Hajnowski Dom Kultury

01KONTAKT:

ul. Tamary Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka
tel./fax 085 682 3203
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.hdk.hajnowka.pl

 

Odznaczony Zbiorową Odznaką „Zasłużony Białostoczyźnie”

W 1984 r. Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce oficjalnie wyraziło zgodę na przekazanie mu "Górnika" na stałą jego siedzibę. Od tego momentu stał się od centralnym ośrodkiem kultury w Hajnówce.

Hajnowski Dom Kultury działalność swoją prowadzi realizując podstawowe zadania statutowe, którymi są:

 • edukacja i wychowanie przez sztukę worzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
 • zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych
 • popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych miasta
 • tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych.

Zadania statutowe realizowane są poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego, prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych przeglądów, konkursów, festiwali oraz prowadzenie działalności oświatowej. Hajnowski Dom Kultury prowadzi także działalność w zakresie upowszechaniania muzyki, plastyki, tańca, teatru organizując szereg imprez o różnorodnej tematyce. Wiele imprez organizowanych jest wspólnie z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, OSiR, ze szkołami w Hajnówce,WOAK, BTSK w Białymstoku i innymi instytucjami. Od kilku lat HDK uczestniczy w wymianie i współpracy międzynarodowej z Białorusią, Ukrainą i Estonią.
W społeczności lokalnej HDK spełnia funkcję animatora i organizatora twórczości kulturalnej. Bowiem nie tylko upowszechnia on wartości i wzory kultury, ale kształtuje aktywne zachowania kulturalne, animuje twórczość amatorską i twórczo kultywuje tradycje regionalne. Hajnowski Dom Kultury rozwija również szerszą działalność, wykraczającą poza obręb miasta Hajnówka, obejmującą także społeczność szregu gmin, powiatów i miast w Polsce i zagarnicą (Białoruś, Ukraina,Rosja, Szwecja, Estonia, Łotwa, Włochy).
Działalności hajnowskiego ośrodka kulturalnego przyświeca główny cel: chęć jak najlepszego zaspokojenia społecznych potrzeb i aspiracji kulturalnych naszego środowiska. Dowodem tego jest otrzymanie Zbiorowej Odznaki „Zasłużony Białostocczyźnie".
Oferta programowa skupia się przede wszystkim na kulturalno-wychowawczej i artystyczno-hobbystycznej działalności oraz organizacji imprez. Funkcja wychowawcza i społeczna placówki jest nieoceniona, gdyż najważniejszym elementem pracy instruktorów zajęć była i pozostanie na zawsze satysfakcja uczestników zajęć oraz ich rodziców.


ZESPOŁY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Zespół Pieśni „Echo Puszczy” – instruktor Alina Niegierewicz

Zespół Pieśni Hajnowskiego Domu Kultury powstał w 1982 roku. Od 30 lat zespół promuje, pielęgnuje i podtrzymuje podlaskie tradycje kulturowe związane ze śpiewem wśród mieszkańców Podlasia, Polski i poza granicami kraju. Zespół jest zintegrowany ze środowiskiem lokalnym, z niego wyrasta, tworzą go wyłącznie amatorzy, z miłości do kultury, muzyki ludowej, z pasji do śpiewu i kultywowania tradycji przodków, mieszkańców regionu wschodniego Podlasia. Bierze czynny udział w różnorodnych imprezach kulturalnych woj.podlaskiego, występuje poza granicami kraju. Zajmuje czołowe miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach. W swoim repertuarze posiada pieśni białoruskie i polskie. W roku 1992 został wyróżniony Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki, a w 1996 Zbiorową Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”. Jest jednym z najlepszych chórów amatorskich Podlasia, wielokrotnym laureatem Festiwalu „Piosenka Białoruska”.

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka – instruktor Justyna Birycka

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” tworzą dzieci i młodzież z hajnowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Obecnie istnieją cztery grupy wiekowe, łącznie zespół liczy około 80 osób, a dotychczas tańczyło w nim już ponad 300 osób, które pozostały jego wiernymi sympatykami. Zespół jest dobrze znany mieszkańcom woj. Podlaskiego . Dotychczas dał ponad 500 koncertów w większości województw. Na swym koncie może odnotować ponad  20 wojaży za granicę do Rosji, Szwecji, Łotwy, Estonii, Włoch, Białorusi. W swoim repertuarze zespół posiada polskie tańce narodowe, tańce podlaskie oraz innych regionów Polski (m.in. lubelskie, biłgorajskie, kurpiowskie, śląskie, cieszyńskie). „Przepiórka” wzbogaca swój program także o tańce innych narodów. Szczególną uwagę poświęca tańcom białoruskim i ukraińskim, których piękno i dynamizm rozgrzewa zarówno tancerzy, jak i publiczność. Prezentuje programy w oryginalnych, autentycznych kostiumach. Zespół Tańca Ludowego spełnia istotną rolę w lokalnej społeczności. Młodym pokazuje inną formę spędzania czasu, innych zaraża miłością do folkloru  a wszystkim przekazuje tradycję. Trzeba również wspomnieć, że Zespół bierze udział w Turniejach Tańców Polskich, czyli w imprezach o formule konkursu, na których pary taneczne prezentują swoje umiejętności.

Zajęcia Tańca Ludowego z elementami baletu (4-6 lat) – instruktor Justyna Birycka

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. "Bawimy ucząc - uczymy bawiąc" – hasło to dotyczy również zajęć tanecznych dla dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem - dla dzieci to pierwszy kontakt z usystematyzowaną formą ruchu. Dzięki nim wzbudza się w dziecku zamiłowanie do tańca i śpiewu, rozwija koordynację i rytmiczność ruchów, stwarza warunki dla wyzwolenia aktywności, inicjatywy i pomysłowości dziecka. Ponadto dzieci na zajęciach uczą się prostych układów choreograficznych ,co pomaga im doskonalić pamięć i koncentrację.

Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja” – instruktor Bożena Żyża

Zespół powstał w październiku 2001 roku. Tworzy go młodzież w różnym wieku (od gimnazjum aż po studia). W repertuar „ILUZJI” wchodzą różne formy tańca, gdyż z roku na rok zmieniają się nasze upodobania. W 2003 r. zespół uczestniczył w „ Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca” w Koninie. W 2004 roku sukcesem zespołu stał się udział w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Wirujący Krąg” w Ostrowi Mazowieckiej, podczas którego otrzymał pierwszą nagrodę. Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja”  brał udział w „31 Harcerskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej – Kielce 2004” otrzymując wyróżnienie. W 2005 roku hajnowski Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja” otrzymał wyróżnienie za udział w Warszawskich Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych. W roku 2009 ponownie próbował swoich sił na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Wirujący Krąg” w Ostrowi Mazowieckiej. Oprócz tego „ILUZJA” bardzo często swoimi występami urozmaica różne hajnowskie imprezy oraz festyny w okolicznych miastach i wsiach.

Grupa Taneczna „X”- instruktor Bożena Żyża

Powstała w 2002 roku. "X" to grupa młodych dziewczyn, które poprzez taniec ukazują swoje uczucia oraz wyzwalają energię. Połączyła je pasja. W swoim repertuarze grupa posiada, między innymi taniec hip hop, lecz stara się również rozwijać w innych kierunkach. Grupa Taneczna „X” co roku pokazuje swoje umiejętności podczas Lata z Radiem oraz innych hajnowskich imprez.

Grupa Taneczna „X mini” – instruktor Bożena Żyża

To grupa wprowadzająca najmłodszych w krainę tańca. Powstała w 2008 roku. W repertuar zespołu wchodzą tańce nowoczesne. Już w pierwszym roku swojego istnienia grupa rozwinęła się w błyskawicznym tempie. Po raz pierwszy zaprezentowała się podczas Lata z Radiem, później występowała już coraz częściej na różnych imprezach organizowanych w Hajnowskim Domu Kultury. W roku 2009 została rozdzielona na dwie grupy z powodu wielkiego zainteresowania. W tej chwili dzieli się na grupę zaawansowaną i grupę początkującą. W skład obu grup wchodzą dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Dziecięca Grupa Taneczna „X mini” jest grupą przejściową. Dzieci powyżej 14 lat przechodzą do Grupy Tanecznej „X”.

Klub Plastyka Amatora – instruktor Zenaida Jakuć

Rozpoczął swoją działalność w maju 2010 roku. Klub tworzą ludzie zróżnicowani wiekowo, różnych profesji, ale z pasją tworzenia i zamiłowaniem do sztuki. Spotkania od bywają się dwa razy w miesiącu w pracowni lub plenerze. W programie działania klubu jest nie tylko wspólne rysowanie i malowanie, ale też spotkania z artystami, wyjazdy do galerii oraz przygotowanie własnych wystaw. Ideą klubu jest wspieranie twórców amatorów, integracja środowiska, stworzenie sprzyjających warunków do pracy twórczej, doskonalenie warsztatu i wymiana doświadczeń.

Koło Plastyczne „Deformacja” – instruktor Zenaida Jakuć

Istnieje od 1991 roku. Obecnie działa w dwóch grupach wiekowych 7-10 i 11-15 lat. Zajęcia w grupie najmłodszej polegają na tworzeniu poprzez zabawę ( malowanie palcami, lepienie z plasteliny, kompozycje z wcześniej uzbieranych skarbów natury). W grupie starszej młodzież realizuje warsztaty z martwej natury, portretu, studium postaci, studium architektury i pejzażu w plenerze. Pracownia oferuje zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby i form przestrzennych. Twórczość koła można oglądać na wystawach organizowanych przez Hajnowski Dom Kultury. Wielu uczestników „Deformacji” kontynuuje naukę w szkołach artystycznych.

Pracownia Gobelinu dla dorosłych – instruktor Zenaida Jakuć

Działa od 2004 roku. Skupia osoby różne wiekowo i o różnych zawodach, dla których twórczość stanowi przeciwwagę dla zgiełku życia codziennego. Różnorodność barw i faktur włókien sprawia, że każdy etap powstawania tkaniny jest fascynującą przygodą. Każdy uczestnik po zapoznaniu się z podstawowymi technikami stara się wypracować własne sploty i własne rozumienie tkaniny.

Studio Piosenki Estradowej – instruktor Marta Gredel-Iwaniuk

Istnieje od lutego 2007r. Skupia uzdolnione wokalnie dzieci i młodzież z Hajnówki oraz powiatu hajnowskiego. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym i grupowym. Uczestnicy pracują nad emisją głosu, dykcją oraz interpretacją utworów. Młodzi wokaliści biorą udział w konkursach , przeglądach i festiwalach piosenki na terenie województwa, kraju, a także za granicą zdobywając czołowe lokaty, między innymi: na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Tomaszowska Wiosna” w Tomaszowie Mazowieckim, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Studia Jard w Białymstoku, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” w Suwałkach, Ogólnopolskim Festiwalu „Śpiewajmy przeboje naszych rodziców w Warszawie, Festiwal Młodych Talentów we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie. W repertuarze Studia Piosenki znajdują się utwory polskie, białoruskie, ukraińskie i angielskie.

Przedszkole muzyczne – instruktor Marta Gredel- Iwaniuk

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, które rozwijają wyobraźnię, słuch oraz wrażliwość muzyczną. Dzieci uczą się piosenek, tańców raz gry na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych: 5-6 latki, 3-4 latki oraz dzieci do 2 lat. Celem zajęć jest odkrywanie przez dziecko swojej wrodzonej muzykalności, przeżywanie przez zabawę dźwięków i różnorodnych rytmów, poznawanie prostych pojęć muzycznych z użyciem instrumentu. Zajęcia te są przygotowaniem do dalszej edukacji muzycznej.

Koło muzyczne – instruktor Marta Gredel-Iwaniuk

Zajęcia wokalnie dla wszystkich chętnych. Uczestnicy uczą się piosenek, pracują nad emisją i dykcją, ruchem scenicznym. Zajęcia odbywają się w trybie grupowym.

Klub Tańca Towarzyskiego „Hadek” – instruktor Bartosz Bielawiec

Istnieje od 2005 roku. Tańczą w nim dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Od 2009r. prowadzone są także w grupie przedszkolnej. Dotychczas w klubie tańczyło ponad 60 par, z których większość była laureatami turniejów tańca towarzyskiego o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Klub Tańca Towarzyskiego „Hadek” jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka i Otwartych Mistrzostw Hajnówki w Tańcu Towarzyskim. Klub jest zrzeszony w Polskim Towarzystwie Tanecznym.

Zespół Tańca Hip Hop – instruktor Krzysztof Twarowski

Zespół istnieje od października 2011 roku. Uczestnikami są dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dodatkowo poza zajęciami organizowane są warsztaty taneczne z udziałem znanych tancerzy- instruktorów. Pierwszy pokaz zespołu odbył się podczas ferii zimowych 2012.

Mażoretki – instruktor Maria Gierasimiuk

Grupa mażoretek działa przy Hajnowskim Domu Kultury od 2009 roku. Wraz z orkiestrą dętą wielokrotnie uświetniała swoimi występami imprezy organizowane na terenie miasta. Dziewczęta wyjeżdżały także na przeglądy orkiestr dętych do Białegostoku i Niemiec.

Dziecięca Grupa „Dzwonki” – instruktor Wiera Masajło

Grupa powstała w 2008 roku. Skupia dzieci z hajnowskich przedszkoli i szkół podstawowych. W swoim repertuarze posiada piosenki, wiersze, obrzędy i scenki w języku białoruskim. Bierze udział w przeglądach i konkursach piosenki białoruskiej, kolęd prawosławnych, prezentacjach zespołów obrzędowych.

WAŻNIEJSZE IMPREZY HDK

 • SPOTKANIA ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

 • FESTIWAL „PIOSENKA BIAŁORUSKA”

 • WALENTYNKOWY BAL CHARYTATYWNY

 • BAL „U KRÓLA LULA”

 • KONKURS RECYTATORSKI „OJCZYSTE SŁOWO”

 • KONCERT „KWIATEK DLA EWY”

 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (dla młodzieży)

 • „WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW”

 • „BAJE, BAJKI, BAJECZKI” - KONKURS RECYTATORSKI

 • WYSTAWA POKONKURSOWA HAFTU I KORONKI

 • KONKURS PRAWOSŁAWNEJ POEZJI RELIGIJNEJ

 • „MAMA, TATA I JA” - KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA

 • KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ - poświęcony pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego

 • „ŚPIEWAJMY PANU” - KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

 • KONCERT 3 MAJOWY

 • KONKURS „PIOSENKA BIAŁORUSKA” (dla dzieci i młodzieży)

 • „O ZŁOTĄ RÓŻDŻKĘ DOBREJ WRÓŻKI” - konkurs recytatorski dla przedszkolaków

 • „NUTY PRZYJAŹNI” - Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

 • FESTIWAL „KRYNOCZKA”

 • PIKNIK RODZINNY

 • „MUZYCZNA NIEDZIELA WAKACYJNA”

 • „JARMARK ŻUBRA”

 • „PODLASKA OKTAWA KULTUR”-Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru

 • FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ

 • „BIESIADA WESELNA”

 • WAKACYJNE PORANKI

 • DNI HAJNÓWKI

 • „PRZEBOJEM NA ANTENĘ”- Finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Regionalnych Rozgłośni Radiowych

 • „ZABAWY POD KASZTANAMI”

 • „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

 • DZIEŃ PAPIESKI

 • PRZEGLĄD SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ ZIEMI HAJNOWSKIEJ

 • KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 • PREZENTACJE BIAŁORUSKICH ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH

 • KONCERT KOLĘDNICZYCH

 • BAL SYLWESTROWY

 • KINI ORANGE

Część imprez organizowanych jest we współpracy ze stowarzyszeniami, szkołami, przedszkolami, instytucjami m.in.: WOAK-em w Białymstoku, BTSK, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Hajnowski Dom Kultury

fot. Emilia Rynkowska

Spotkanie z Bożeną Walencik 25-05-2016

05w

Obchody Tygodnia Bibliotek zwieńczyliśmy spotkaniem z reżyserką, scenarzystką, montażystką, autorką komentarzy filmowych – Panią Bożeną Walencik.  Pani Bożena opowiedziała publiczności obecnej na spotkaniu  o swojej drodze zawodowej, która prowadziła z niewielkiego mazowieckiego miasteczka Mordy koło Siedlec, gdzie planowała podjąć się pracy instruktora fotografii  w tamtejszym domu kultury, a w efekcie, zaprowadziła ją do Puszczy Białowieskiej i do grona najbardziej znanych twórców filmów przyrodniczych na świecie.

(124)
Studio Piosenki HDK laureatem Konkursu Piosenki Ukraińskiej "Z pidlaskoj krynicy" 25-05-2016

5h

15 maja w Bielskim Domu Kultury odbył się Konkurs Piosenki Ukraińskiej. Nasze Studio Piosenki reprezentowały solistki: Aleksandra Wołczyk, Zofia Filipiuk, Izabela Karczewska, Karolina Mirek oraz zespół Małe HDK. Wszystkie nasze  reprezentantki zostały docenione przez jury i uhonorowane następującymi miejscami:

(95)
Konkurs „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki" 23-05-2016

01 r

20 maja 2016 roku przedszkolaki z terenu powiatu hajnowskiego zmagali się z wierszami polskich wieszczy w konkursie recytatorskim ph. „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki". Między innymi „Okulary", „Zosia Samosia", „Na straganie" – znalazły się w repertuarze maluchów. Do etapu rejonowego przystąpiło 22 dzieci.

(232)
Otwarcie Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży 23-05-2016

03z

15 maja w Białowieży odbyło się niecodzienne spotkanie - wnuk Matyldy Lerenkind, Żydówki z Białowieży, która wyemigrowała w 1934 roku opowiadał historię swojej rodziny mieszkańcom Białowieży, w tym panu Dackiewiczowi, panu Szpakowiczowi, panu Ławryszowi i innym świadkom przedwojennego świata, których opowieści były początkiem do powstania Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży.(156)

Eliminacje rejonowe 43. Konkursu „Piosenka Białoruska” dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – już za nami 20-05-2016

09pb

18.05.2016r. (środa) w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje rejonowe 43. Konkursu „Piosenka Białoruska”. Do tego etapu przystąpiło 24 uczestników (w tym soliści i zespoły w trzech kategoriach: klasy 0-III, IV-VI przedszkola i szkoły podstawowe oraz I-III gimnazja). Każdy z nich zaprezentował dwie piosenki.

(285)
Spotkanie z Katarzyną Enerlich 19-05-2016

10e

Solidnej dawki inspiracji dostarczyła obecnym na spotkaniu hajnowianom Katarzyna Enerlich, której wieczór autorski zainaugurował obchody XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Dr. T. Rakowieckiego. Tegoroczne hasło przewodnie obchodów - „Biblioteka inspiruje" idealnie korespondowało z atmosferą towarzyszącą spotkaniu z autorką m. in. popularnego cyklu „Prowincja", którym zdobyła serca czytelników naszej biblioteki.

(204)
Zakończył się Jubileuszowy 35. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 15-05-2016

46

Śpiewam Bogu memu, dopóki jestem nie ma końca” - psałterz

Podsumowanie tegorocznej edycji odbyło się w sobotę 14 maja w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce.

(585)
Odczytanie wyników przesłuchań konkursowych Jubileuszowego XXXV Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 14-05-2016

18w

Nadszedł czas podsumowania tegorocznych przesłuchań konkursowych Jubileuszowego XXXV Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

(779)
Koncert Plenerowy „Uczta Folklorystyczna" w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie" w Białowieży 14-05-2016

16j

Koncert Plenerowy "Uczta folklorystyczna" z pewnością należy do tych, które na długo pozostają w pamięci.

(418)
Czwarty dzień przesłuchań konkursowych Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewne 14-05-2016

36

Ostatni, czwarty dzień przesłuchań konkursowych Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej należał do chórów z zagranicy.

 

(192)
Koncert chórów z Ukrainy i Rumunii w hajnowskim amfiteatrze 13-05-2016

15k

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej rozpoczął się 9 maja 2016r. koncertem inauguracyjnym. Przez cztery kolejne dni trzydzieści chórów z Polski i z zagranicy bierze udział w przesłuchaniach konkursowych, którym z wielką uwagą przysłuchuje się międzynarodowa komisja. Tradycją się stało, iż w ramach festiwalu odbywają się liczne koncerty towarzyszące.

 

(345)
Trzeci dzień przesłuchań konkursowych Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 13-05-2016

15f

W czwartkowe popołudnie w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce zaprezentowało się siedem churów.  Niestety jeden chór - Gieorgielebi z Gruzji nie mógł wziąć udziału w tegorocznym festiwalu.

(304)
Drugi dzień przesłuchań konkursowych Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 12-05-2016

25f

11 maja 2016r. odbyły się kolejne przesłuchania w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Przed publicznością i komisją zaprezentowało się siedem chórów, w tym trzy z zagranicy.

(422)
Co nowego w hajnowskim Kole Polskiego Związku Niewidomych? 12-05-2016

16.05.12 pzn

Po raz trzeci w siedzibie Koła przy ulicy Piłsudskiego, 25 kwietnia 2016 roku, odbył się pokaz filmu z audiodeskrypcją. Tym razem, po filmach: "Chce się żyć" w reżyserii Macieja Pieprzycy i "Imagine" w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego, członkowie stowarzyszenia obejrzeli klasyczną polską komedię z 1974 roku w reżyserii Stanisława Barei pt. "Nie ma róży bez ognia".(244)

MF HDMC - Pierwszy dzień przesłuchań konkursowych za nami 11-05-2016

40f

Pierwszego dnia przesłuchań wystąpiło pięć chórów parafialnych wiejskich, jeden miejski i jeden klasyfikowany w kategorii chóry dziecięco-młodzieżowe.

 

(457)
Jubileuszowy 35 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej rozpoczęty 10-05-2016

25i

Śpiew cerkiewny jest skarbem Cerkwi prawosławnej. - Wielce Błogosławiony Sawa

 

(440)
Wystawa „Zajrzeć w głąb siebie” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzki Cerkiewnej 10-05-2016

00w

Otwarcie wystawy „Zajrzeć w głąb siebie” autorstwa osadzonych z Aresztu Śledczego w Hajnówce odbyło się 9 maja 2016r. Hajnowskim Domu Kultury.(237)

Koncert z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 06-05-2016

 12k

W ramach obchodów 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Hajnowskim Domu Kultury odbył się koncert.

(393)
Spotkanie z Wojciechem Widłakiem i Panem Kuleczką 06-05-2016

02

22 kwietnia hajnowską Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedził Wojciech Widłak, znany i ceniony autor książek dla dzieci, który zyskał ogromna sympatię młodych czytelników między innymi serią przygód Pana Kuleczki. W spotkaniu, które odbyło się dzięki uprzejmości Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, uczestniczyły dzieci z Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, a także pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 6, którzy zasilają szeregi klasowych Kółek Czytelniczych. Nie zabrakło też klubowiczów należących do bibliotecznego Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci, którzy nie tak dawno sami czytali i rozmawiali na temat „Pana Kuleczki" w ramach spotkań DKK.

(214)
Miejska Biblioteka Publiczna uczciła 73. rocznicę Powstania w getcie warszawskim 05-05-2016

06b

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego uczciła 73. rocznicę Powstania w getcie warszawskim, organizując w Hajnówce akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile". 19 kwietnia, w bibliotece rozdawano przygotowane wcześniej przez wolontariuszy papierowe żonkile. Dlaczego żonkile? Jeden z przywódców powstania, Marek Edelman,  w rocznicę wydarzeń zawsze otrzymywał od nieznanej osoby bukiet żółtych kwiatów, często żonkili. Składał je przy Pomniku Bohaterów Getta, po jakimś czasie inni zaczęli przynosić też żonkile i tak stały się one symbolem upamiętniającym bohaterów powstania.(192)

Karolina Mirek ze Studia Piosenki HDK wygrała Warszawski Konkurs Piosenki "Kwadrans do sławy" 04-05-2016

16.05.04 Karolina

Nasza solistka Karolina Mirek 19go marca wzięła udział w Konkursie Piosenki "Kwadrans do sławy" w Warszawie i utworem "Jednego serca" wyśpiewała I miejsce. Gratulujemy serdecznie! Rozdanie nagród oraz Koncert Galowy odbył się 25. kwietnia w Teatrze OCHOTA.

Marta Gredel-Iwaniuk

 

(250)
Wystawa Czesława Łapińskiego „Ornamenty współczesne w architektonicznym zdobnictwie regionalnym - zdobienie okien i naroży domów podlaskich" 22-04-2016

01w

Wystawę płaskorzeźby dłuta Czesława Łapińskiego „Ornamenty współczesne w architektonicznym zdobnictwie regionalnym - zdobienie okien i naroży domów podlaskich" zwiedziła grupa młodzieży szkolnej pod opieką Pani Bożeny Lewczuk.

(328)
Czytamy w podróży - HERBERTA 22-04-2016

3h

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce już po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Czytam w podróży - Herberta", której celem jest upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, jak również szeroko rozumiana popularyzacja czytelnictwa.(359)

Aleksandra Wołczyk ze Studia Piosenki HDK laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki w Kaliszu 20-04-2016

03sp

15  kwietnia w Kaliszu odbył się stojący na bardzo wysokim poziomie artystycznym Kaliski Konkurs Piosenki o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza. Hajnówkę reprezentowały wyłonione wcześniej na podstawie nadesłanych nagrań demo solistki - Aleksandra Wołczyk oraz Izabela Karczewska.(340)

Warsztaty pisania jajek 19-04-2016

07

W dniu 16 kwietnia 2016 roku, we współpracy z Fundacją "Oni to My", w siedzibie  Stowarzyszenia zostały zorganizowane  "WARSZTATY PISANIA JAJEK". W warsztatach wzięły udział dzieci wraz z rodzicami, członkami Stowarzyszenia, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy MOPS w Hajnówce wraz z wychowawczynią oraz inni zaproszeni goście.(439)

Makieta Pałacu Carskiego w Muzeum Białoruskim 15-04-2016

06 c

Makieta Pałacu Carskiego w Białowieży robi niesamowite wrażenie, nie tylko dlatego, że jest odtworzona w dużej skali i z niezwykłym oddaniem detalu, ale przede wszystkim ze względu na wyjątkowość obiektu. Pałac Carski w Białowieży zbudowany został w latach 1889-1894 przez cara Aleksandra III. Architektem był hrabia Mikołaj de Rochefort.

 

(496)
Wystawa rzeźb Czesława Łapińskiego „Ornamenty współczesne w architektonicznym zdobnictwie regionalnym - zdobienie okien i naroży domów podlaskich" w Miejskiej Bibliotece Publicznej 08-04-2016

05l

Wystawa rzeźb „Ornamenty współczesne w architektonicznym zdobnictwie regionalnym - zdobienie okien i naroży domów podlaskich" w Miejskiej Bibliotece Publicznej.(368)

Poranki z historią w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce 08-04-2016

08

Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. T. Rakowickiego od lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność popularyzującą wśród hajnowian wiedzę o historii miasta i regionu, a spotkania autorskie, promocje książek, lekcje biblioteczne i konkursy to jedne z wielu form pozwalających przybliżyć ów wiedzę mieszkańcom. Stąd pomysł, by po raz kolejny sięgnąć do legendy o powstaniu naszej miejscowości, a przy okazji, powrócić do prac uczniów szkół podstawowych, którzy w roku 2011, w ramach obchodów 50. nadania praw miejskich, brali udział w konkursie zorganizowanym przez bibliotekę na „Najpiękniejszą legendę o Hajnówce”. 17 marca zaprosiliśmy do biblioteki uczniów klas II i III ze Szkoły Podstawowej Nr 6, aby przypomnieć im o najważniejszych faktach z historii naszego miasta, a przy okazji,...

(368)
Wystawa Pracowni technik plastycznych- edycja 2014-2015 08-04-2016

04g

Od 2011 r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbywają się zajęcia pracowni plastycznej, prowadzone przez Hajnowianina Daniela Gromackiego. Na zajęciach artyści amatorzy mogą próbować swych sił w różnych technikach. Zajęcia mają formę stałych warsztatów plastycznych, które odbywają się regularnie przez cały rok.(300)

Co ludzie powiedzieli – multimedialna wystawa w Muzeum Białoruskim w Hajnówce 24-03-2016

23

W dniach 22-27.02.2016 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce miało miejsce niezwykle interesujące wydarzenie a mianowicie lokalna historyczna wystawa multimedialna Co ludzie powiedzieli. Została ona przygotowana przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury z Warszawy; w ramach projektu Przygraniczni w działaniu, finansowanego z Funduszu EOG – Program Obywatele dla Demokracji.

(448)
Białowieskie Impresje Piotra GAGANA w muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 16-03-2016

04g

„"Ważny jest świat, który jest w nas. Twórczość pozwala wydobywać z niego wartości uniwersalne lub szczególne. Malarstwo Piotra GAGANA jest na pewno wartością szczególną" - Wiktor KABAC

(506)
Sputnik nad Polską po raz czwarty w Hajnówce 16-03-2016

2s

W dniach 5-6 luty 2016 r. po raz czwarty odbyły się w naszym mieście pokazy rosyjskiej kinematografii w ramach Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską".(482)

„9 mgnień wiosny byłego cara" - spotkanie z autorką - Miłką O. Malzahn 15-03-2016

10b

„9 mgnień wiosny byłego cara" to kolejna odsłona talentu białowieżanki Miłki O. Malzahn, która 17 lutego 2016 r. po raz kolejny odwiedziła naszą bibliotekę, by promować swoje najnowsze wydawnictwo.(431)

Niesamowite spotkanie z rodziną państwa Dulskich 11-03-2016

 

11t

 

Prostactwo, zakłamanie, tuszowanie skandali, dbanie o zewnętrzne pozory oraz przekonanie, że pieniądz wszystko może - nadal są aktualne. O współczesny przekaz przesłania sztuki "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej zadbał Teatr "RÓŻNOŚCI".

(573)
Biblioteczne ferie 2016 10-03-2016

04f

Tegoroczne ferie upłynęły pod znakiem deszczowej i niezbyt zimowej aury. Hajnowskie dzieci mogły jednak skorzystać z oferty zajęć przygotowanej w ramach akcji „Ferie w Bibliotece", która w tym roku była wyjątkowo ciekawa i różnorodna. Tradycyjnie, staraliśmy się dostosować nasz program do różnych grup wiekowych, pamiętając jednak, aby naszym motywem przewodnim zawsze pozostawała książka.

(314)
Spotkanie autorskie i promocja najnowszej książki Ryszarda Patera "Miasto na skraju Puszczy Białowieskiej" 08-03-2016

09p

5 lutego w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie autorskie i promocja najnowszej książki Ryszarda Patera "Miasto na skraju Puszczy Białowieskiej". Jest to kolejna publikacja hajnowianina poświęcona tematyce lokalnej. Promocja była okazją do zaproszenia do biblioteki sympatyków i pasjonatów historii naszej miejscowości i regionu.

(294)
Awangarda w Muzeum Białoruskim w Hajnówce 07-03-2016

21

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce mieliśmy zaszczyt otworzyć wyjątkową wystawę zatytułowaną „Spadkobiercy Awangardy”. Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku (Białoruś).(323)

Hajnowskie dzieci bawią się i uczą na Feriach w Muzeum 07-03-2016

02 f

25 – 29 stycznia 2016 r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbywały się Ferie w Muzeum. Szesnaścioro dzieci z hajnowskich szkół miało możliwość spędzenia czasu kreatywnie i aktywnie. Zajęcia prowadzone były przez animatora kultury – Beatę Aleksiejuk.

(279)

Musicalowe ferie Orkiestry Dętej OSP w Hajnówce 19-02-2016

1o

24 stycznia 2016 roku Orkiestra Dęta OSP wyjechała do białostockiej opery. Tym razem w okresie feryjnym wystawiano tam musical „Upiór w Operze".(1130)

Formy przestrzenne - wystawa Wiktora Kabaca 19-02-2016

01k

Tylko do końca lutego w Hajnowskim Domu Kultury można zwiedzać wystawę hajnowskiego artysty Wiktora Kabaca. Samotność, Modlitwa, Kamienny Król, Anioł... to tylko niektóre tytuły jego przestrzennych realizacji  artystycznych. Rzeźby-kolaże ukształtowane w drewnie, często przy pomocy ognia, wzbogacone różnymi materiałami ukazują osobliwe formy o symbolicznym znaczeniu.

(533)
Solistki Studia Piosenki HDK laureatkami Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastorałki Współczesnej KANTYCZKA 2016 19-02-2016

01sp

W dniach 30-31.01.2016r. w Bielsku Podlaskim odbył się stojący na bardzo wysokim poziomie artystycznym Ogólnopolski Festiwal Kolędy i Pastorałki KANTYCZKA. Hajnowski Dom Kultury  reprezentowały: Zofia Filipiuk, Ola Wołczyk, Ola Leoniuk, Natalia Pietroczuk, Iza Karczewska, Katarzyna Drużba, Maria Sawicka i Dorota Sztyler. Jury pod przewodnictwem Beaty Bednarz nagrodziło nasze dwie reprezentantki:(506)

Nagrody dla Studia Piosenki HDK w Podlaskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Czarnej Białostockiej 19-02-2016

1sp

25 stycznia w Szkole Podstawowej w Czarnej Białostockiej odbył się Podlaski Konkurs Kolęd i Pastorałek. Nasze Studio Piosenki reprezentowały solistki: Maria Sawicka i Izabela Karczewska oraz zespół Lemonki. Wszystkie nasze dziewczynki zostały nagrodzone:

(476)
Projekcja najnowszego filmu autorstwa Tomasza Onikijuka i Bogusławy Czarkowskiej „Dom z widokiem na Tatry i Pieniny" 18-02-2016

02

25 stycznia 2016 r. w Czytelni dla Dorosłych odbyła się projekcja najnowszego filmu autorstwa Tomasza Onikijuka i Bogusławy Czarkowskiej. Produkcja „Dom z widokiem na Tatry i Pieniny" zrealizowana została w ramach projektu „Most wymiany Kulturowo/Turystycznej między Powiatem Hajnowskim a Nowy Targ", podczas wizyty hajnowian w gospodarstwie Pana Zbigniewa Konopka w Hubie.

(487)
Koncert Michała Skiepko i Gości z Grodzieńską Orkiestrą Kameralną 26-01-2016

24

W sobotni wieczór hajnowianie po raz kolejny mieli możliwość poczuć się jak w prawdziwej operze. W Hajnowskim Domu Kultury królowała muzyka poważna i pieśń operowa. A wszystko za sprawą Michała Skiepko, śpiewaka pochodzącego z powiatu hajnowskiego.

Michał Skiepko (tenor) dał przepiękny koncert wspólnie z zaproszonymi gośćmi z Mariną i Gorowoj (sopran) i z Edwardem Romanowskim. Całości przygrywała niemalże czterdziestoosobowa Orkiestra Kameralnej Filharmonii Grodzieńskiej pod dyrekcją Uladzimira Bormataua. Koncert prowadził Wiktor Szałkiewicz. Usłyszeliśmy muzykę poważną – Stanisława Moniuszki, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, Roberta Stolz, Wolfganga Amadeusa Mozarta ale także utwory o tematyce wojskowej w wykonaniu pana Romanowskiego, czy też utwór Jana Kiepury – "Brunetki,...

(922)
Relacja ze spotkania autorskiego i promocja książki Ryszarda Patera 15-02-2016

09

 5 lutego w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie autorskie i promocja najnowszej książki Ryszarda Patera "Miasto na skraju Puszczy Białowieskiej". Jest to kolejna publikacja hajnowianina poświęcona tematyce lokalnej. Promocja była okazją do zaproszenia do biblioteki sympatyków i pasjonatów historii naszej miejscowości i regionu.

(760)
Konkurs fotograficzny „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa” rozstrzygnięty 23-01-2016

11

Jedenasta edycja konkursu za nami. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba uczestników – 86 osób, nadsyłając około 300 fotografii Podlasia. Zgłosili się uczestnicy z całej Polski w tym Torunia, Mińska Mazowieckiego, Gdańska, Warszawy, Wrocławia, oraz z Grodna na Białorusi. Jednak najwięcej było uczestników z województwa podlaskiego, z Hajnówki, Białegostoku i okolic, Bielska Podlaskiego, Tykocina, Łomży, Mielnika, oraz kółka fotograficzne z Orli, oraz Białej Podlaskiej.

 

(1042)
Wspomnienia o Mikołaju Nesterowiczu 23-01-2016

42

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyła się wystawa fotografii i rysunków z podróży nieżyjącego już znakomitego fotografika i operatora obrazu Mikołaja Nesterowicza.(748)

Makiety Romana Malinowskiego w Muzeum Białoruskim 22-01-2016

08

Roman Malinowski z Narewki uprawia modelarstwo redukcyjne czyli buduje możliwie wierne kopie obiektów, które istniały, lub istnieją w rzeczywistości - wykonane w określonej skali pomniejszenia.

(1103)
Malarstwo i grafika Bludnika po raz pierwszy na Podlasiu 22-01-2016

21

Uładzimir Błudnik to białoruski artysta, którego wystawą Muzeum Białoruskie w Hajnówce podsumowało rok 2015. Artysta urodził się na Grodzieńszczyźnie (Białoruś), od lat 90-tych mieszka w Polsce. Ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w 1998 r. uzyskał dyplom z litografii w pracowni prof. Lucjana Mianowskiego. Jest członkiem Białoruskiego Centrum Kulturalno-Naukowego w Poznaniu, którego celem jest szerzenie białoruskiej kultury, języka i wiedzy na temat Białorusi wśród Polaków, oraz promocja Białorusi w Europie.(533)

100. rocznica Bieżeństwa w Hajnówce 15-01-2016

16.01.15 biezenstwo

Rok 2015 dla wielu upłynął na refleksji dotyczącej przodków. Dwie ważne rocznice: 70-ta zakończenia II Wojny Światowej i 100-na Bieżeństwa. Stowarzyszenie Bractwo św.św. Cyryla i Metodego postawiło sobie za cel uczczenie obydwu tych wydarzeń, a właściwie uczczenie pamięci ich uczestników.

(742)
Film promujący Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej 14-01-2016

3o

ZAPRASZAMY na film promujący Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej powstał w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Hajnówka pt. „Młodzi, aktywni, skuteczni".

(828)
Spotkanie z prof. Marią Szyszkowską i poetą Janem Stępień 14-01-2016

08 s

Hajnowianie po raz kolejny mieli możliwość spotkać się z filozofką i autorką wielu książek, prof. Marią Szyszkowską. W spotkaniu towarzyszył jej mąż, poeta Jan Stępień.(540)

Zakończenie realizacji projektu pn. „KULTURALNI+ modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury - etap III” 12-01-2016

07

Hajnowski Dom Kultury zakończył realizację projektu pn.  „KULTURALNI+  modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap III" w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.(528)

Wieczór autorski Hanny Pasterny w Miejskiej Bibliotece Publicznej 11-01-2016

10p

3 grudnia 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. dr T. Rakowieckiego zorganizowała wieczór autorski Hanny Pasterny, połączony z promocją jej najnowszej książki „Moje podróże w ciemno". Pani Hania przyjechała do Hajnówki by uczestniczyć w II Międzynarodowym Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolono Wychowawczy. Sama od urodzenia jest osobą niewidomą, co nie przekreśliło jej szans na edukację, podróże czy samorealizację.

(456)
Studio Piosenki HDK nagrodzone podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Złoty Mikrofon Radia Jard 11-01-2016
10j
 
W dniach 4-6.XII w Białymstoku odbył się stojący na bardzo wysokim poziomie wykonawczym Międzynarodowy  Festiwal Piosenki . Hajnowskie  Studio Piosenki reprezentowały solistki : Ola Wołczyk, Ola Leoniuk, Natalia Pietroczuk, Zofia Filipiuk,Magdalena Lunda, Wanda Ginszt, Dorota Sztyler, Maria Sawicka, Katarzyna Drużba, Izabela Karczewska oraz zespoły Lemonki i Małe HDK.(486)
WYNIKI XXII PRZEGLĄDU SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ ZIEMI HAJNOWSKIEJ – HAJNÓWKA 2015 21-12-2015

 sztuka30

4 grudnia 2015 r. w Hajnowskim Domu Kultury otwarto wystawę podsumowującą XXII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej.
    Na tegoroczną edycję 106 prac złożyło 27 twórców. Każdy mógł nadesłać maksymalnie do 5 prac w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba. Prace były oceniane przez komisję artystyczną w składzie: Jarosław Perszko –– przewodniczący komisji, artysta rzeźbiarz, prof.Politechniki Białostockiej , Krystyna Kunicka – kierownik Działu Sztuk Plastycznych WOAK w Białymstoku oraz Lila Wyszkowska –plastyk, pedagog WOAK Białystok. Nagrody finansowe i statuetki wykonane przez hajnowskiego rzeźbiarza Sergiusza Żedzia, zostały przyznane w dwóch kategoriach: twórcy samorodni oraz twórcy niepełnosprawni. W tym roku nie było przedstawicieli...

(1103)
Julita Wawreszuk ze Studia Piosenki HDK laureatką Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Kielcach 04-12-2015

3

W dniach 28-29 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się stojący na bardzo wysokim poziomie wykonawczym Międzynarodowy Festiwal Piosenki im. Henryka Morysa. Hajnowski Dom Kultury reprezentowały solistki: Aleksandra Wołczyk oraz Julita Wawreszuk.(1250)

Studio Piosenki nagrodzone podczas Festiwalu Piosenki w Piszu 04-12-2015

05sp

27 listopada w Piskim Domu Kultury odbył się Festiwal Piosenki Polskiej "O złotą nutę Pisza". Hajnówkę reprezentowały solistki: Aleksandra Leoniuk, Wanda Ginszt, Izabela Karczewska, Dorota Sztyler, Katarzyna Drużba i Marysia Sawicka oraz zespół Małe HDK.(991)

Spotkanie z poetką, autorką książek - dr Małgorzatą Iwanowicz 04-12-2015

21

26 listopada 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego miała przyjemność gościć dr Małgorzatę Iwanowicz, zaproszoną do naszej biblioteki dzięki uprzejmości Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Dr Iwanowicz jest autorką książek, poetką, doświadczonym nauczycielem akademickim, bibliofilem, członkiem Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Jako autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych opublikowała ponad dwadzieścia tekstów z zakresu praktycznej stylistyki, ortografii, słownictwa i frazeologii; ma też na swoim koncie książkę naukową, słowniki dla dzieci i młodzieży oraz tomy poetyckie. Pisze także teksty prozatorskie (eseje, opowiadania i inne).(1029)

Spotkanie z Anną Kamińską, autorką „Simona. Opowieść o niezwykłym życiu Simony Kossak” 04-12-2015

01b

Simony Kossak nie trzeba przedstawiać mieszkańcom Hajnówki, część znała ją osobiście, część regularnie słuchała jej audycji radiowych. Zasłynęła z bezkompromisowych poglądów i działań na rzecz ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej, gdzie w starej leśniczówce na "Dziedzince" mieszkała ponad 30 lat. W tym roku mieliśmy możliwość poznać ją na nowo dzięki książce Anny Kamińskiej „Simona. Opowieść o niezwykłym życiu Simony Kossak".(975)

Solistki Studia Piosenki HDK nagrodzone podczas Festiwalu Piosenki w Międzyrzeczu Podlaskim 02-12-2015

09sp

26 listopada w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbył się Wojewódzki Festiwal Piosenki PREZENTACJE.

(801)
Wystawa Piotra Gagana w Chorwacji 01-12-2015

15.12.01 obraz gagan

Hajnowianin na co dzień maluje, śpiewa i gra na gitarze. Wszystkie swoje talenty zaprezentował w stolicy Chorwacji podczas wernisażu wystawy "Puszcza Białowieska".

 

(947)
Bieżeństwo - spotkanie z Joanną Sapieżyńską i Barbarą Goralczuk „Nadzieja aż po horyzont" 01-12-2015

02b

„3 maja 1915 roku wojska niemieckie przerywa linię frontu i szybko posuwa się na wschód. Armia rosyjska przyjmuje taktykę spalonej ziemi: z pozostawianych terenów wygania ludność a majątek przejmuje lub niszczy. Apogeum bieżeństwa przypada na okres od wiosny do jesieni 1915 roku. Miliony mieszkańców zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego w panice i chaosie ruszają w głąb kraju. Droga trwa wiele miesięcy i pochłania mnóstwo ofiar".

(872)
Nagrody dla Studia Piosenki HDK w Podlaskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej 01-12-2015
02p
 
21-go listopada w Białymstoku w Kinie TON odbył się Podlaski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Hajnowski Dom Kultury reprezentowały solistki: Izabela Karczewska i Julita Wawreszuk oraz zespół Małe HDK. Wszystkie nasze dziewczęta zostały nagrodzone przez jury:(783)
Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej 01-12-2015

06k

26 listopada 2015 r. po raz XI., w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.

(966)
Powróćmy jak za dawnych lat - KONCERT Studia Piosenki Estradowej 20-11-2015

02sp

14 listopada w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Koncert "Powróćmy jak za dawnych lat" w wykonaniu uczestników Studia Piosenki HDK. Jako narrator wystąpił Karol Ginszt, zaś akompaniował nam Marcin Nagnajewicz - instrumentalista na co dzień pracujący w Studium Wokalno - Aktorskim w Białymstoku.(867)

E-motywacja: seniorzy rockują 16-11-2015

2e

Dawki pozytywnych emocji hajnowskim seniorom dostarczyła Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce, która 5. listopada b.r. zorganizowała kolejne już spotkanie z cyklu „E-motywacja: seniorzy rockują”.

(465)
„Przystanek Niepodległość w Bibliotece" jako nowa forma wychowania patriotycznego dzieci 19-11-2015

19n

Przypadająca w tym roku 97. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę zaakcentowana została przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. T. Rakowieckiego cyklem lekcji bibliotecznych pod hasłem: „Przystanek Niepodległość w Bibliotece". Oferta zajęć spotkała się z dużym zainteresowaniem, w dniach poprzedzających Święto Niepodległości (9-10 listopada) odwiedziły bibliotekę przedszkolaki i uczniowie klas I i II, gdzie mogły pogłębić swoją wiedzę na temat symboli narodowych i Święta Niepodległości. Dodatkowo w każdym z działów biblioteki wyeksponowana została literatura dokumentująca drogę narodu polskiego do odzyskania niepodległości.(591)

Ludzie z pasją: Wywiad z zespołem Dawid Szymczuk Band 16-11-2015

1d

Młodzi, zdolni, ambitni – pewnego dnia grupa przyjaciół z Hajnówki postanowiła zrealizować swoje marzenia i założyła zespół. Miłość do muzyki, młodzieńczy zapał a przede wszystkim solidna dawka talentu to ich główne atuty. Przedstawiamy zespół Dawid Szymczuk Band – Dawid, Kuba, Mariusz i Magda opowiedzieli o swojej pasji i bardzo ambitnych planach na przyszłość.

(1561)
Jubileuszowa wystawa Wikotra Kabaca 16-11-2015

30

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce uroczyście otwarto wystawę Wiktora Kabaca „Za DRUGIM horyzontem". Jest to wystawa przygotowana specjalnie z okazji 80 rocznicy urodzin oraz 60 rocznicy twórczości artysty.

(703)
"Cyrilicą pisane'' spotkanie z Joanną Czaban 16-11-2015

08c

7 października 2015r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Cyrylicą pisane''. Na lekcję historii z uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce przyjechała Joanna Czaban, dziennikarka białoruskiego tygodnika "Niwa''. Główny temat to "Bieżaństwo w mitologii rodzinnej".

(622)
„Chatni vożyk" – czyli o tym jak teatralny jeżyk odwiedził muzeum 16-11-2015

03v

Dnia 30 września 2015, we środę o godzinie 11.00 sala kinowa Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce zamieniła się w scenę teatralną za sprawą teatru ,,Kartonka'' z Białorusi w ramach Festiwalu Teatralnego ODE.(487)

Podlaska wieś w gipsorycie-warsztaty w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce 13-11-2015

17
Dnia 6 października 2015 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbyły się warsztaty artystyczne. Uczestnicy – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Hajnówce dowiedzieli się czym jest technika zwana gipsorytem, swoją wiedzą podzielił się Daniel Gromacki – hajnowski malarz, który tym razem wcielił się w rolę instruktora warsztatów . Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny", finansowanego z dotacji Urzędu Miasta Hajnówka.

(598)
Dzieci w muzeum garnki lepią – warsztaty garncarskie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce 09-11-2015

23
7 października 2015, we środę Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce przekształciło się w warsztat garncarski. Uczestnicy – dzieci pierwszych klas ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Hajnówce na warsztatach prowadzonych przez Mirosława Piechowskiego z Czarnej Wsi Kościelnej mogły stworzyć własne naczynia gliniane.

(696)
Wycieczki edukacyjne do biblioteki 05-11-2015

12

Wycieczki edukacyjne do biblioteki stanowią atrakcyjną formę zajęć w ramach programów edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach.(747)

„Papierowy teatrzyk Kamishibai" to nowa propozycja zajęć literacko – teatralnych przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną 05-11-2015

4t

„Papierowy teatrzyk Kamishibai" to nowa propozycja zajęć literacko – teatralnych przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i nawiązuje do wywodzącej się z Japonii techniki opowiadania, podczas której wykorzystuje się kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę przypominającą parawan teatrzyków marionetkowych.(649)

Wernisaż Daniela Gromackiego 04-11-2015

01g

Od 30 października do końca listopada 2015 r. w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury można oglądać wystawę malarstwa Daniela Gromackiego. Artysta wystawił 40 najnowszych prac w technice olejnej. Tematem przewodnim wystawy jest pejzaż, a szczególnie  pejzaż leśny. Obrazy malowane są zamaszystą, ekspresyjną plamą w subtelnych, "jesiennych” kolorach.(695)

Nagrody dla Studia Piosenki w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki DEBIUT w Siedlcach 29-10-2015

4k

W dniach 22-23 października w Siedlcach odbył się Konkurs Piosenki DEBIUT. Wykonawcy przyjechali m.in. z Siedlce, Białegostoku, Warszawy i Suwałk. Hajnówkę reprezentowały: Aleksandra Wołczyk, Katarzyna Drużba, Maria Sawicka i Izabela Karczewska.(707)

Nie samym chlebem żyje człowiek... 29-10-2015

Wyjazd grupy członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych do Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku.

(696)
Czytniki e-booków do wypożyczenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce 22-10-2015

15.10.22 czytak

Nowością w naszej bibliotece są czytniki e-booków, które są udostępniane dla naszych czytelników w Wypożyczalni dla Dorosłych. Te przenośnie urządzenia służące do zapisywania i przetwarzania tekstów w formacie cyfrowym cieszą się dużą popularnością wśród „nałogowych czytaczy", dla których możliwość przechowywania kilkudziesięciu tytułów książek w jednym, niewielkim urządzeniu jest niezwykle komfortowym rozwiązaniem, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Rozwiązuje to wiele problemów natury bagażowej, gdyż nie zajmuje wiele miejsca w letniej walizce.(617)

Nagrodzeni za piękne prace 21-10-2015

3np

We wrześniu odbyły się finisaże konkursów plastycznych, w których uczestniczyli członkowie "Deformacji" z Hajnowskiego Domu Kultury.(870)

Literackie Urodziny Żubra Pompika 20-10-2015

03up

Dnia 30 września 2015 r. w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce miała miejsce niezwykła uroczystość – Literackie Urodziny Żubra Pompika. Żubr Pompik – bohater serii książek dla dzieci stworzony przez hajnowianina dr Tomasza Samojlika, w tym roku kończył dokładnie sześć lat.(696)

Wystawa „Cerkwie europy na starych pocztówkach z kolekcji Aleksandra Sosny" eksponowana w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej 16-10-2015

7

Wystawa „Cerkwie europy na starych pocztówkach z kolekcji Aleksandra Sosny" eksponowana była w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce do 30 września 2015 roku.(716)

Hajnowianka RENATA TUSZYŃSKA w programie The Voice of Poland 13-10-2015

15.10.12 renata

Reprezentantka Hajnówki Renata Tuszyńska dostała się do telewizyjnego programu The Voice Of Poland. Wykonaniem piosenki "I Wish I Didn't Miss You" zachwyciła jury i odwróciła aż 3 fotele jurorskie (Andrzej Piaseczny, Tomson i Baron oraz Edyta Górniak). Ostatecznie Renata wybrała drużynę Tomsona i Barona.(905)

XII Festyn Archeologiczny w Zbuczu 17-09-2015

18f

Po raz kolejny zaproszono nas w podróż do przeszłości.

(1420)
Narodowe czytanie - "Lalka" Bolesława Prusa 18-09-2015

19

5 września 2015 roku w całej Polsce odbyła się akcja Narodowego Czytania. Przypomnijmy, że pomysłodawcą, a także patronem akcji był Prezydent Bronisław Komorowski, który w roku 2011 zainaugurował przedsięwzięcie czytaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W tym roku patronat przejął nowy prezydent Andrzej Duda. Ideą Narodowego Czytania jest zwrócenie uwagi na bogactwo i piękno naszej literatury, jej ponadczasowy charakter, a wspólne, głośne czytanie największych arcydzieł to także doskonały pretekst do zacieśniania więzi międzypokoleniowych, bo jak udowodniły wcześniejsze edycje, chętnie czytają dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.

(1338)
Spotkanie Stowarzyszenia Potomków Pierwszych Hajnowian w MBP Hajnówka 14-09-2015

12c

Wspólna pasja jednoczy w działaniu, tym bardziej, kiedy pomostem łączącym ludzi jest historia. Po raz kolejny hajnowianie udowodnili, że przeszłość to ogromna, niezgłębiona skarbnica wiedzy i tradycji, a duma płynąca z faktu przynależności do jakże znanych i ważnych w historii naszej miejscowości rodów, to doskonała motywacja do podejmowania ciekawych działań. Stowarzyszenie Potomków Pierwszych Hajnowian, bo pod taką nazwą funkcjonują od niedawna, to w większości mieszkańcy jednej z najstarszych hajnowskich ulic – Lipowej. Kowszyłowie, Wołczykowie, Melcerowie, Bujnowscy, Sawiccy i Kicelowie nieprzypadkowo zasilają szeregi stowarzyszenia, wszak są antenatami pierwszych mieszkańców nie tylko ulicy Lipowej, ale i Hajnówki. Już w 1795 r. w Inwentarzu Leśnictwa Królewskiego pojawiają się...

(1269)
EKOPAKA - edukacja ekologiczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego 14-09-2015

15.09.11 mbp

Sukcesem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce zakończył się nabór bibliotek do programu edukacyjnego „EkoPaka – zamykamy obieg surowców". Hajnówka znalazła się na liście 50 zakwalifikowanych do projektu z 370 bibliotek z całej Polski.(809)

Wakacyjne Poranki z HDK - 2015 09-09-2015

 25

W miesiącach wakacyjnych Hajnowski Dom Kultury był organizatorem „Wakacyjnych poranków", które odbywały się w amfiteatrze miejskim. Były to zajęcia z plastyki, tańca, teatru, gier i zabaw. Uczestnicy „poranków" spotkali się także z gośćmi z Indonezji i Malezji.

(1027)
IV Festyn Zdrowia 08-09-2015

46f

O tym jak ważne jest zdrowie wiedzą wszyscy, jednak nie wszyscy o to dbają. Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce już po raz czwarty postarało się przypomnieć mieszkańcom jak niewiele potrzeba, by zachować swoją kondycję jak najdłużej.

(1316)
IV koncert w ramach XVIII edycji Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej Hajnówka 2015 24-08-2015

05o

Za nami XVIII sezon spotkań z muzyką organową w Hajnówce. W kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce wystąpili wyśmienici muzycy i śpiewacy.

(923)
III Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej HAJNÓWKA 2015 13-08-2015
01o
 
W niedzielny wieczór 02 sierpnia br. wysłuchaliśmy Koncertu Muzyki Organowej i Kameralnej w naszym kościele. Na organach grał pan Józef Kotowicz z Białegostoku, a towarzyszyła mu pani Urszula Bardłowska z Madrytu – sopran liryczny.(1351)
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 12-08-2015

09w

Po raz pierwszy w Hajnówce odbył się niezwykle wyjątkowy koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

(1602)
VII edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WERTEP 06-08-2015

44
Tegoroczny WERTEP rozpoczął swoją wędrówkę 24 lipca nad Zalewem w Starym Dworze. Każdego kolejnego dnia odwiedził Gminny Ośrodek Kultury w Orli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, świetlicę wiejską w Policznej, Zalew Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych oraz przystań kajakową nad rzeką Narew. Swoją podróż tradycyjnie, zakończył w Hajnówce na placu przy Hajnowskim Domu Kultury.

(1283)
Wystawa „Podlasie w grafice i fotografii" w Brześciu na Białorusi 06-08-2015

21 lipca 2015 roku otwarto w Brzeskim Domu Kultury wystawę, na którą złożyły się fotografie z X. edycji konkursu „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa" oraz grafiki Władysława Pietruka. Zaprezentowano 40 fotografii konkursowych oraz 40 grafik artysty.

(1006)
Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Białoruskiego w Hajnówce na Zamku w Grodnie 06-08-2015

23a
Dzięki podpisanej kilka lat temu umowie o współpracy z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce mógł zaprezentować swoje zbiory w wyjątkowym miejscu jakim jest Zamek w Grodnie.

(1084)
Wystawa „Murowane zamki Grodzieńszczyzny XIV- XVII w." w Hajnówce 06-08-2015

10

3 lipca 2015 r. o godz. 17.00 w galerii Muzeum Białoruskiego w Hajnówce otwarto niezwykle ciekawą wystawę pokazującą ponad 100 wykopalisk archeologicznych z zamków Białorusi.(1020)

Wystawa FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY 2014 (Wildlife Photographer of the Year 2014) 31-07-2015

Zaproszenie

Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2014 organizowanego przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oraz BBC Worldwide. Jest to już jego jubileuszowa, bo 50-ta edycja.

W Białowieskim Parku Narodowym wystawa gościć będzie po raz 7, a jej prezentacja jest istotna, gdyż jedna ze 100 fotografii jest autorstwa znakomitego fotografika przyrody Marka Kosińskiego, mieszkańca Białowieży!(1101)

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Lodowisko


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

 • judo
 • kulturystyka

Klub Karate Tradycyjnego


 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                     Kontakt do referatów

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.