Hajnowski Dom Kultury

01KONTAKT:

ul. Tamary Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka
tel./fax 085 682 3203
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.hdk.hajnowka.pl

 

Odznaczony Zbiorową Odznaką „Zasłużony Białostoczyźnie”

W 1984 r. Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce oficjalnie wyraziło zgodę na przekazanie mu "Górnika" na stałą jego siedzibę. Od tego momentu stał się od centralnym ośrodkiem kultury w Hajnówce.

Hajnowski Dom Kultury działalność swoją prowadzi realizując podstawowe zadania statutowe, którymi są:

 • edukacja i wychowanie przez sztukę worzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
 • zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych
 • popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych miasta
 • tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych.

Zadania statutowe realizowane są poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego, prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych przeglądów, konkursów, festiwali oraz prowadzenie działalności oświatowej. Hajnowski Dom Kultury prowadzi także działalność w zakresie upowszechaniania muzyki, plastyki, tańca, teatru organizując szereg imprez o różnorodnej tematyce. Wiele imprez organizowanych jest wspólnie z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, OSiR, ze szkołami w Hajnówce,WOAK, BTSK w Białymstoku i innymi instytucjami. Od kilku lat HDK uczestniczy w wymianie i współpracy międzynarodowej z Białorusią, Ukrainą i Estonią.
W społeczności lokalnej HDK spełnia funkcję animatora i organizatora twórczości kulturalnej. Bowiem nie tylko upowszechnia on wartości i wzory kultury, ale kształtuje aktywne zachowania kulturalne, animuje twórczość amatorską i twórczo kultywuje tradycje regionalne. Hajnowski Dom Kultury rozwija również szerszą działalność, wykraczającą poza obręb miasta Hajnówka, obejmującą także społeczność szregu gmin, powiatów i miast w Polsce i zagarnicą (Białoruś, Ukraina,Rosja, Szwecja, Estonia, Łotwa, Włochy).
Działalności hajnowskiego ośrodka kulturalnego przyświeca główny cel: chęć jak najlepszego zaspokojenia społecznych potrzeb i aspiracji kulturalnych naszego środowiska. Dowodem tego jest otrzymanie Zbiorowej Odznaki „Zasłużony Białostocczyźnie".
Oferta programowa skupia się przede wszystkim na kulturalno-wychowawczej i artystyczno-hobbystycznej działalności oraz organizacji imprez. Funkcja wychowawcza i społeczna placówki jest nieoceniona, gdyż najważniejszym elementem pracy instruktorów zajęć była i pozostanie na zawsze satysfakcja uczestników zajęć oraz ich rodziców.


ZESPOŁY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Zespół Pieśni „Echo Puszczy” – instruktor Alina Niegierewicz

Zespół Pieśni Hajnowskiego Domu Kultury powstał w 1982 roku. Od 30 lat zespół promuje, pielęgnuje i podtrzymuje podlaskie tradycje kulturowe związane ze śpiewem wśród mieszkańców Podlasia, Polski i poza granicami kraju. Zespół jest zintegrowany ze środowiskiem lokalnym, z niego wyrasta, tworzą go wyłącznie amatorzy, z miłości do kultury, muzyki ludowej, z pasji do śpiewu i kultywowania tradycji przodków, mieszkańców regionu wschodniego Podlasia. Bierze czynny udział w różnorodnych imprezach kulturalnych woj.podlaskiego, występuje poza granicami kraju. Zajmuje czołowe miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach. W swoim repertuarze posiada pieśni białoruskie i polskie. W roku 1992 został wyróżniony Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki, a w 1996 Zbiorową Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”. Jest jednym z najlepszych chórów amatorskich Podlasia, wielokrotnym laureatem Festiwalu „Piosenka Białoruska”.

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka – instruktor Justyna Birycka

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” tworzą dzieci i młodzież z hajnowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Obecnie istnieją cztery grupy wiekowe, łącznie zespół liczy około 80 osób, a dotychczas tańczyło w nim już ponad 300 osób, które pozostały jego wiernymi sympatykami. Zespół jest dobrze znany mieszkańcom woj. Podlaskiego . Dotychczas dał ponad 500 koncertów w większości województw. Na swym koncie może odnotować ponad  20 wojaży za granicę do Rosji, Szwecji, Łotwy, Estonii, Włoch, Białorusi. W swoim repertuarze zespół posiada polskie tańce narodowe, tańce podlaskie oraz innych regionów Polski (m.in. lubelskie, biłgorajskie, kurpiowskie, śląskie, cieszyńskie). „Przepiórka” wzbogaca swój program także o tańce innych narodów. Szczególną uwagę poświęca tańcom białoruskim i ukraińskim, których piękno i dynamizm rozgrzewa zarówno tancerzy, jak i publiczność. Prezentuje programy w oryginalnych, autentycznych kostiumach. Zespół Tańca Ludowego spełnia istotną rolę w lokalnej społeczności. Młodym pokazuje inną formę spędzania czasu, innych zaraża miłością do folkloru  a wszystkim przekazuje tradycję. Trzeba również wspomnieć, że Zespół bierze udział w Turniejach Tańców Polskich, czyli w imprezach o formule konkursu, na których pary taneczne prezentują swoje umiejętności.

Zajęcia Tańca Ludowego z elementami baletu (4-6 lat) – instruktor Justyna Birycka

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. "Bawimy ucząc - uczymy bawiąc" – hasło to dotyczy również zajęć tanecznych dla dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem - dla dzieci to pierwszy kontakt z usystematyzowaną formą ruchu. Dzięki nim wzbudza się w dziecku zamiłowanie do tańca i śpiewu, rozwija koordynację i rytmiczność ruchów, stwarza warunki dla wyzwolenia aktywności, inicjatywy i pomysłowości dziecka. Ponadto dzieci na zajęciach uczą się prostych układów choreograficznych ,co pomaga im doskonalić pamięć i koncentrację.

Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja” – instruktor Bożena Żyża

Zespół powstał w październiku 2001 roku. Tworzy go młodzież w różnym wieku (od gimnazjum aż po studia). W repertuar „ILUZJI” wchodzą różne formy tańca, gdyż z roku na rok zmieniają się nasze upodobania. W 2003 r. zespół uczestniczył w „ Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca” w Koninie. W 2004 roku sukcesem zespołu stał się udział w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Wirujący Krąg” w Ostrowi Mazowieckiej, podczas którego otrzymał pierwszą nagrodę. Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja”  brał udział w „31 Harcerskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej – Kielce 2004” otrzymując wyróżnienie. W 2005 roku hajnowski Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja” otrzymał wyróżnienie za udział w Warszawskich Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych. W roku 2009 ponownie próbował swoich sił na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Wirujący Krąg” w Ostrowi Mazowieckiej. Oprócz tego „ILUZJA” bardzo często swoimi występami urozmaica różne hajnowskie imprezy oraz festyny w okolicznych miastach i wsiach.

Grupa Taneczna „X”- instruktor Bożena Żyża

Powstała w 2002 roku. "X" to grupa młodych dziewczyn, które poprzez taniec ukazują swoje uczucia oraz wyzwalają energię. Połączyła je pasja. W swoim repertuarze grupa posiada, między innymi taniec hip hop, lecz stara się również rozwijać w innych kierunkach. Grupa Taneczna „X” co roku pokazuje swoje umiejętności podczas Lata z Radiem oraz innych hajnowskich imprez.

Grupa Taneczna „X mini” – instruktor Bożena Żyża

To grupa wprowadzająca najmłodszych w krainę tańca. Powstała w 2008 roku. W repertuar zespołu wchodzą tańce nowoczesne. Już w pierwszym roku swojego istnienia grupa rozwinęła się w błyskawicznym tempie. Po raz pierwszy zaprezentowała się podczas Lata z Radiem, później występowała już coraz częściej na różnych imprezach organizowanych w Hajnowskim Domu Kultury. W roku 2009 została rozdzielona na dwie grupy z powodu wielkiego zainteresowania. W tej chwili dzieli się na grupę zaawansowaną i grupę początkującą. W skład obu grup wchodzą dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Dziecięca Grupa Taneczna „X mini” jest grupą przejściową. Dzieci powyżej 14 lat przechodzą do Grupy Tanecznej „X”.

Klub Plastyka Amatora – instruktor Zenaida Jakuć

Rozpoczął swoją działalność w maju 2010 roku. Klub tworzą ludzie zróżnicowani wiekowo, różnych profesji, ale z pasją tworzenia i zamiłowaniem do sztuki. Spotkania od bywają się dwa razy w miesiącu w pracowni lub plenerze. W programie działania klubu jest nie tylko wspólne rysowanie i malowanie, ale też spotkania z artystami, wyjazdy do galerii oraz przygotowanie własnych wystaw. Ideą klubu jest wspieranie twórców amatorów, integracja środowiska, stworzenie sprzyjających warunków do pracy twórczej, doskonalenie warsztatu i wymiana doświadczeń.

Koło Plastyczne „Deformacja” – instruktor Zenaida Jakuć

Istnieje od 1991 roku. Obecnie działa w dwóch grupach wiekowych 7-10 i 11-15 lat. Zajęcia w grupie najmłodszej polegają na tworzeniu poprzez zabawę ( malowanie palcami, lepienie z plasteliny, kompozycje z wcześniej uzbieranych skarbów natury). W grupie starszej młodzież realizuje warsztaty z martwej natury, portretu, studium postaci, studium architektury i pejzażu w plenerze. Pracownia oferuje zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby i form przestrzennych. Twórczość koła można oglądać na wystawach organizowanych przez Hajnowski Dom Kultury. Wielu uczestników „Deformacji” kontynuuje naukę w szkołach artystycznych.

Pracownia Gobelinu dla dorosłych – instruktor Zenaida Jakuć

Działa od 2004 roku. Skupia osoby różne wiekowo i o różnych zawodach, dla których twórczość stanowi przeciwwagę dla zgiełku życia codziennego. Różnorodność barw i faktur włókien sprawia, że każdy etap powstawania tkaniny jest fascynującą przygodą. Każdy uczestnik po zapoznaniu się z podstawowymi technikami stara się wypracować własne sploty i własne rozumienie tkaniny.

Studio Piosenki Estradowej – instruktor Marta Gredel-Iwaniuk

Istnieje od lutego 2007r. Skupia uzdolnione wokalnie dzieci i młodzież z Hajnówki oraz powiatu hajnowskiego. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym i grupowym. Uczestnicy pracują nad emisją głosu, dykcją oraz interpretacją utworów. Młodzi wokaliści biorą udział w konkursach , przeglądach i festiwalach piosenki na terenie województwa, kraju, a także za granicą zdobywając czołowe lokaty, między innymi: na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Tomaszowska Wiosna” w Tomaszowie Mazowieckim, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Studia Jard w Białymstoku, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” w Suwałkach, Ogólnopolskim Festiwalu „Śpiewajmy przeboje naszych rodziców w Warszawie, Festiwal Młodych Talentów we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie. W repertuarze Studia Piosenki znajdują się utwory polskie, białoruskie, ukraińskie i angielskie.

Przedszkole muzyczne – instruktor Marta Gredel- Iwaniuk

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, które rozwijają wyobraźnię, słuch oraz wrażliwość muzyczną. Dzieci uczą się piosenek, tańców raz gry na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych: 5-6 latki, 3-4 latki oraz dzieci do 2 lat. Celem zajęć jest odkrywanie przez dziecko swojej wrodzonej muzykalności, przeżywanie przez zabawę dźwięków i różnorodnych rytmów, poznawanie prostych pojęć muzycznych z użyciem instrumentu. Zajęcia te są przygotowaniem do dalszej edukacji muzycznej.

Koło muzyczne – instruktor Marta Gredel-Iwaniuk

Zajęcia wokalnie dla wszystkich chętnych. Uczestnicy uczą się piosenek, pracują nad emisją i dykcją, ruchem scenicznym. Zajęcia odbywają się w trybie grupowym.

Klub Tańca Towarzyskiego „Hadek” – instruktor Bartosz Bielawiec

Istnieje od 2005 roku. Tańczą w nim dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Od 2009r. prowadzone są także w grupie przedszkolnej. Dotychczas w klubie tańczyło ponad 60 par, z których większość była laureatami turniejów tańca towarzyskiego o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Klub Tańca Towarzyskiego „Hadek” jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka i Otwartych Mistrzostw Hajnówki w Tańcu Towarzyskim. Klub jest zrzeszony w Polskim Towarzystwie Tanecznym.

Zespół Tańca Hip Hop – instruktor Krzysztof Twarowski

Zespół istnieje od października 2011 roku. Uczestnikami są dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dodatkowo poza zajęciami organizowane są warsztaty taneczne z udziałem znanych tancerzy- instruktorów. Pierwszy pokaz zespołu odbył się podczas ferii zimowych 2012.

Mażoretki – instruktor Maria Gierasimiuk

Grupa mażoretek działa przy Hajnowskim Domu Kultury od 2009 roku. Wraz z orkiestrą dętą wielokrotnie uświetniała swoimi występami imprezy organizowane na terenie miasta. Dziewczęta wyjeżdżały także na przeglądy orkiestr dętych do Białegostoku i Niemiec.

Dziecięca Grupa „Dzwonki” – instruktor Wiera Masajło

Grupa powstała w 2008 roku. Skupia dzieci z hajnowskich przedszkoli i szkół podstawowych. W swoim repertuarze posiada piosenki, wiersze, obrzędy i scenki w języku białoruskim. Bierze udział w przeglądach i konkursach piosenki białoruskiej, kolęd prawosławnych, prezentacjach zespołów obrzędowych.

WAŻNIEJSZE IMPREZY HDK

 • SPOTKANIA ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

 • FESTIWAL „PIOSENKA BIAŁORUSKA”

 • WALENTYNKOWY BAL CHARYTATYWNY

 • BAL „U KRÓLA LULA”

 • KONKURS RECYTATORSKI „OJCZYSTE SŁOWO”

 • KONCERT „KWIATEK DLA EWY”

 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (dla młodzieży)

 • „WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW”

 • „BAJE, BAJKI, BAJECZKI” - KONKURS RECYTATORSKI

 • WYSTAWA POKONKURSOWA HAFTU I KORONKI

 • KONKURS PRAWOSŁAWNEJ POEZJI RELIGIJNEJ

 • „MAMA, TATA I JA” - KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA

 • KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ - poświęcony pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego

 • „ŚPIEWAJMY PANU” - KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

 • KONCERT 3 MAJOWY

 • KONKURS „PIOSENKA BIAŁORUSKA” (dla dzieci i młodzieży)

 • „O ZŁOTĄ RÓŻDŻKĘ DOBREJ WRÓŻKI” - konkurs recytatorski dla przedszkolaków

 • „NUTY PRZYJAŹNI” - Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

 • FESTIWAL „KRYNOCZKA”

 • PIKNIK RODZINNY

 • „MUZYCZNA NIEDZIELA WAKACYJNA”

 • „JARMARK ŻUBRA”

 • „PODLASKA OKTAWA KULTUR”-Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru

 • FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ

 • „BIESIADA WESELNA”

 • WAKACYJNE PORANKI

 • DNI HAJNÓWKI

 • „PRZEBOJEM NA ANTENĘ”- Finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Regionalnych Rozgłośni Radiowych

 • „ZABAWY POD KASZTANAMI”

 • „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

 • DZIEŃ PAPIESKI

 • PRZEGLĄD SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ ZIEMI HAJNOWSKIEJ

 • KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 • PREZENTACJE BIAŁORUSKICH ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH

 • KONCERT KOLĘDNICZYCH

 • BAL SYLWESTROWY

 • KINI ORANGE

Część imprez organizowanych jest we współpracy ze stowarzyszeniami, szkołami, przedszkolami, instytucjami m.in.: WOAK-em w Białymstoku, BTSK, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Hajnowski Dom Kultury

fot. Emilia Rynkowska

Koncert Michała Skiepko i Gości z Grodzieńską Orkiestrą Kameralną 26-01-2016

24

W sobotni wieczór hajnowianie po raz kolejny mieli możliwość poczuć się jak w prawdziwej operze. W Hajnowskim Domu Kultury królowała muzyka poważna i pieśń operowa. A wszystko za sprawą Michała Skiepko, śpiewaka pochodzącego z powiatu hajnowskiego.

Michał Skiepko (tenor) dał przepiękny koncert wspólnie z zaproszonymi gośćmi z Mariną i Gorowoj (sopran) i z Edwardem Romanowskim. Całości przygrywała niemalże czterdziestoosobowa Orkiestra Kameralnej Filharmonii Grodzieńskiej pod dyrekcją Uladzimira Bormataua. Koncert prowadził Wiktor Szałkiewicz. Usłyszeliśmy muzykę poważną – Stanisława Moniuszki, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, Roberta Stolz, Wolfganga Amadeusa Mozarta ale także utwory o tematyce wojskowej w wykonaniu pana Romanowskiego, czy też utwór Jana Kiepury – "Brunetki,...

(574)
Konkurs fotograficzny „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa” rozstrzygnięty 23-01-2016

11

Jedenasta edycja konkursu za nami. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba uczestników – 86 osób, nadsyłając około 300 fotografii Podlasia. Zgłosili się uczestnicy z całej Polski w tym Torunia, Mińska Mazowieckiego, Gdańska, Warszawy, Wrocławia, oraz z Grodna na Białorusi. Jednak najwięcej było uczestników z województwa podlaskiego, z Hajnówki, Białegostoku i okolic, Bielska Podlaskiego, Tykocina, Łomży, Mielnika, oraz kółka fotograficzne z Orli, oraz Białej Podlaskiej.

 

(670)
Wspomnienia o Mikołaju Nesterowiczu 23-01-2016

42

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyła się wystawa fotografii i rysunków z podróży nieżyjącego już znakomitego fotografika i operatora obrazu Mikołaja Nesterowicza.(422)

Makiety Romana Malinowskiego w Muzeum Białoruskim 22-01-2016

08

Roman Malinowski z Narewki uprawia modelarstwo redukcyjne czyli buduje możliwie wierne kopie obiektów, które istniały, lub istnieją w rzeczywistości - wykonane w określonej skali pomniejszenia.

(788)
Malarstwo i grafika Bludnika po raz pierwszy na Podlasiu 22-01-2016

21

Uładzimir Błudnik to białoruski artysta, którego wystawą Muzeum Białoruskie w Hajnówce podsumowało rok 2015. Artysta urodził się na Grodzieńszczyźnie (Białoruś), od lat 90-tych mieszka w Polsce. Ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w 1998 r. uzyskał dyplom z litografii w pracowni prof. Lucjana Mianowskiego. Jest członkiem Białoruskiego Centrum Kulturalno-Naukowego w Poznaniu, którego celem jest szerzenie białoruskiej kultury, języka i wiedzy na temat Białorusi wśród Polaków, oraz promocja Białorusi w Europie.(304)

100. rocznica Bieżeństwa w Hajnówce 15-01-2016

16.01.15 biezenstwo

Rok 2015 dla wielu upłynął na refleksji dotyczącej przodków. Dwie ważne rocznice: 70-ta zakończenia II Wojny Światowej i 100-na Bieżeństwa. Stowarzyszenie Bractwo św.św. Cyryla i Metodego postawiło sobie za cel uczczenie obydwu tych wydarzeń, a właściwie uczczenie pamięci ich uczestników.

(500)
Film promujący Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej 14-01-2016

3o

ZAPRASZAMY na film promujący Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej powstał w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Hajnówka pt. „Młodzi, aktywni, skuteczni".

(609)
Spotkanie z prof. Marią Szyszkowską i poetą Janem Stępień 14-01-2016

08 s

Hajnowianie po raz kolejny mieli możliwość spotkać się z filozofką i autorką wielu książek, prof. Marią Szyszkowską. W spotkaniu towarzyszył jej mąż, poeta Jan Stępień.(341)

Zakończenie realizacji projektu pn. „KULTURALNI+ modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury - etap III” 12-01-2016

07

Hajnowski Dom Kultury zakończył realizację projektu pn.  „KULTURALNI+  modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap III" w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.(335)

Wieczór autorski Hanny Pasterny w Miejskiej Bibliotece Publicznej 11-01-2016

10p

3 grudnia 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. dr T. Rakowieckiego zorganizowała wieczór autorski Hanny Pasterny, połączony z promocją jej najnowszej książki „Moje podróże w ciemno". Pani Hania przyjechała do Hajnówki by uczestniczyć w II Międzynarodowym Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolono Wychowawczy. Sama od urodzenia jest osobą niewidomą, co nie przekreśliło jej szans na edukację, podróże czy samorealizację.

(277)
Studio Piosenki HDK nagrodzone podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Złoty Mikrofon Radia Jard 11-01-2016
10j
 
W dniach 4-6.XII w Białymstoku odbył się stojący na bardzo wysokim poziomie wykonawczym Międzynarodowy  Festiwal Piosenki . Hajnowskie  Studio Piosenki reprezentowały solistki : Ola Wołczyk, Ola Leoniuk, Natalia Pietroczuk, Zofia Filipiuk,Magdalena Lunda, Wanda Ginszt, Dorota Sztyler, Maria Sawicka, Katarzyna Drużba, Izabela Karczewska oraz zespoły Lemonki i Małe HDK.(294)
WYNIKI XXII PRZEGLĄDU SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ ZIEMI HAJNOWSKIEJ – HAJNÓWKA 2015 21-12-2015

 sztuka30

4 grudnia 2015 r. w Hajnowskim Domu Kultury otwarto wystawę podsumowującą XXII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej.
    Na tegoroczną edycję 106 prac złożyło 27 twórców. Każdy mógł nadesłać maksymalnie do 5 prac w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba. Prace były oceniane przez komisję artystyczną w składzie: Jarosław Perszko –– przewodniczący komisji, artysta rzeźbiarz, prof.Politechniki Białostockiej , Krystyna Kunicka – kierownik Działu Sztuk Plastycznych WOAK w Białymstoku oraz Lila Wyszkowska –plastyk, pedagog WOAK Białystok. Nagrody finansowe i statuetki wykonane przez hajnowskiego rzeźbiarza Sergiusza Żedzia, zostały przyznane w dwóch kategoriach: twórcy samorodni oraz twórcy niepełnosprawni. W tym roku nie było przedstawicieli...

(915)
Julita Wawreszuk ze Studia Piosenki HDK laureatką Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Kielcach 04-12-2015

3

W dniach 28-29 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się stojący na bardzo wysokim poziomie wykonawczym Międzynarodowy Festiwal Piosenki im. Henryka Morysa. Hajnowski Dom Kultury reprezentowały solistki: Aleksandra Wołczyk oraz Julita Wawreszuk.(1087)

Studio Piosenki nagrodzone podczas Festiwalu Piosenki w Piszu 04-12-2015

05sp

27 listopada w Piskim Domu Kultury odbył się Festiwal Piosenki Polskiej "O złotą nutę Pisza". Hajnówkę reprezentowały solistki: Aleksandra Leoniuk, Wanda Ginszt, Izabela Karczewska, Dorota Sztyler, Katarzyna Drużba i Marysia Sawicka oraz zespół Małe HDK.(814)

Spotkanie z poetką, autorką książek - dr Małgorzatą Iwanowicz 04-12-2015

21

26 listopada 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego miała przyjemność gościć dr Małgorzatę Iwanowicz, zaproszoną do naszej biblioteki dzięki uprzejmości Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Dr Iwanowicz jest autorką książek, poetką, doświadczonym nauczycielem akademickim, bibliofilem, członkiem Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Jako autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych opublikowała ponad dwadzieścia tekstów z zakresu praktycznej stylistyki, ortografii, słownictwa i frazeologii; ma też na swoim koncie książkę naukową, słowniki dla dzieci i młodzieży oraz tomy poetyckie. Pisze także teksty prozatorskie (eseje, opowiadania i inne).(813)

Spotkanie z Anną Kamińską, autorką „Simona. Opowieść o niezwykłym życiu Simony Kossak” 04-12-2015

01b

Simony Kossak nie trzeba przedstawiać mieszkańcom Hajnówki, część znała ją osobiście, część regularnie słuchała jej audycji radiowych. Zasłynęła z bezkompromisowych poglądów i działań na rzecz ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej, gdzie w starej leśniczówce na "Dziedzince" mieszkała ponad 30 lat. W tym roku mieliśmy możliwość poznać ją na nowo dzięki książce Anny Kamińskiej „Simona. Opowieść o niezwykłym życiu Simony Kossak".(792)

Solistki Studia Piosenki HDK nagrodzone podczas Festiwalu Piosenki w Międzyrzeczu Podlaskim 02-12-2015

09sp

26 listopada w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbył się Wojewódzki Festiwal Piosenki PREZENTACJE.

(631)
Wystawa Piotra Gagana w Chorwacji 01-12-2015

15.12.01 obraz gagan

Hajnowianin na co dzień maluje, śpiewa i gra na gitarze. Wszystkie swoje talenty zaprezentował w stolicy Chorwacji podczas wernisażu wystawy "Puszcza Białowieska".

 

(768)
Bieżeństwo - spotkanie z Joanną Sapieżyńską i Barbarą Goralczuk „Nadzieja aż po horyzont" 01-12-2015

02b

„3 maja 1915 roku wojska niemieckie przerywa linię frontu i szybko posuwa się na wschód. Armia rosyjska przyjmuje taktykę spalonej ziemi: z pozostawianych terenów wygania ludność a majątek przejmuje lub niszczy. Apogeum bieżeństwa przypada na okres od wiosny do jesieni 1915 roku. Miliony mieszkańców zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego w panice i chaosie ruszają w głąb kraju. Droga trwa wiele miesięcy i pochłania mnóstwo ofiar".

(696)
Nagrody dla Studia Piosenki HDK w Podlaskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej 01-12-2015
02p
 
21-go listopada w Białymstoku w Kinie TON odbył się Podlaski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Hajnowski Dom Kultury reprezentowały solistki: Izabela Karczewska i Julita Wawreszuk oraz zespół Małe HDK. Wszystkie nasze dziewczęta zostały nagrodzone przez jury:(606)
Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej 01-12-2015

06k

26 listopada 2015 r. po raz XI., w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.

(759)
Powróćmy jak za dawnych lat - KONCERT Studia Piosenki Estradowej 20-11-2015

02sp

14 listopada w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Koncert "Powróćmy jak za dawnych lat" w wykonaniu uczestników Studia Piosenki HDK. Jako narrator wystąpił Karol Ginszt, zaś akompaniował nam Marcin Nagnajewicz - instrumentalista na co dzień pracujący w Studium Wokalno - Aktorskim w Białymstoku.(674)

E-motywacja: seniorzy rockują 16-11-2015

2e

Dawki pozytywnych emocji hajnowskim seniorom dostarczyła Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce, która 5. listopada b.r. zorganizowała kolejne już spotkanie z cyklu „E-motywacja: seniorzy rockują”.

(304)
„Przystanek Niepodległość w Bibliotece" jako nowa forma wychowania patriotycznego dzieci 19-11-2015

19n

Przypadająca w tym roku 97. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę zaakcentowana została przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. T. Rakowieckiego cyklem lekcji bibliotecznych pod hasłem: „Przystanek Niepodległość w Bibliotece". Oferta zajęć spotkała się z dużym zainteresowaniem, w dniach poprzedzających Święto Niepodległości (9-10 listopada) odwiedziły bibliotekę przedszkolaki i uczniowie klas I i II, gdzie mogły pogłębić swoją wiedzę na temat symboli narodowych i Święta Niepodległości. Dodatkowo w każdym z działów biblioteki wyeksponowana została literatura dokumentująca drogę narodu polskiego do odzyskania niepodległości.(432)

Ludzie z pasją: Wywiad z zespołem Dawid Szymczuk Band 16-11-2015

1d

Młodzi, zdolni, ambitni – pewnego dnia grupa przyjaciół z Hajnówki postanowiła zrealizować swoje marzenia i założyła zespół. Miłość do muzyki, młodzieńczy zapał a przede wszystkim solidna dawka talentu to ich główne atuty. Przedstawiamy zespół Dawid Szymczuk Band – Dawid, Kuba, Mariusz i Magda opowiedzieli o swojej pasji i bardzo ambitnych planach na przyszłość.

(1404)
Jubileuszowa wystawa Wikotra Kabaca 16-11-2015

30

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce uroczyście otwarto wystawę Wiktora Kabaca „Za DRUGIM horyzontem". Jest to wystawa przygotowana specjalnie z okazji 80 rocznicy urodzin oraz 60 rocznicy twórczości artysty.

(556)
"Cyrilicą pisane'' spotkanie z Joanną Czaban 16-11-2015

08c

7 października 2015r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Cyrylicą pisane''. Na lekcję historii z uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce przyjechała Joanna Czaban, dziennikarka białoruskiego tygodnika "Niwa''. Główny temat to "Bieżaństwo w mitologii rodzinnej".

(460)
„Chatni vożyk" – czyli o tym jak teatralny jeżyk odwiedził muzeum 16-11-2015

03v

Dnia 30 września 2015, we środę o godzinie 11.00 sala kinowa Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce zamieniła się w scenę teatralną za sprawą teatru ,,Kartonka'' z Białorusi w ramach Festiwalu Teatralnego ODE.(324)

Podlaska wieś w gipsorycie-warsztaty w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce 13-11-2015

17
Dnia 6 października 2015 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbyły się warsztaty artystyczne. Uczestnicy – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Hajnówce dowiedzieli się czym jest technika zwana gipsorytem, swoją wiedzą podzielił się Daniel Gromacki – hajnowski malarz, który tym razem wcielił się w rolę instruktora warsztatów . Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny", finansowanego z dotacji Urzędu Miasta Hajnówka.

(440)
Dzieci w muzeum garnki lepią – warsztaty garncarskie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce 09-11-2015

23
7 października 2015, we środę Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce przekształciło się w warsztat garncarski. Uczestnicy – dzieci pierwszych klas ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Hajnówce na warsztatach prowadzonych przez Mirosława Piechowskiego z Czarnej Wsi Kościelnej mogły stworzyć własne naczynia gliniane.

(526)
Wycieczki edukacyjne do biblioteki 05-11-2015

12

Wycieczki edukacyjne do biblioteki stanowią atrakcyjną formę zajęć w ramach programów edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach.(570)

„Papierowy teatrzyk Kamishibai" to nowa propozycja zajęć literacko – teatralnych przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną 05-11-2015

4t

„Papierowy teatrzyk Kamishibai" to nowa propozycja zajęć literacko – teatralnych przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i nawiązuje do wywodzącej się z Japonii techniki opowiadania, podczas której wykorzystuje się kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę przypominającą parawan teatrzyków marionetkowych.(472)

Wernisaż Daniela Gromackiego 04-11-2015

01g

Od 30 października do końca listopada 2015 r. w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury można oglądać wystawę malarstwa Daniela Gromackiego. Artysta wystawił 40 najnowszych prac w technice olejnej. Tematem przewodnim wystawy jest pejzaż, a szczególnie  pejzaż leśny. Obrazy malowane są zamaszystą, ekspresyjną plamą w subtelnych, "jesiennych” kolorach.(521)

Nagrody dla Studia Piosenki w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki DEBIUT w Siedlcach 29-10-2015

4k

W dniach 22-23 października w Siedlcach odbył się Konkurs Piosenki DEBIUT. Wykonawcy przyjechali m.in. z Siedlce, Białegostoku, Warszawy i Suwałk. Hajnówkę reprezentowały: Aleksandra Wołczyk, Katarzyna Drużba, Maria Sawicka i Izabela Karczewska.(561)

Nie samym chlebem żyje człowiek... 29-10-2015

Wyjazd grupy członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych do Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku.

(538)
Czytniki e-booków do wypożyczenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce 22-10-2015

15.10.22 czytak

Nowością w naszej bibliotece są czytniki e-booków, które są udostępniane dla naszych czytelników w Wypożyczalni dla Dorosłych. Te przenośnie urządzenia służące do zapisywania i przetwarzania tekstów w formacie cyfrowym cieszą się dużą popularnością wśród „nałogowych czytaczy", dla których możliwość przechowywania kilkudziesięciu tytułów książek w jednym, niewielkim urządzeniu jest niezwykle komfortowym rozwiązaniem, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Rozwiązuje to wiele problemów natury bagażowej, gdyż nie zajmuje wiele miejsca w letniej walizce.(456)

Nagrodzeni za piękne prace 21-10-2015

3np

We wrześniu odbyły się finisaże konkursów plastycznych, w których uczestniczyli członkowie "Deformacji" z Hajnowskiego Domu Kultury.(699)

Literackie Urodziny Żubra Pompika 20-10-2015

03up

Dnia 30 września 2015 r. w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce miała miejsce niezwykła uroczystość – Literackie Urodziny Żubra Pompika. Żubr Pompik – bohater serii książek dla dzieci stworzony przez hajnowianina dr Tomasza Samojlika, w tym roku kończył dokładnie sześć lat.(531)

Wystawa „Cerkwie europy na starych pocztówkach z kolekcji Aleksandra Sosny" eksponowana w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej 16-10-2015

7

Wystawa „Cerkwie europy na starych pocztówkach z kolekcji Aleksandra Sosny" eksponowana była w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce do 30 września 2015 roku.(526)

Hajnowianka RENATA TUSZYŃSKA w programie The Voice of Poland 13-10-2015

15.10.12 renata

Reprezentantka Hajnówki Renata Tuszyńska dostała się do telewizyjnego programu The Voice Of Poland. Wykonaniem piosenki "I Wish I Didn't Miss You" zachwyciła jury i odwróciła aż 3 fotele jurorskie (Andrzej Piaseczny, Tomson i Baron oraz Edyta Górniak). Ostatecznie Renata wybrała drużynę Tomsona i Barona.(730)

XII Festyn Archeologiczny w Zbuczu 17-09-2015

18f

Po raz kolejny zaproszono nas w podróż do przeszłości.

(1240)
Narodowe czytanie - "Lalka" Bolesława Prusa 18-09-2015

19

5 września 2015 roku w całej Polsce odbyła się akcja Narodowego Czytania. Przypomnijmy, że pomysłodawcą, a także patronem akcji był Prezydent Bronisław Komorowski, który w roku 2011 zainaugurował przedsięwzięcie czytaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W tym roku patronat przejął nowy prezydent Andrzej Duda. Ideą Narodowego Czytania jest zwrócenie uwagi na bogactwo i piękno naszej literatury, jej ponadczasowy charakter, a wspólne, głośne czytanie największych arcydzieł to także doskonały pretekst do zacieśniania więzi międzypokoleniowych, bo jak udowodniły wcześniejsze edycje, chętnie czytają dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.

(1132)
Spotkanie Stowarzyszenia Potomków Pierwszych Hajnowian w MBP Hajnówka 14-09-2015

12c

Wspólna pasja jednoczy w działaniu, tym bardziej, kiedy pomostem łączącym ludzi jest historia. Po raz kolejny hajnowianie udowodnili, że przeszłość to ogromna, niezgłębiona skarbnica wiedzy i tradycji, a duma płynąca z faktu przynależności do jakże znanych i ważnych w historii naszej miejscowości rodów, to doskonała motywacja do podejmowania ciekawych działań. Stowarzyszenie Potomków Pierwszych Hajnowian, bo pod taką nazwą funkcjonują od niedawna, to w większości mieszkańcy jednej z najstarszych hajnowskich ulic – Lipowej. Kowszyłowie, Wołczykowie, Melcerowie, Bujnowscy, Sawiccy i Kicelowie nieprzypadkowo zasilają szeregi stowarzyszenia, wszak są antenatami pierwszych mieszkańców nie tylko ulicy Lipowej, ale i Hajnówki. Już w 1795 r. w Inwentarzu Leśnictwa Królewskiego pojawiają się...

(1095)
EKOPAKA - edukacja ekologiczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego 14-09-2015

15.09.11 mbp

Sukcesem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce zakończył się nabór bibliotek do programu edukacyjnego „EkoPaka – zamykamy obieg surowców". Hajnówka znalazła się na liście 50 zakwalifikowanych do projektu z 370 bibliotek z całej Polski.(634)

Wakacyjne Poranki z HDK - 2015 09-09-2015

 25

W miesiącach wakacyjnych Hajnowski Dom Kultury był organizatorem „Wakacyjnych poranków", które odbywały się w amfiteatrze miejskim. Były to zajęcia z plastyki, tańca, teatru, gier i zabaw. Uczestnicy „poranków" spotkali się także z gośćmi z Indonezji i Malezji.

(825)
IV Festyn Zdrowia 08-09-2015

46f

O tym jak ważne jest zdrowie wiedzą wszyscy, jednak nie wszyscy o to dbają. Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce już po raz czwarty postarało się przypomnieć mieszkańcom jak niewiele potrzeba, by zachować swoją kondycję jak najdłużej.

(1141)
IV koncert w ramach XVIII edycji Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej Hajnówka 2015 24-08-2015

05o

Za nami XVIII sezon spotkań z muzyką organową w Hajnówce. W kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce wystąpili wyśmienici muzycy i śpiewacy.

(727)
III Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej HAJNÓWKA 2015 13-08-2015
01o
 
W niedzielny wieczór 02 sierpnia br. wysłuchaliśmy Koncertu Muzyki Organowej i Kameralnej w naszym kościele. Na organach grał pan Józef Kotowicz z Białegostoku, a towarzyszyła mu pani Urszula Bardłowska z Madrytu – sopran liryczny.(1150)
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 12-08-2015

09w

Po raz pierwszy w Hajnówce odbył się niezwykle wyjątkowy koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

(1396)
VII edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WERTEP 06-08-2015

44
Tegoroczny WERTEP rozpoczął swoją wędrówkę 24 lipca nad Zalewem w Starym Dworze. Każdego kolejnego dnia odwiedził Gminny Ośrodek Kultury w Orli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, świetlicę wiejską w Policznej, Zalew Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych oraz przystań kajakową nad rzeką Narew. Swoją podróż tradycyjnie, zakończył w Hajnówce na placu przy Hajnowskim Domu Kultury.

(1033)
Wystawa „Podlasie w grafice i fotografii" w Brześciu na Białorusi 06-08-2015

21 lipca 2015 roku otwarto w Brzeskim Domu Kultury wystawę, na którą złożyły się fotografie z X. edycji konkursu „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa" oraz grafiki Władysława Pietruka. Zaprezentowano 40 fotografii konkursowych oraz 40 grafik artysty.

(792)
Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Białoruskiego w Hajnówce na Zamku w Grodnie 06-08-2015

23a
Dzięki podpisanej kilka lat temu umowie o współpracy z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce mógł zaprezentować swoje zbiory w wyjątkowym miejscu jakim jest Zamek w Grodnie.

(878)
Wystawa „Murowane zamki Grodzieńszczyzny XIV- XVII w." w Hajnówce 06-08-2015

10

3 lipca 2015 r. o godz. 17.00 w galerii Muzeum Białoruskiego w Hajnówce otwarto niezwykle ciekawą wystawę pokazującą ponad 100 wykopalisk archeologicznych z zamków Białorusi.(823)

Wystawa FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY 2014 (Wildlife Photographer of the Year 2014) 31-07-2015

Zaproszenie

Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2014 organizowanego przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oraz BBC Worldwide. Jest to już jego jubileuszowa, bo 50-ta edycja.

W Białowieskim Parku Narodowym wystawa gościć będzie po raz 7, a jej prezentacja jest istotna, gdyż jedna ze 100 fotografii jest autorstwa znakomitego fotografika przyrody Marka Kosińskiego, mieszkańca Białowieży!(906)

ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2015 – najlepsza muzyka świata..... 31-07-2015

 31

Festiwal Muzyki Rockowej ROCKOWISKO Hajnówka 2015 obchodzi w tym roku 7 urodziny i odnosi coraz to większe sukcesy. Na przesłuchania konkursowe zgłasza się wiele początkujących, ale i już mających doświadczenie zespołów.

(1494)
VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru "Podlaska Oktawa Kultur" 28-07-2015

27

VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru "Podlaska Oktawa Kultur" to impreza o wielkim znaczeniu kulturalnym dla naszego województwa.

(993)
Tegoroczny Jarmark Żubra przerósł oczekiwania organizatorów i zwiedzających 24-07-2015

 25

Ponad 120 wystawców z całej Polski, a także z Białorusi zaprezentowało swoje produkty. Co królowało w tym roku? - trudno ocenić....

(1689)
Wakacyjne Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Hajnówce 23-07-2015

11

To już XVIII sezon spotkań z muzyką organową w Hajnówce. Miłośnicy muzyki poważnej mają okazję ponownie spotkać się z wyśmienitymi muzykami i śpiewakami.

(981)

II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce - koncert galowy 13-07-2015

41b

Za nami II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce. Festiwal odbył się dzięki staraniom Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granie bez granic” przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta w Hajnówce oraz Hajnowskiego Domu Kultury.

(1377)
"I tam żywuć ludzie'' – białoruski festyn w Wólce 21-07-2015

21i

12. 07. 2015 słoneczny dzień w niewielkiej, otoczonej zewsząd łąkami wsi Wólka. Byłaby to spokojna niedziela i święto Piotra i Pawła spędzone przez kilku (kilkunastu) mieszkańców Wólki w gronie najbliższej rodziny, gdyby nie inicjatywa Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej. We współpracy z Gminą Czyże zorganizowano białoruski festyn. Mała wieś, gdzie na co dzień głównymi dźwiękami są te dobiegające z natury, o godzinie 14.00 ożyła, gdy rozbrzmiały białoruskie pieśni.

(1133)
Hajnowski Żubr w szydełkowych getrach 15-07-2015

00z
W nocy z soboty na niedzielę, duma naszego miasta – żubr, imperator puszczy, stojący w skwerku im. Wasilewskiego, został odziany w szydełkowe getry.

(1448)
Wystawa fotografii Krzysztofa Szymańskiego z wyprawy „Bratysława – Wiedeń 2011” 10-07-2015

2w

W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce znajduje się wystawa fotografii Krzysztofa Szymańskiego z wyprawy „Bratysława – Wiedeń 2011”. Krzysztof Szymański urodził się w Gdańsku, tam też rozpoczął edukację. Następnie wraz z rodzicami przeniósł się do Torunia, gdzie kontynuował naukę oraz podjął pierwszą pracę. Kolejny etap życia związał z Białymstokiem. Jego największą pasją są „bezkrwawe łowy” aparatem fotograficznym oraz „ucieczki-wycieczki” z rodziną, zawsze z nieodłącznym sprzętem. Zainteresowania fotografa-amatora podzielają także najbliżsi, często wspólnie je realizując.

(922)
II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy W Hajnówce "Wiara, Nadzieja, Miłość" - przesłuchania konkursowe 10-07-2015

04

        9 lipca 2015 r. tuż po godzinie 10 w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się przesłuchania  2. edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy  ph. "Wiara, Nadzieja, Miłość".

(1212)
Wakacje w Bibliotece 2015 – „PARK JURAJSKI" 10-07-2015

27

W dniach 7-9 lipca 2015 roku odbyły się pierwsze zajęcia wakacyjne. Były to warsztaty literacko- plastyczne „Park Jurajski". Przygotowano bogaty program, którego celem było zainteresowanie książkami i biblioteką. Warsztatom towarzyszyła wystawka książek poświęcona dinozaurom.

7 lipca 2015 roku powitano dzieci zagadką, co wprowadziło je w zabawowy nastrój. Następnie przedstawiono prezentację multimedialną, której celem było ukazanie niezwykłego świata dinozaurów. Przeczytana historyjka pt.: „Przyjście na świat" dodatkowo zainteresowała i poszerzyła wiedzę uczestników. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania. Zabawa ruchowa „Poranek dinozaurów", polegająca na naśladowaniu sposobu poruszania się wybranego przez siebie dinozaura wywołała lawinę śmiechu. Zainteresowaniem cieszyły się gry...

(1044)
Film promocyjny „Puszcza Białowieska – tu nic nie jest przypadkowe” - podwójnym laureatem X FilmAT Film, Art & Tourism Festiwal, Warszawa 2015 10-07-2015

Niezmiernie miło nam poinformować, iż „Puszcza Białowieska – tu nic nie jest przypadkowe” - film wyprodukowany w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” został nagrodzony podczas prestiżowego festiwalu X FilmAT Film, Art & Tourism Festiwal. Otrzymał on:

I miejsce w kategorii za Najlepszy Film dla Młodzieży oraz

I miejsce w kategorii za Najlepszy Film Turystyczny.

(834)
Reprezentantki Studia Piosenki HDK laureatkami Festiwalu Piosenki BIAŁE 2015 08-07-2015

15s

W dniach 2-5 lipca br w Okunince nad jeziorem Białym odbył się Festiwal Piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Hajnowski Dom Kultury reprezentowały solistki: Aleksandra Leoniuk, Aleksandra Wołczyk, Dorota Sztyler, Wanda Ginszt, Izabela Karczewska i Katarzyna Drużba oraz zespół Małe HDK (w zmniejszonym składzie: Iza, Dorota, Wanda i Kasia). Jury po wysłuchaniu kilkudziesięciu podmiotów wykonawczych w różnych kategoriach wiekowych postanowiło nagrodzić  nasze dziewczynki:(844)

Hajnowska Orkiestra Dęta OSP uczestniczy w festynach kultury Polskiej na Litwie 07-07-2015

17

6 czerwca 2015 roku w miejscowości Kiejdany odbył się XIII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy", organizowany przez Stowarzyszenie Polaków Kiejdan, natomiast 07 czerwca br. w miejscowości Poniewież na Placu Wolności odbył się II Festiwal Kultury Polskiej. W obu tych uroczystościach wzięła udział Orkiestra Dęta OSP z Hajnówki.(930)

I miejsce "Przepiórki" w konkursie Dzień Młodzieży w Próżanach 06-07-2015

04dm

28 czerwca 2015 r najstarsza grupa Zespołu Tańca Ludowego "Przepiórka" z Hajnowskiego Domu Kultury wzięła udział w konkursie ph. "Magia Tańca", który odbył się w Prużanach na Białorusi.

(880)
13. finał Przebojem na Antenę 03-07-2015

19pna

W niedzielę 28 czerwca odbył się 13. już finał Konkursu Muzycznego Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia zatytułowany „Przebojem na antenę". Całe wydarzenie miało miejsce w Amfiteatrze Miejskim w Hajnówce. Wzięło w nim udział 14 zespołów, które na naszej ziemi reprezentowały rozgłośnie radiowe z całej Polski. Wcześniej ich piosenki zostały wybrane w eliminacjach przeprowadzonych w Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia w całym kraju.(1306)

"Historia pisma" – lekcja biblioteczna 03-07-2015

07h

Lekcje biblioteczne są, obok codziennej obsługi czytelników, jedną z podstawowych form dostarczania dzieciom i młodzieży informacji o funkcjonowaniu biblioteki.(790)

WYSTAWA „Puszczańskie Rarytasy" na zdjęciach Dariusza Karasińskiego 25-06-2015

15.06.25 wystawa

„Puszczańskie rarytasy" to tytuł wystawy eksponowanej w witrynach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego zorganizowanej w ramach współpracy Biblioteki z Białowieskim Parkiem Narodowym.(974)

Plener malarski Klubu Plastyka Hajnowskiego Domu Kultury "Start" 19-06-2015

01pm

Dnia 13 czerwca 2015 r. odbył się jednodniowy plener malarski Klubu Plastyka Hajnowskiego Domu Kultury ,,Start". Członkowie grupy w poszukiwaniu tematów do swoich prac związanych z naturą i rodzimym krajobrazem udali się do nieodległego, uroczego miejsca, agrokwatery w Suszczym Borku prowadzonej przez jednego z uczestników klubu Władysława Grykę.

(1036)
Warsztaty malarskie 19-06-2015

14

Majowe spotkania Klubu Plastyka ,,Start” były poświęcone najpiękniejszej technice malarskiej - akwareli. W jednym ze spotkań wziął udział hajnowski artysta malarz Eugeniusz Dawidziuk, który swego czasu dużo zajmował się akwarelą i posiada wiele prac w tej technice. Eugeniusz Dawidziuk studiował malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernikaw Toruniu. Obecnie na emeryturze, od 25 lat prowadzi Biuro Turystyczne ,,Żubr”. Zawodowo pracował jako nauczyciel plastyki w SP Nr2 i Liceum z DNJB w Hajnówce, a także jako instruktor plastyki w Domu Kultury ,,Górnik”.(1039)

IX Piknik Rodzinny cieszył się wielkim zainteresowaniem 17-06-2015

48

Oficjalnego otwarcia dokonał ks. Józef Poskropko - proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce, ks. Zygmunt Bronicki, Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka, Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz - Wójt Gminy, Rościsław Kuncewicz – Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury oraz Poseł Krzysztof Jurgiel. Zaproszeni goście życzyli publiczności udanej zabawy i przede wszystkim dużo słońca.

(1702)
Uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce na XXII Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2015 16-06-2015

01pow

W dniu 14.06.2015 r., nasza dzielna grupa muzyczna występująca pod nazwą „POWROOT" wzięła udział w koncercie galowym tej zacnej, trzydniowej imprezy odbywającej się tym razem w Bielsku Podlaskim.

(909)
Wystawa fotograficzna „Inwestycje zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 11-06-2015

08w

Wystawa fotograficzna „Inwestycje zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego" eksponowana od 25 maja do 8 czerwca 2015 r.

(988)
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych i Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych 10-06-2015

 01po

Koniec maja hajnowianie zakończyli bardzo hucznie – w dniach 30 - 31 maja br. miały miejsce Wojewódzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych i Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych. W przedostatni dzień miesiąca (30.05) odbył się Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. W eliminacjach zmierzyły się cztery orkiestry:

(1386)
Festyn Białoruski „Krynoczka” 11-06-2015

05

W dniu 2 czerwca 2015 r. w amfiteatrze miejskim w Hajnówce miał miejsce Białoruski Festyn Ludowy „KRYNOCZKA”. Na scenie prezentowały się zespoły oraz chóry wykonujące białoruskie piosenki takie jak: "Echo Puszczy", "Małe HDK", "Podlasianki” z Grodziska, "Cegiełki" z Lewkowa Starego, "KALINKA" z Białegostoku oraz "Art - Pronar" z Narwi. Nie mogło zabraknąć także gości specjalnych z Grodna (Białoruś) –"Haradnica".(1378)

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni 2015” 10-06-2015

07

W dniu 6 czerwca 2015 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni". Uczestnikami byli soliści oraz zespoły wokalne w wieku od 7 do 24 lat. Główną ideą, która przyświecała temu wydarzeniu była prezentacja dorobku artystycznego oraz umiejętności młodych ludzi z Polski i z zagranicy. Przesłuchania odbywały się w kilku grupach wiekowych, a jurorami były niezwykle wybitne osobowości takie jak: utalentowana wokalistka - finalistka programu „The Voice of Poland" z 2011 roku - Monika Urlik, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Teatralnej w Białymstoku - Cezary Szyfman, a także aktor, współzałożyciel i prowadzący teatr „Okno"- Krzysztof Zemło. Uczestnicy walczyli o Statuetkę Nut...

(979)
Podsumowanie III Ogólnopolskiej Wiosny Młodych Talentów – Prezentacje 2015 05-06-2015

27

W dniu 29 maja 2015 r. nastąpiło podsumowanie 12 edycji konkursu plastycznego ph.Wiosna Młodych Talentów (trzeciej ogólnopolskiej).

Uroczystość rozpoczęła się występem solistek Studia Piosenki Estradowej Oli Wołczyk i Natalii Pietroczuk. Przybyłych na uroczystość gości przywitała Jadwiga Lach-Kuczkin, kierownik działu artystycznego Hajnowskiego Domu Kultury. Wyniki konkursu ogłosił członek jury, artysta malarz Wiktor Kabac, który wraz z dyrektorem HDK Rościsławem Kuncewiczem wręczył nagrody, statuetki i medale laureatom i wyróżnionym. Niezmiernie miłym wydarzeniem związanym z podsumowaniem konkursu i otwarciem wystawy było przybycie następnego dnia rano zdobywców nagrody Grand Prix, uczennic Natalii Lonc i Kamili Szewczyk wraz z opiekunem, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dobkowicach...

(1153)
Sukcesy Studia Piosenki HDK podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca MUSZELKI WIGIER w Suwałkach 05-06-2015

17

W dniach 29-30.V.2015r. uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca MUSZELKI WIGIER w Suwałkach.(959)

Nagrody dla Studia Piosenki HDK w Międzynarodowm Festiwalu Piosenki PODLASKA NUTA 05-06-2015

4spe

W dniach 30-31 maja 2015r. w Bielsku Podlaskim odbył się Międzynarodowy Festiwal Piosenki PODLASKA NUTA. Studio Piosenki reprezentowały solistki: Aleksandra Wołczyk, Aleksandra Leoniuk, Zofia Filipiuk i Natalia Pietroczuk oraz zespół LEMONKI. Jury doceniło nasze dziewczynki przyznając im następujące nagrody:

(929)
V Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne 2015” 02-06-2015

01p

We czwartek 21 maja 2015r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce zorganizował w Hajnowskim Domu Kultury (HDK)  V Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych  „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne 2015”.

(853)
Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków"O złotą różdżkę dobrej wróżki" 01-06-2015

 

05r

26 maja 2015 r. w sali lustrzanej Hajnowskiego Domu Kultury odbyły się eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków "O złotą różdżkę dobrej wróżki". Udział w nich wzięło 33  przedszkolaków z Hajnówki, Czyż, Narwi i Orzeszkowa.

(863)
Fotorelacja z NOCY MUZEÓW w Białowieskim Parku Narodowym 28-05-2015

 01

Na sobotnie otwarcie i towarzyszące mu wydarzenia przyszło ponad 800 osób. Publicznośća była bardzo różnorodna. Zarówno najmłodsi, jak i dorośli, wielu bardzo dorosłych. Z Białowieży, okolicznych wsi i miasteczek, z Białegostoku, Warszawy, z całej niemal Polski i zagranicy. Tworzyli wspaniałą publiczność.


02

03

04

05

 

Noc Muzeów uroczyście otworzył Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego dr Mirosław Stepaniuk.

06

10

 

Po wysłuchaniu koncertu chóru „Sretienije" z Białorusi (w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej), którym kieruje Olga Suares, zaprosiliśmy zebranych do wnętrza na otwarcie wystawy edukacyjnej.

08

09

c3

 

Wystawa „Bieżeństwo. Niezwykła historia zwykłych ludzi", przygotowana przez Anetę Prymaka Oniszk (autorka tekstu) i Ewę Moroz-Keczyńską (kurator wystawy,...

(1157)
Spotkanie z doktor inżynier Czesławem Okołowem 28-05-2015

07

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, gościem biblioteki był doktor inżynier Czesław Okołów, wieloletni pracownik i dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, obecnie wciąż czynny przewodnik turystyczny i tłumacz monumentalnej monografii Georgija Karcowa, „Puszcza Białowieska".(929)

Wystawa rzeźby Andrzeja Borcza, Jacka Jagielskiego i Jarosława Perszko 26-05-2015

Muzeum Podlaskie zaprasza od 29 maja do 5 lipca 2015 r.

PRZEJŚCIE Perszko/Jagielski/Borcz(1044)

Orkiestra Dęta OSP w Hajnówce koncertuje na Paradzie w Boćkach i festynie w Orzeszkowie 25-05-2015

03

Na paradę do Bociek Orkiestra Dęta OSP w Hajnówce zaproszona została w swojej historii już po raz trzeci. W paradzie wystąpiły również orkiestry dęte z Zambrowa, Wasilkowa, Brańska, Bociek oraz z Brześcia na Białorusi. Myliłby się każdy, kto by sądził, że parada kilku orkiestr dętych w tak niewielkiej miejscowości przyciągnie dość sporą widownię. Dziś było niewiele osób. Jednak każda orkiestra nawet niewielką widownię traktuje bardzo poważnie, dla niej przecież istnieje i ona właśnie kreuje jej działalność, styl, repertuar. Dla hajnowskiej orkiestry parada w Boćkach jest małym testem przed zbliżającą się paradą w naszym mieście. Sam koncert trwał niedługo, bo około 20 minut, lecz niewątpliwie pozwolił dyrygentowi Krzysztofowi Romaniuk, dostrzec elementy gry, które należy poprawić....

(1257)
MOJE PODLASIE – Wernisaż wystawy Mirosława Chilimoniuka 25-05-2015

06c

7 maja 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego odbył się uroczysty wernisaż pierwszej wystawy Mirosława Chilimoniuka. Ekspozycja nosi tytuł "Moje Podlasie", przedstawia szesnaście olejnych prac na płótnie, które powstały na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Zaprezentowane prace przyciągają niebanalnym uchwyceniem urody podlaskich klimatów, urzekają kolorem i spokojem. Niezwykle prezentują się abstrakcyjne wariacje kolorystyczne na temat czterech pór roku. Wystawę zamykają trzy obrazy przedstawiające kompozycje kwiatowe.(1153)

Pasowanie na czytelnika 25-05-2015

08p

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce od zawsze stara się promować czytelnictwo wśród dzieci oraz ukazywać jego pozytywne aspekty. Czytanie dziecku ma ogromny wpływ na jego rozwój emocjonalny, umysłowy i społeczny; rozwija inteligencję emocjonalną, umiejętność komunikacji, wrażliwość. Wzbogaca także język, poprawia zrozumienie tekstów i poleceń, uczy logicznego myślenia, a przede wszystkim rozwija pamięć i wyobraźnię. Bibliotekarze na każdym kroku starają się podkreślać rolę i znaczenie książki organizując lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, a także konkursy czytelnicze. Zapraszani są także do przedszkoli, szkół i innych instytucji, aby promować bibliotekę i ukazywać jej wielkie znaczenie w wychowaniu najmłodszych czytelników.(861)

Nagrody dla Studia Piosenki HDK w Konkursie Piosenki Ukraińskiej 22-05-2015
4mh
17 maja w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbył się Konkurs Piosenki Ukraińskiej. Nasze Studio Piosenki reprezentowały solistki: Ola Wołczyk, Izabela Karczewska, Karolina Mirek oraz zespół Małe HDK.(1017)
Czytanie łączy pokolenia - wspólne czytanie legend o Hajnówce z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia 22-05-2015

1c

12.05.2015r. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowała spotkanie pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Do wspólnego czytania legend o Hajnówce zaprosiliśmy podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce wraz z opiekunami Krystyną Daniluk, Emilią Jakoniuk, Joanną Nesteruk oraz Dariuszem Filinowiczem.(1038)

„Jak się nie bać ortografii?" - Marcin Brykczyński zachęca hajnowskie dzieci do nauki 22-05-2015

27m
Popularny i lubiany autor książek dla dzieci – Marcin Brykczyński, był gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce. Autor licznych wierszy i opowiadań dla najmłodszych: Jak się nie bać ortografii?, Czarno na białym i biało na czarnym, Ni pies, ni wydra, Skąd się biorą dzieci?, Co się kryje w sercu na dnie?, W każdym z nas są drzwi do nieba. Jest laureatem wielu nagród: Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Polskiej Sekcji IBBY, Fundacji Świat Dziecka.

(1015)
„Malowana poezja rodzinna" – wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego 22-05-2015

06p
„Malowana poezja rodzinna" to niezwykła wystawa prac plastycznych przedszkolaków z Przedszkola Nr 5 eksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, będąca efektem drugiego wewnątrzprzedszkolnego przeglądu.

(1021)
„Malowana poezja rodzinna" – czytamy, malujemy, recytujemy 22-05-2015

22

Wielkim i jakże wzruszającym wydarzeniem było podsumowanie drugiego wewnątrzprzedszkolnego przeglądu „Malowana poezja rodzinna". Kolejna, wspaniała inicjatywa Przedszkola Nr 5, której celem jest popularyzacja czytania, książki i biblioteki. Głównymi organizatorkami uroczystości były Panie: Elżbieta Sterlingow, Julita Tokajuk i Zofia Owsieniuk, które zaplanowały tę rodzinno - przedszkolno – biblioteczną uroczystość. Nauczycielki same kochają książki, doskonale też wiedzą, jak ważną rolę odgrywają one w procesie edukacji i wychowaniu dzieci.

(1149)
W świecie muzyki poważnej, czyli grupa Jeżyków z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z wizytą w bibliotece 21-05-2015

 

10

15 maja 2015 roku grupa Jeżyków odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną, a pretekstem do złożenia wizyty była lekcja biblioteczna na temat kompozytorów muzyki poważnej.

(1034)
„Czytanie łączy pokolenia" – czyli poranne spotkania z książką w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego 21-05-2015

06

O zaletach czytania dzieciom Miejska Biblioteka Publiczna im dr. T. Rakowieckiego powtarza przy wielu okazjach, każde spotkanie z dziećmi i ich rodzicami jest przyczynkiem do podkreślenia jego ważnej roli w procesie rozwoju i wychowania dziecka. Naszą misją jest wychowanie młodego pokolenia czytelników, dla których biblioteka i książka stają się codzienną i zawsze atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu. Wszystkie nasze działania: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy plastyczne i czytelnicze podyktowane są troską o rozwój nawyku czytania, a wiek przedszkolny to idealny moment by zaszczepić w dziecku miłość do literatury. Ogólnopolskie przedsięwzięcia propagujące czytelnictwo sprzyjają naszym inicjatywom, jak choćby akcja Cała Polska Czyta Dzieciom, której idea...

(1044)
Koncert Galowy 34 edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce 20-05-2015

35

Tegoroczny festiwal odbył się w dniach 11-16 maja i został zorganizowany przez Społeczny Komitet Organizacyjny i Miłośników Muzyki Cerkiewnej z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

(1275)
Karolina Mirek ze Studia Piosenki HDK wygrała Konkurs Wokalny NIEMENOMANIA 2015 20-05-2015

5

W Białymstoku w kawiarni FAMA odbył się Konkurs Wokalny NIEMENOMANIA. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z całej Polski oraz Białorusi na podstawie nagrań do Finału zakwalifikowało się 18 podmiotów wykonawczych, w tym nasza solistka Karolina Mirek.

(1066)

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Lodowisko


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

 • judo
 • kulturystyka

Klub Karate Tradycyjnego


 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                     Kontakt do referatów

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.