo emocji, sprawia, że trudno o wypracowanie jednolitej wizji, zadowalającej każdą ze stron.

Pierwsza cześć konferencji została poświęcona naukowym rozważaniom nad specyfiką uwarunkowań przyrodniczych Puszczy Białowieskiej, zarządzaniem jej zasobami, zależnościom przyrodniczo-gospodarczym . Przodującym pytaniem stający za sesją naukową, którą moderował dr hab.inż. Sławomir Bakier prof. PB, było – jak w sposób najbardziej racjonalny chronić bogactwo naturalne puszczy? Jak je wykorzystywać z korzyścią dla rozwoju gospodarki i jednoczesnego zachowania w dobrym stanie? Swoje podejścia przedstawili między innymi: dr inż. Dan Wołkowycki z ZWL PB ukazując związek pomiędzy różnorodnością przyrodniczą a gospodarką; dr hab.. inż. Elżbieta Malzhan starała się przestawić wpływ zmian klimatu na przyszłość Puszczy Białowieskiej, zaś prof. Sławomir Bakier zaproponował nowe możliwości wykorzystywania zasobów puszczy. Prezentacji przyświecała interesująca teza, którą zarazem można uznać za myśl przewodnią konferencji: „Puszcza Białowieska nie jest tylko historyczną enklawą, wymagającą opieki „kustoszy” (ochraniarzy, strażników, organizacji ekologicznych itp.), jest miejscem, które skrywa ogromne bogactwa, które mogą być spożytkowane przez człowieka w przyszłości”.

Część druga, moderowana przez Jerzego Siraka Burmistrza Miasta Hajnówka, to rozważania nad społeczno-gospodarczymi aspektami rozwoju regionu. Szczególną uwagę zwrócono na kapitał naturalny, a także potencjał inwestycyjny. Na wstępie Karol Nieciecki, Prezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna przybliżył historyczne uwarunkowania gospodarowania w regionie Puszczy Białowieskiej. Przedstawiciel RDLP w Białymstoku Piotr Karnasiewicz ukazał aktywność Lasów Państwowych w zakresie działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności (infrastruktura drogowa, turystyczna). Karol Sidoruk z EkoHerba zaznajomił słuchaczy z perspektywami rozwoju zielarstwa na Ziemi Hajnowskiej. O stanie obecnym oraz przyszłości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w powiecie hajnowskim opowiedział dr inż. Andrzej Sobolewski dyrektor Działu Fotowoltaiki firmy CORAL. Walentyna Pietroczuk, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego Starostwa Powiatowego w Hajnówce zobrazowała aktualny stan turystyki w regionie, a także planowane działania. Konferencję zakończyła prezentacja Burmistrza Miasta Hajnówka Jerzego Siraka, który zaprezentował twarde dane dotyczące inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych przez lokalne samorządy w ostatnich kilkudziesięciu latach. Nakreślił także plany inwestycyjne na przyszłość.

Majowa konferencja po raz kolejny udowodniła, że przyszłość regionu nie jest nikomu obojętna. Nawiązując do słów Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, potrzeba nieustającej debaty w celu osiągnięcia klarownego kompromisu. Za rozmowami, nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również krajowym muszą iść działania strategiczne, biorące pod uwagę stan zastany, analizę zasobów oraz sposoby ich wykorzystania. Miejmy nadzieję, że uda się wypracować efektywny program rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej przy współudziale środowiska samorządowego (wszystkich szczebli), rządowego i społecznego.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom oraz osobom, które były zaangażowane w organizację konferencji.

Emilia Korolczuk

Prelegenci konferencji „Przyszłość regionu Puszczy Białowieskiej”:

Sesja naukowa

Historia i obecny stan ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej - dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytet Warszawski

System ochrony i gospodarki w białoruskiej części Rezerwatu Biosfery Puszcza Białowieska - prof. dr hab. inż. Aleh Morozau, Zamiejscowy Wydział Leśny PB

Przyszłość Puszczy Białowieskiej w kontekście zmian klimatu - dr hab. inż. Elżbieta Malzhan, prof. IBL, Instytut Badawczy Leśnictwa

Różnorodność przyrodnicza a gospodarka. Koncepcje strefowej ochrony Puszczy Białowieskiej – dr inż. Dan Wołkowycki, Zamiejscowy Wydział Leśny PB

Ochrona przyrodniczych procesów usług środowiska w perspektywie ekonomii zrównoważonego rozwoju - dr Artur Michałowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna

Nowe możliwości wykorzystania zasobów Puszczy Białowieskiej - dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB, Zamiejscowy Wydział Leśny PB

Sesja społeczno-naukowa

Historyczne uwarunkowania gospodarowania w Regionie Puszczy Białowieskiej - Karol Nieciecki, Radny Rady Miasta Hajnówka, Prezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna

Wpływ działalności Lasów Państwowych na rozwój lokalnej społeczności - Piotr Karnasiewicz, Z-ca Dyrektora RDLP Białystok ds. Gospodarki Leśnej

Powiat Hajnowski – inwestycje wczoraj, dziś i jutro –Jadwiga Dąbrowska, Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego

Odkryjmy swoją naturę – perspektywy rozwoju zielarstwa na Ziemi Hajnowskiej - Karol Sidoruk, Eko-Herba.

OZE - Fotowoltaika w powiecie hajnowskim dzisiaj i jutro - dr inż. Andrzej Sobolewski, Dyrektor Działu Fotowoltaiki ,CORAL

Turystyka w regionie, stan aktualny i perspektywy na przyszłość - Walentyna Pietroczuk, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Szanse inwestycyjne Regionu Puszczy Białowieskiej w opinii Podlaskiego Klubu Biznesu – Ryszard Iwaszkiewicz, Prezes Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu

Inwestycje infrastrukturalne samorządów zrealizowane i planowane na najbliższe lata, oczekiwane inwestycje podmiotów gospodarczych umożliwiające zrównoważony rozwój regionu – Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.