Hajnowski Dom Kultury

01KONTAKT:

ul. Tamary Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka
tel./fax 085 682 3203
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.hdk.hajnowka.pl

 

Odznaczony Zbiorową Odznaką „Zasłużony Białostoczyźnie”

W 1984 r. Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce oficjalnie wyraziło zgodę na przekazanie mu "Górnika" na stałą jego siedzibę. Od tego momentu stał się od centralnym ośrodkiem kultury w Hajnówce.

Hajnowski Dom Kultury działalność swoją prowadzi realizując podstawowe zadania statutowe, którymi są:

 • edukacja i wychowanie przez sztukę worzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
 • zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych
 • popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych miasta
 • tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych.

Zadania statutowe realizowane są poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego, prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych przeglądów, konkursów, festiwali oraz prowadzenie działalności oświatowej. Hajnowski Dom Kultury prowadzi także działalność w zakresie upowszechaniania muzyki, plastyki, tańca, teatru organizując szereg imprez o różnorodnej tematyce. Wiele imprez organizowanych jest wspólnie z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, OSiR, ze szkołami w Hajnówce,WOAK, BTSK w Białymstoku i innymi instytucjami. Od kilku lat HDK uczestniczy w wymianie i współpracy międzynarodowej z Białorusią, Ukrainą i Estonią.
W społeczności lokalnej HDK spełnia funkcję animatora i organizatora twórczości kulturalnej. Bowiem nie tylko upowszechnia on wartości i wzory kultury, ale kształtuje aktywne zachowania kulturalne, animuje twórczość amatorską i twórczo kultywuje tradycje regionalne. Hajnowski Dom Kultury rozwija również szerszą działalność, wykraczającą poza obręb miasta Hajnówka, obejmującą także społeczność szregu gmin, powiatów i miast w Polsce i zagarnicą (Białoruś, Ukraina,Rosja, Szwecja, Estonia, Łotwa, Włochy).
Działalności hajnowskiego ośrodka kulturalnego przyświeca główny cel: chęć jak najlepszego zaspokojenia społecznych potrzeb i aspiracji kulturalnych naszego środowiska. Dowodem tego jest otrzymanie Zbiorowej Odznaki „Zasłużony Białostocczyźnie".
Oferta programowa skupia się przede wszystkim na kulturalno-wychowawczej i artystyczno-hobbystycznej działalności oraz organizacji imprez. Funkcja wychowawcza i społeczna placówki jest nieoceniona, gdyż najważniejszym elementem pracy instruktorów zajęć była i pozostanie na zawsze satysfakcja uczestników zajęć oraz ich rodziców.


ZESPOŁY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Zespół Pieśni „Echo Puszczy” – instruktor Alina Niegierewicz

Zespół Pieśni Hajnowskiego Domu Kultury powstał w 1982 roku. Od 30 lat zespół promuje, pielęgnuje i podtrzymuje podlaskie tradycje kulturowe związane ze śpiewem wśród mieszkańców Podlasia, Polski i poza granicami kraju. Zespół jest zintegrowany ze środowiskiem lokalnym, z niego wyrasta, tworzą go wyłącznie amatorzy, z miłości do kultury, muzyki ludowej, z pasji do śpiewu i kultywowania tradycji przodków, mieszkańców regionu wschodniego Podlasia. Bierze czynny udział w różnorodnych imprezach kulturalnych woj.podlaskiego, występuje poza granicami kraju. Zajmuje czołowe miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach. W swoim repertuarze posiada pieśni białoruskie i polskie. W roku 1992 został wyróżniony Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki, a w 1996 Zbiorową Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”. Jest jednym z najlepszych chórów amatorskich Podlasia, wielokrotnym laureatem Festiwalu „Piosenka Białoruska”.

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka – instruktor Justyna Birycka

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” tworzą dzieci i młodzież z hajnowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Obecnie istnieją cztery grupy wiekowe, łącznie zespół liczy około 80 osób, a dotychczas tańczyło w nim już ponad 300 osób, które pozostały jego wiernymi sympatykami. Zespół jest dobrze znany mieszkańcom woj. Podlaskiego . Dotychczas dał ponad 500 koncertów w większości województw. Na swym koncie może odnotować ponad  20 wojaży za granicę do Rosji, Szwecji, Łotwy, Estonii, Włoch, Białorusi. W swoim repertuarze zespół posiada polskie tańce narodowe, tańce podlaskie oraz innych regionów Polski (m.in. lubelskie, biłgorajskie, kurpiowskie, śląskie, cieszyńskie). „Przepiórka” wzbogaca swój program także o tańce innych narodów. Szczególną uwagę poświęca tańcom białoruskim i ukraińskim, których piękno i dynamizm rozgrzewa zarówno tancerzy, jak i publiczność. Prezentuje programy w oryginalnych, autentycznych kostiumach. Zespół Tańca Ludowego spełnia istotną rolę w lokalnej społeczności. Młodym pokazuje inną formę spędzania czasu, innych zaraża miłością do folkloru  a wszystkim przekazuje tradycję. Trzeba również wspomnieć, że Zespół bierze udział w Turniejach Tańców Polskich, czyli w imprezach o formule konkursu, na których pary taneczne prezentują swoje umiejętności.

Zajęcia Tańca Ludowego z elementami baletu (4-6 lat) – instruktor Justyna Birycka

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. "Bawimy ucząc - uczymy bawiąc" – hasło to dotyczy również zajęć tanecznych dla dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem - dla dzieci to pierwszy kontakt z usystematyzowaną formą ruchu. Dzięki nim wzbudza się w dziecku zamiłowanie do tańca i śpiewu, rozwija koordynację i rytmiczność ruchów, stwarza warunki dla wyzwolenia aktywności, inicjatywy i pomysłowości dziecka. Ponadto dzieci na zajęciach uczą się prostych układów choreograficznych ,co pomaga im doskonalić pamięć i koncentrację.

Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja” – instruktor Bożena Żyża

Zespół powstał w październiku 2001 roku. Tworzy go młodzież w różnym wieku (od gimnazjum aż po studia). W repertuar „ILUZJI” wchodzą różne formy tańca, gdyż z roku na rok zmieniają się nasze upodobania. W 2003 r. zespół uczestniczył w „ Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca” w Koninie. W 2004 roku sukcesem zespołu stał się udział w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Wirujący Krąg” w Ostrowi Mazowieckiej, podczas którego otrzymał pierwszą nagrodę. Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja”  brał udział w „31 Harcerskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej – Kielce 2004” otrzymując wyróżnienie. W 2005 roku hajnowski Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja” otrzymał wyróżnienie za udział w Warszawskich Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych. W roku 2009 ponownie próbował swoich sił na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Wirujący Krąg” w Ostrowi Mazowieckiej. Oprócz tego „ILUZJA” bardzo często swoimi występami urozmaica różne hajnowskie imprezy oraz festyny w okolicznych miastach i wsiach.

Grupa Taneczna „X”- instruktor Bożena Żyża

Powstała w 2002 roku. "X" to grupa młodych dziewczyn, które poprzez taniec ukazują swoje uczucia oraz wyzwalają energię. Połączyła je pasja. W swoim repertuarze grupa posiada, między innymi taniec hip hop, lecz stara się również rozwijać w innych kierunkach. Grupa Taneczna „X” co roku pokazuje swoje umiejętności podczas Lata z Radiem oraz innych hajnowskich imprez.

Grupa Taneczna „X mini” – instruktor Bożena Żyża

To grupa wprowadzająca najmłodszych w krainę tańca. Powstała w 2008 roku. W repertuar zespołu wchodzą tańce nowoczesne. Już w pierwszym roku swojego istnienia grupa rozwinęła się w błyskawicznym tempie. Po raz pierwszy zaprezentowała się podczas Lata z Radiem, później występowała już coraz częściej na różnych imprezach organizowanych w Hajnowskim Domu Kultury. W roku 2009 została rozdzielona na dwie grupy z powodu wielkiego zainteresowania. W tej chwili dzieli się na grupę zaawansowaną i grupę początkującą. W skład obu grup wchodzą dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Dziecięca Grupa Taneczna „X mini” jest grupą przejściową. Dzieci powyżej 14 lat przechodzą do Grupy Tanecznej „X”.

Klub Plastyka Amatora – instruktor Zenaida Jakuć

Rozpoczął swoją działalność w maju 2010 roku. Klub tworzą ludzie zróżnicowani wiekowo, różnych profesji, ale z pasją tworzenia i zamiłowaniem do sztuki. Spotkania od bywają się dwa razy w miesiącu w pracowni lub plenerze. W programie działania klubu jest nie tylko wspólne rysowanie i malowanie, ale też spotkania z artystami, wyjazdy do galerii oraz przygotowanie własnych wystaw. Ideą klubu jest wspieranie twórców amatorów, integracja środowiska, stworzenie sprzyjających warunków do pracy twórczej, doskonalenie warsztatu i wymiana doświadczeń.

Koło Plastyczne „Deformacja” – instruktor Zenaida Jakuć

Istnieje od 1991 roku. Obecnie działa w dwóch grupach wiekowych 7-10 i 11-15 lat. Zajęcia w grupie najmłodszej polegają na tworzeniu poprzez zabawę ( malowanie palcami, lepienie z plasteliny, kompozycje z wcześniej uzbieranych skarbów natury). W grupie starszej młodzież realizuje warsztaty z martwej natury, portretu, studium postaci, studium architektury i pejzażu w plenerze. Pracownia oferuje zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby i form przestrzennych. Twórczość koła można oglądać na wystawach organizowanych przez Hajnowski Dom Kultury. Wielu uczestników „Deformacji” kontynuuje naukę w szkołach artystycznych.

Pracownia Gobelinu dla dorosłych – instruktor Zenaida Jakuć

Działa od 2004 roku. Skupia osoby różne wiekowo i o różnych zawodach, dla których twórczość stanowi przeciwwagę dla zgiełku życia codziennego. Różnorodność barw i faktur włókien sprawia, że każdy etap powstawania tkaniny jest fascynującą przygodą. Każdy uczestnik po zapoznaniu się z podstawowymi technikami stara się wypracować własne sploty i własne rozumienie tkaniny.

Studio Piosenki Estradowej – instruktor Marta Gredel-Iwaniuk

Istnieje od lutego 2007r. Skupia uzdolnione wokalnie dzieci i młodzież z Hajnówki oraz powiatu hajnowskiego. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym i grupowym. Uczestnicy pracują nad emisją głosu, dykcją oraz interpretacją utworów. Młodzi wokaliści biorą udział w konkursach , przeglądach i festiwalach piosenki na terenie województwa, kraju, a także za granicą zdobywając czołowe lokaty, między innymi: na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Tomaszowska Wiosna” w Tomaszowie Mazowieckim, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Studia Jard w Białymstoku, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” w Suwałkach, Ogólnopolskim Festiwalu „Śpiewajmy przeboje naszych rodziców w Warszawie, Festiwal Młodych Talentów we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie. W repertuarze Studia Piosenki znajdują się utwory polskie, białoruskie, ukraińskie i angielskie.

Przedszkole muzyczne – instruktor Marta Gredel- Iwaniuk

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, które rozwijają wyobraźnię, słuch oraz wrażliwość muzyczną. Dzieci uczą się piosenek, tańców raz gry na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych: 5-6 latki, 3-4 latki oraz dzieci do 2 lat. Celem zajęć jest odkrywanie przez dziecko swojej wrodzonej muzykalności, przeżywanie przez zabawę dźwięków i różnorodnych rytmów, poznawanie prostych pojęć muzycznych z użyciem instrumentu. Zajęcia te są przygotowaniem do dalszej edukacji muzycznej.

Koło muzyczne – instruktor Marta Gredel-Iwaniuk

Zajęcia wokalnie dla wszystkich chętnych. Uczestnicy uczą się piosenek, pracują nad emisją i dykcją, ruchem scenicznym. Zajęcia odbywają się w trybie grupowym.

Klub Tańca Towarzyskiego „Hadek” – instruktor Bartosz Bielawiec

Istnieje od 2005 roku. Tańczą w nim dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Od 2009r. prowadzone są także w grupie przedszkolnej. Dotychczas w klubie tańczyło ponad 60 par, z których większość była laureatami turniejów tańca towarzyskiego o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Klub Tańca Towarzyskiego „Hadek” jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka i Otwartych Mistrzostw Hajnówki w Tańcu Towarzyskim. Klub jest zrzeszony w Polskim Towarzystwie Tanecznym.

Zespół Tańca Hip Hop – instruktor Krzysztof Twarowski

Zespół istnieje od października 2011 roku. Uczestnikami są dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dodatkowo poza zajęciami organizowane są warsztaty taneczne z udziałem znanych tancerzy- instruktorów. Pierwszy pokaz zespołu odbył się podczas ferii zimowych 2012.

Mażoretki – instruktor Maria Gierasimiuk

Grupa mażoretek działa przy Hajnowskim Domu Kultury od 2009 roku. Wraz z orkiestrą dętą wielokrotnie uświetniała swoimi występami imprezy organizowane na terenie miasta. Dziewczęta wyjeżdżały także na przeglądy orkiestr dętych do Białegostoku i Niemiec.

Dziecięca Grupa „Dzwonki” – instruktor Wiera Masajło

Grupa powstała w 2008 roku. Skupia dzieci z hajnowskich przedszkoli i szkół podstawowych. W swoim repertuarze posiada piosenki, wiersze, obrzędy i scenki w języku białoruskim. Bierze udział w przeglądach i konkursach piosenki białoruskiej, kolęd prawosławnych, prezentacjach zespołów obrzędowych.

WAŻNIEJSZE IMPREZY HDK

 • SPOTKANIA ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

 • FESTIWAL „PIOSENKA BIAŁORUSKA”

 • WALENTYNKOWY BAL CHARYTATYWNY

 • BAL „U KRÓLA LULA”

 • KONKURS RECYTATORSKI „OJCZYSTE SŁOWO”

 • KONCERT „KWIATEK DLA EWY”

 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (dla młodzieży)

 • „WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW”

 • „BAJE, BAJKI, BAJECZKI” - KONKURS RECYTATORSKI

 • WYSTAWA POKONKURSOWA HAFTU I KORONKI

 • KONKURS PRAWOSŁAWNEJ POEZJI RELIGIJNEJ

 • „MAMA, TATA I JA” - KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA

 • KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ - poświęcony pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego

 • „ŚPIEWAJMY PANU” - KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

 • KONCERT 3 MAJOWY

 • KONKURS „PIOSENKA BIAŁORUSKA” (dla dzieci i młodzieży)

 • „O ZŁOTĄ RÓŻDŻKĘ DOBREJ WRÓŻKI” - konkurs recytatorski dla przedszkolaków

 • „NUTY PRZYJAŹNI” - Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

 • FESTIWAL „KRYNOCZKA”

 • PIKNIK RODZINNY

 • „MUZYCZNA NIEDZIELA WAKACYJNA”

 • „JARMARK ŻUBRA”

 • „PODLASKA OKTAWA KULTUR”-Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru

 • FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ

 • „BIESIADA WESELNA”

 • WAKACYJNE PORANKI

 • DNI HAJNÓWKI

 • „PRZEBOJEM NA ANTENĘ”- Finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Regionalnych Rozgłośni Radiowych

 • „ZABAWY POD KASZTANAMI”

 • „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

 • DZIEŃ PAPIESKI

 • PRZEGLĄD SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ ZIEMI HAJNOWSKIEJ

 • KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 • PREZENTACJE BIAŁORUSKICH ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH

 • KONCERT KOLĘDNICZYCH

 • BAL SYLWESTROWY

 • KINI ORANGE

Część imprez organizowanych jest we współpracy ze stowarzyszeniami, szkołami, przedszkolami, instytucjami m.in.: WOAK-em w Białymstoku, BTSK, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Hajnowski Dom Kultury

fot. Emilia Rynkowska

Maria Sawicka ze Studia Piosenki HDK wyróżniona podczas Festiwalu Piosenki w Grójcu 02-04-2015
NIC 1608 1092
 
26 marca w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu odbył się Festiwal Piosenki "O złotą nutkę".(23)
X Konkurs Poezji Religijnej – poświęcony pamięci ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego 01-04-2015

57

Po raz dziewiąty spotkali się miłośnicy poezji religijnej. Przed hajnowską publicznością wystąpiły dzieci i młodzież z Białowieży, Bielska Podlaskiego i z Hajnówki.

(51)
Wystawa malarstwa Wiktora Kabaca „Dwa krajobrazy" 01-04-2015

05k

W Małej Galerii MBP eksponowana jest wystawa malarstwa Wiktora Kabaca, zatytułowana „Dwa krajobrazy". Na najnowszą ekspozycję malarza składa się dziewięć prac wykonanych techniką mieszaną.

(141)
„Dźwiękoczułość"- promocja książki Doroty Sokołowskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce 30-03-2015

13
13 marca 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego o swojej książce „Dźwiękoczułość" opowiadała Dorota Sokołowska, dziennikarka Polskiego Radia Białystok.(178)

Kiermasz Wielkanocny w holu Urzędu Miasta Hajnówka 24-03-2015

10k

24 i 25 marca w holu Urzędu Miasta Hajnówka odbywa się Kiermasz Wielkanocny. W ofercie między innymi pięknie ozdobione jaja, kartki świąteczne, kwiaty z krepiny, „quillingowe” zajączki, zdobione torby, szydełkowe serwetki oraz drewniane aniołki, baranki i ptaszki. Małe arcydzieła dostępne są w cenie od 1 do 25 złotych.

(618)

Czytamy w podróży... Herberta - wtorek 24 marca 2015 24-03-2015

15.03.24 herbert

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce włączyła się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Czytam w podróży... Herberta" organizowanej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta.(197)

Przyznanie Dyplomu IBUK Libra 23-03-2015

4i

Miło jest nam poinformować, że nasza urocza czytelniczka, Pani Wioletta Agnieszka Izdebska-Kobus została laureatką czwartego miejsca w Polsce w kategorii Najaktywniejszy Czytelnik 2014 Roku Systemu Ibuk Libra oraz Najaktywniejszym Czytelnikiem 2014 roku Podlaskiego Zasobu Bibliotecznego Systemu Ibuk Libra.(281)

Ferie zimowe w bibliotece 23-03-2015

28f

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych zorganizowała blok zajęć edukacyjnych i rozrywkowych.

(209)
Koncert STUDIO PIOSENKI HDK & MNIKA URLIK 20-03-2015

01

15go marca o 17.00 w Hajnowskim Domu Kultury odbył się koncert podsumowujący warsztaty wokalne Studia Piosenki HDK. Wystąpiły uczestniczki Studia Piosenki oraz Monika Urlik - wokalistka, kompozytorka, laureatka Festiwalu TOP TREND , finalistka programu The Voice of Poland. Wszystko to przy akompaniamencie Przemysława Zalewskiego (pianino) oraz Konrada Skowrońskiego (gitara).

(330)
Warsztaty wokalne Studia Piosenki HDK z Moniką Urlik 18-03-2015

10spe

Warsztaty wokalne to tradycja w działalności Studia Piosenki HDK. Każdego roku zapraszamy do współpracy muzyków nie związanych na co dzień z naszą działalnością.

(314)
Sztuka komiksu, warsztaty Tomasza Samojlika 16-03-2015

28

W ramach organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego odbyły się warsztaty „Sztuka komiksu". Zajęcia prowadził dr Tomasz Samojlik. Za dnia naukowiec – badacz historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej, nocami tworzy komiksy i książki dla dzieci, w których stara się popularyzować wiedzę o przyrodzie i jej tajemnicach... pisze o hajnowianinie Tomaszu Samojliku wydawnictwo komiksowe Gildia.pl.(400)

Otwarcie wystawy Klubu Plastyka START w Hajnowskiem Domu Kultury 13-03-2015
02p
Od prawie 5 lat w pracowni plastycznej HDK spotyka się cyklicznie dwa razy w miesiącu grono osób zainteresowanych sztuką i działaniami plastycznymi. Sztuka nie jest ich zawodem. Czasem jest relaksem, czasem spełnieniem ukrytych marzeń, czasem ucieczką od banalnej codzienności.(507)
Zespół MAŁE HDK laureatem Festiwalu Piosenki "OBEEBOK" w Warszawie 10-03-2015

09s

W dniach 6-8 marca w Białołęckim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej OBEEBOK. Hajnowski Dom Kultury reprezentował zespół MAŁE HDK. W piątek odbył się I etap Festiwalu, z którego jury wybrało najlepszych wykonawców do Konkursu Finałowego w niedzielę.(375)

Tydzień Książki Elektronicznej 04-03-2015

W dniach 1-7 marca na całym świecie jest obchodzony Tydzień Książki Elektronicznej, który ma na celu promocję i popularyzację e-czytania. Został zainicjowany w 2004 roku przez Ritę Toews, kanadyjską autorkę książek dla dzieci, która postanowiła popularyzować e-czytanie i zorganizowała pierwszy Tydzień Książki Elektronicznej. Było to tak niedawno, ale jeszcze wówczas w Polsce czytanie ebooków było abstrakcyjne na równi z podróżą na Księżyc.

(258)
Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce w krajowej czołówce korzystających z zasobów Ibuk Libry. 02-03-2015

Jest nam bardzo miło poinformować, iż mieszkanka Hajnówki Pani Wioleta Izdebska-Kobus, czytelniczka naszej biblioteki, została laureatką konkursu IBUK Libra. Tym samym, Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. Tadeusza Rakowieckiego uplasowała się na 4. miejscu w ogólnopolskim rankingu bibliotek korzystających z elektronicznych zasobów platformy Ibuk Libra.(399)

Wystawa gobelinu i wizyta Ambasadora Republiki Białoruś 02-03-2015

23

W Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce miał miejsce niezwykły wernisaż. 20 lutego 2015 r. otwarta została uroczyście wystawa tkaniny artystycznej grupy „Siedem+” z Mińska na Białorusi.(595)

IX Konkurs Poezji Religijnej – poświęcony pamięci ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego - eliminacje 27-02-2015

19

25 i 26 lutego 2015 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje międzypowiatowe 9. edycji Konkursu Poezji Religijnej dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział ponad 100 osób.

(601)
Poznajemy zwierzęta egzotyczne – lekcja biblioteczna z pięciolatkami z Przedszkola Nr 2 27-02-2015

06b

Grupa pięciolatków z Przedszkola Nr 2 wraz z Panią Barbarą Kiślak po raz kolejny odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, tym razem dzieci zgłębiały swoją wiedzę o zwierzętach egzotycznych.

(251)
Centralne eliminacje 22. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2015 25-02-2015

36

15 lutego w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się centralne eliminacje 22. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2015". W konkursowych zmaganiach udział wzięło 77 jednostek wykonawczych: solistów, duetów, tercetów, kwartetów, zespołów oraz chórów. Łącznie 530 uczestników, którzy do Hajnówki przyjechali między innymi z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, Mielnika, Michałowa, Gródka, Koźlik, Zbucza, Łosinki i innych miejscowości. Hajnowski Dom Kultury reprezentowały dziewczęta ze Studia Piosenki Estradowej oraz Zespół Pieśni "Echo Puszczy". W kategorii piosenki współczesnej nasi reprezentanci zdobyli pierwsze i drugie miejsca miejsca. Gratulujemy.(307)

Nasze skarby: Dziedzictwo kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej - warsztaty 30.01.2015 23-02-2015

16

W ramach ferii zimowych Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego zorganizowała cykl warsztatów edukacyjnych. Pierwsze, odbyły się 30 stycznia, prowadziła Ewa Moroz-Keczyńska starszy kustosz Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego. Tematem zajęć były „Nasze skarby: Dziedzictwo kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej".(332)

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych Białowieskiego Parku Narodowego na komiks „Tajemnice wilka i rysia w prastarej Puszczy – jak polubić i chronić duże drapieżniki?" 17-02-2015

07w

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych Białowieskiego Parku Narodowego na komiks „Tajemnice wilka i rysia w prastarej Puszczy – jak polubić i chronić duże drapieżniki?" eksponowana w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej, zatrzymuje wszystkich czytelników. Przyciąga wzrok kolorystyka wystawy i eksponowanych prac, zastanawia temat, zaś uwagę skupia fantastycznie przedstawiona treść i technika wykonania komiksów.(409)

Spotkanie Klubu Literackiego 17-02-2015

03b

Piszemy wiersze, malujemy obrazy, jesteśmy obecni... pisze Edward Lipiński - prezes Klubu Literackiego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego - w jednym ze swoich wierszy.(479)

Walentynkowo w bibliotece 16-02-2015

25

4 lutego 2015 r. w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce odbyło się niecodzienne, kameralne spotkanie - wieczór poezji miłosnej. Wyboru i interpretacji najpiękniejszych miłosnych strof dokonali zaproszeni na tę okazję hajnowianie, co więcej, wśród nich znalazły się teksty ich autorstwa, a spotkanie to było doskonałym przyczynkiem do ich publicznej prezentacji. Wieczór ten był także uroczystą inauguracją ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Najpiękniejsze wiersze o miłości". Trwający cały rok konkurs, którego efektem, mamy nadzieję, będzie wydawnictwo, zaś jego promocję planujemy w przyszłym roku, także w przededniu Walentynek.(479)

WYNIKI eliminacji rejonowych w Hajnówce XXII Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2015” 08.02.2015 r. 17-02-2015

 

08

WYNIKI eliminacji rejonowych w Hajnówce XXII Ogólnopolskiego Festiwalu PIOSENKA BIAŁORUSKA 2015” - 08.02.2015 r.

(655)
Ogólnopolski Plener malarski w Suszczym Borku 13-02-2015

02

Od 1 do 8 lutego w agroturystyce Szuszczy Borek na zaproszenie gospodarza Władysława Gryki gościli artyści malarze z całej Polski. Motywem spotkania była chęć uchwycenia podlaskich krajobrazów okrytych śnieżnym puchem. Niestety aura okazała się bardziej wiosenna niż zimowa, nie popsuło to jednak humorów malarzy, którzy wytrwale pracowali w plenerze. Długie wieczory upływały na dyskusjach o sztuce, spacerach po Puszczy Ladzkiej i okolicy.

(493)
XXVIII Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych 10-02-2015

09zk

1 lutego 2015 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się 28 Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych. Na scenie zaprezentowało się 28 grup z województwa podlaskiego, które odtworzyły tradycyjne zwyczaje kolędnicze. Organizatorami wydarzenia były: Hajnowski Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Aniamcji Kultury w Białymstoku i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. 

(507)
SPUTNIK nad Hajnówką – magia rosyjskiego kina 09-02-2015

3s

W dwóch ostatnich dniach stycznia, za sprawą Stowarzyszenia Metamorphosis, po raz trzeci do naszego miasteczka zawitał SPUTNIK – Festiwal Filmów Rosyjskich. Zgromadzona licznie publiczność udała się w podróż po fascynującej rosyjskich realiach widzianych oczyma bohaterów filmowych. Bohaterów skrajnie rożnych, żyjących w odmiennych środowiskach, borykających się z mniejszymi bądź większymi problemami. Taka właśnie jest rosyjska rzeczywistość – nieco sarkastyczna („Zanim noc nas nie rozdzieli"), momentami humorystyczna („Geograf przepił globus") a jednocześnie bardzo piękna („Szczęśliwi ludzie"). Dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Hajnówce uczniowie hajnowskich szkół mogli obejrzeć produkcje za darmo.

(578)
Występ zespołu „POWROOT” z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce na IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych „Dokąd Gwiazda prowadzi ...” Białystok 2015 03-02-2015

3

W dniu 29.01.2015 r. nasz zespół już po raz dziewiąty wziął udział w/w koncercie organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne i Stowarzyszenie na Rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „Trampolina".

(507)
Wyjątkowy koncert muzyki operowej - Michał Skiepko i goście z Grodna 02-02-2015

08

Ponad czterdzieści lat temu Michał Skiepko, wywodzący się z powiatu hajnowskiego, po raz pierwszy stanął na wielkiej teatralnej scenie. Spędzał na niej większość swego życia. W niedzielę, z wielką przyjemnością, wystąpił na, o wiele mniejszej, scenie, lecz przed równie wspaniałą publicznością. Na koncert śpiewaka operowego przybło wielu hajnowian.

(504)
Świąteczny Koncert Szkoły Muzycznej 29-01-2015
 23
Po raz kolejny uczniowie, nauczyciele, rodzice, członkowie Stowarzyszenia UNISONO spotkali się w Hajnowskim Domu Kultury na Świątecznym Koncercie Szkoły Muzycznej. Bożonarodzeniowe prezentacje na stałe wpisały się w tradycje hajnowskich wydarzeń kulturalnych.(751)
Nagrody dla Studia Piosenki HDK w Ogólnopolskim Festiwalu Kolędy i Pastorałki "Kantyczka" w Bielsku Podlaskim 27-01-2015

15

W dniach 24-25 stycznia uczestniczyliśmy w Festiwalu Kolędy i Pastorałki "Kantyczka" w Bielsku Podlaskim. Reprezentantki Hajnowskiego Domu Kultury to : Ola Leoniuk, Natalia Pietroczuk, Ola Wołczyk, Zosia Filipiuk, Iza Karczewska, Dorota Sztyler, Maria Sawicka, Kasia Drużba, Karolina Mirek i Julita Wawreszuk.(503)

Katarzyna Drużba ze Studia Piosenki HDK stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego 27-01-2015

07k

Nasza solistka Katarzyna Drużba została tegoroczną stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia artystyczne.

(677)
Inauguracja ferii w bibliotece 26-01-2015
12
Wkrótce rozpoczną się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Już w sobotę 24 stycznia Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego zainaugurowała „Ferie w bibliotece". O godzinie 10:00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie ferii, świętowane w Czytelni dla Dorosłych.(499)
Występ zespołu „POWROOT” z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce na V Podlaskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych „Siemiatycka Stajenka 2015” 26-01-2015

06

Od kilku lat regularnie bierzemy udział w tej zacnej imprezie organizowanej przez siemiatycki Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek  Dzieciątka Jezus. Również w tym roku z największą radością udaliśmy się do Siemiatycz z polsko-hiszpańskim repertuarem kolędniczym starannie przygotowanym podczas prób.

(552)
Baśń uczy, bawi, wzrusza… - lekcja biblioteczna „W świecie baśni braci Grimm” 23-01-2015

05

„W świecie baśni braci Grimm” to nowa propozycja lekcji bibliotecznej kierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z jaką wyszła Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce. Pretekstem do „odświeżenia” tematu baśni była przypadająca w tym roku 230. rocznica urodzin jednego z braci, Jacoba Grimma (04.01.), a także ogłoszony przez bibliotekę konkurs plastyczny „Mójulubiony bohater baśni braci Grimm”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród hajnowskich przedszkolaków.(616)

Nagrody dla Studia Piosenki HDK podczas Festiwalu Kolęd z Radiem Jard 19-01-2015

09

18go stycznia w Białymstoku odbył się Festiwal Kolęd z Radiem Jard. Spośród kilkudziesięciu wykonawców komisja nagrodziła reprezentantki Hajnowskiego Domu Kultury w poszczególnych kategoriach wiekowych:(768)

Konkurs fotograficzny „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa” rozstrzygnięty 17-01-2015

10

Dziesiąta edycja konkursu za nami. W tym roku zgłosiło się 68 uczestników, nadsyłając około 200 fotografii Podlasia. Zgłosili się uczestnicy z całej Polski w tym Cieszyna, Mińska Mazowieckiego, Łodzi, Gdańska, Warszawy, ale najwięcej było uczestników z województwa podlaskiego, z Hajnówki, Białegostoku i okolic, Bielska Podlaskiego, Supraśla, Zambrowa, Białowieży i innych.

(657)
Nieznany malarz- Hajnowianin Aleksander Gromacki 17-01-2015

02

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce 27 grudnia 2014 r. otwarto wystawę malarstwa i rysunków nieżyjącego już Aleksandra Gromackiego. Aleksander Gromacki urodził się w 1927 r a zmarł w 2005 r. całe jego życie związane było z wsią Górne (dziś dzielnica Hajnówki). Z informacji, które się zachowały, nie uczestniczył w wystawach, czy plenerach, nie sprzedawał swych obrazów. Nawet ich nie podpisywał. Jednak malował z potrzeby serca, a powstałymi obrazami obdarowywał bliskich i rodzinę. Wystawa w Muzeum Białoruskim w Hajnówce jest zatem jego pierwszą personalną wystawą. Szkoda, że prawie 10 lat po śmierci.

Aleksander Gromacki rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej we wsi Górne, którą przerwał wybuch wojny w 1939 roku. Po wojnie ukończył Szkołę Podstawową w Hajnówce, Liceum...

(751)
Spektakl „Bieżeńcy” w Hajnówce 16-01-2015

03

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce od trzech lat aktywnie działa grupa teatralna pod opieką Joanny Troc, absolwentki Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Przygotowany został kolejny znakomity spektakl „Bieżeńcy”. Spektakl powstał w oparciu o książkę Bożeny Diemianiuk, tekst o. Grzegorza Misijuka oraz wpisy z portalu www.bieżeństwo.pl. Jan Maksymiuk przełożył teksty z języka polskiego na dialekt Białorusinów Podlasia.

(563)
Kartka z podróży po niezwykłym świecie artyzmu… Z wizytą w Muzeum Tamary Tarasiewicz w Białowieży 09-12-2014

04

W malowniczej Białowieży znajduje się miejsce będące drzwiami do zupełnie innego świata – świata sztuki oraz historii, gdzie nic nie jest oczywiste ani przypadkowe. Pasma artyzmu, folkloru oraz przyrody przeplatają się tworząc unikatowy warkocz oddający charakter regionu Puszczy Białowieskiej – krainy lubującej w czymś niezwykłym, nadnaturalnym, po prostu pięknym. Tym niezwykle niesamowitym miejscem jest Muzeum imienia znanej i cenionej w świecie malarki - Tamary Tarasiewicz.(935)

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej (X. edycja) 09-12-2014

15

7 grudnia 2014 r. po raz dziesiąty w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 27 listopada 2014r.

(1210)
IX edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻubrOFFka 08-12-2014

 

06

3 grudnia 2014 r. spotkaliśmy się w Sali kinowej Muzeum Białoruskiego w ramach dziewiątej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻubrOFFka, organizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury. W tym roku festiwal zaprezentował się również w mniejszych miejscowościach, nie pomijając przy tym Hajnówki, gdzie gościł po raz pierwszy.(721)

Witalis Sarosiek - sokólski Breugel 08-12-2014

07

30 listopada 2014 r. w Muzeum i Ośrodku kultury Białoruskiej w Hajnówce otwarto wystawę zmarłego w 2012 r. malarza Witalisa Sarosieka z Sokółki. Wernisaż zaszczyciła wdowa po artyście Maria Sarosiek. Opowiedziała wiele ciekawych historii z życia malarza. Jest to kolejny artysta, którego nazwisko znalazło się w powstającym „Słowniku Białoruskich Artystów”. Wystawa nie byłaby możliwa, bez obrazów pochodzących z prywatnych kolekcji: Marii Sarosiek, Heleny i Leonarda Drożdżewiczów, Elżbiety i Janusza Andrukiewiczów, za udostępnienie, których Muzeum składa serdeczne podziękowanie.(837)

Warsztaty malarskie w muzeum - węgiel 08-12-2014

14

Dnia 20 listopada 2014 r., dzieci uczęszczające do trzeciej klasy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Hajnówce miały okazję wziąć udział w warsztatach malarskich pod wodzą Daniela Gromadzkiego.

(712)
Solistki Studia Piosenki HDK laureatkami Festiwalu Piosenki w Piszu 02-12-2014

06

29 listopada2014r. w Piszu odbył się Festiwal Piosenki Polskiej "O złotą nutę Pisza". Hajnowski Dom Kultury reprezentowały solistki: Maria Sawicka, Iza Karczewska, Dorota Sztyler, Kasia Drużba, Wanda Ginszt oraz Julita Wawreszuk.(756)

Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej 02-12-2014

17

27 listopada 2014 r. po raz X., w Hajnowskim Domu Kultury z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł” dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej.

(1220)
Julita Wawreszuk i Renata Tuszyńska laureatkami Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki w Działdowie 26-11-2014

13

22 listopada w Działdowie odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki "Hoffer Superhit" . Do udziału w przesłuchaniach konkursowych na podstawie przesyłanych wcześniej nagrań demo zakwalifikowano 35 wykonawców z różnych stron Polski (m.in. Słupsk, Kielce, Toruń, Koszalin, Suwałki, Wrocław, Szczecin, Warszawa, Bydgoszcz i Łódź) w tym dwie reprezentantki Hajnowskiego Domu Kultury - Julitę Wawreszuk ("Wybacz mamasza") i Renatę Tuszyńską ("Love You I do") .

(1213)
Mastackija Sustreczy Szkolnikau- Artystyczne Prezentacje Młodzieży Szkolnej 21-11-2014

01mm

9 listopada 2014 w Sali kinowej Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej odbyła się dziewiąta edycja białoruskich występów z cyklu „Mastackija Sustreczy Szkolnikau". W tegorocznym programie spotkaliśmy się z niezwykłą różnorodnością form artystycznych, niemal każda z grup zaprezentowała coś innego.

(729)
Muzyka Bez Zastrzeżeń 21-11-2014

02m

7 listopada 2014 spotkaliśmy się po raz drugi w tym roku na Scenie w Mozaikarni w ramach koncertu „Muzyka bez zastrzeżeń". Tradycyjnie mogliśmy usłyszeć reprezentantów polskiej i białoruskiej sceny muzycznej, zrzeszającej w tym miejscu fanów rockowej muzyki niezmiernie od 2004 roku. Tego wieczoru występ rozpoczął hajnowski Błękitny Nosorożec, grający od blisko dwudziestu lat. Obecnie zespół tworzy trzech muzyków: Mirosław Wojciuk (wokal, gitara), Klaudiusz Borys (bas, chórki) oraz Romuald Rakowski (perkusja, chórki).

 

(764)
Niepodległość w literaturze - prezentacja opracowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną 20-11-2014

Niepodległość w literaturze - prezentacja opracowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

PLIK DO POBRANIA:

Prezentacja

 

(620)
VIII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych 03-11-2014

2

29 października bieżącego roku wzięliśmy udział w VIII Przeglądzie Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych „ Po ten kwiat ... " – Białystok 2014. Nasi artyści wystąpili pod nazwą „POWROOT". Zaprezentowaliśmy tam dwie piosenki „Zuzanna" i „Ring of fire" w stylu country z akompaniamentem na dwie gitary i tradycyjne bębny. Występ był przygotowany pod kierunkiem S. Wereszczyńskiego i M. Andrzejewskiego wraz z sześcioma podopiecznymi Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce.

(1103)
Nagrody dla Studia Piosenki HDK w Łapskiej Akademii Wokalnej 29-10-2014

04s

25 października w Łapach odbył się Konkurs Piosenki "Łapska Akademia Wokalna". Studio Piosenki HDK reprezentowały: Ola Wołczyk, Ola Leoniuk, Zosia Filipiuk, Wanda Ginszt, Maria Sawicka, Dorota Sztyler, Iza Karczewska, Karolina Mirek, Kasia Drużba i Julita Wawreszuk oraz zespół Małe HDK.

(1041)
Międzyszkolny Konkurs "PLAYBACK SHOW" 27-10-2014

18

17 października 2014 roku w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury odbył się Międzyszkolny Konkurs "PLAYBACK SHOW". Jury w składzie: Anna Tarasiuk, Barbara Sadowska oraz Justyna Birycka po wysłuchaniu 22 prezentacji konkursowych wykonywanych w sumie przez 48 wykonawców postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

(1007)
Dasze - I TAM ŻYWUĆ LUDZI 27-10-2014

 

04

Dasze to duża wieś położona w gminie Kleszczele. Wieś posiada ok. 140 numerów domów, przy czym większość jeszcze zamieszkałych.

(931)
Muzyka bez zastrzeżeń 27-10-2014

03m

17 X 2014 odbył się pierwszy w tym roku koncert z cyklu „Muzyka bez zastrzeżeń". Na scenie w Mozaikarni usłyszeliśmy reprezentantów rocka polskiej i białoruskiej sceny muzycznej.
DZIKI RAJ – młody punkrockowy zespół z Białowieży, po raz pierwszy wystąpił w Hajnówce.

(841)
Wystawa technik plastycznych - edycja 2013 27-10-2014

03w

Od 2011 r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbywają się zajęcia pracowni plastycznej, prowadzone przez Hajnowianina Daniela Gromackiego.

(816)
Warsztaty z gliny 27-10-2014

21

9 października 2014 roku trzy grupy uczniów klas IV i V ze Szkoły Podstawowej nr. 6 w Hajnówce wraz z wychowawczyniami miały okazję wziąć udział w warsztatach garncarskich, prowadzonych przez Mirosława Piechowskiego – garncarza pochodzącego z Czarnej Wsi Kościelnej, którego rodzina od pokoleń zajmowała się tym właśnie rzemiosłem.(632)

III Festiwal Piosenki "DEBIUT" w Siedlcach 24-10-2014
2
 
21 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach odbył się stojący na wysokim poziomie artystycznym Festiwal Piosenki "DEBIUT".(783)
„Powstańcze ścieżki w Puszczy Białowieskiej" - spotkanie z autorami - Włodzimierzem Muśko i Wiktorem Kabacem 22-10-2014

13

Przyczynkiem do powstania książki „Powstańcze ścieżki w Puszczy Białowieskiej", jak wyjaśnił Pana Włodzimierz Muśko, było przede wszystkim ogłoszenie obchodów 150. rocznicy Powstania i brak jakiegokolwiek skondensowanego opracowania o tych wydarzeniach w rejonie samej Puszczy Białowieskiej. Frapowała go również historia mogiły powstańczej w Orzeszkowie. Znaczna część działań Rogińskiego i Wróblewskiego miała miejsce na terenie białoruskiej części Puszczy, pojawiła się zatem potrzeba wyjazdu na Białoruś. Wyjazd był możliwy dzięki pomocy Panów Włodzimierza Pietroczuka – Starosty i Andrzeja Skiepko - wicestarosty Powiatu Hajnowskiego oraz Pana Jana Chomczuka – dyrektora Euroregionu Puszcza Białowieska.(1058)

Spotkanie z dr. Marcinem Zwolskim historykiemOddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 21-10-2014

24

W dniu 27.08.2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna miała zaszczyt gościć doktora Marcina Zwolskiego, historyka Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, uczestnika projektu poszukiwań pochówków ofiar terroru komunistycznego. Było to wyjątkowe spotkanie. Doktor Zwolski przedstawił wyniki prac ekshumacyjnych prowadzonych na terenach bezpośrednio sąsiadujących z Aresztem Śledczym, przy ulicy Kopernika w Białymstoku. Uczestnicy mieli również możliwość obejrzenia, po raz pierwszy, wyselekcjonowanych zdjęć z obszernej dokumentacji prowadzonej w ramach śledztwa IPN dotyczącego zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w latach 1939–1956 na terenie aresztu.

(778)
Renata Tuszyńska ze Studia Piosenki HDK laureatką VI Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus w Białymstoku 10-10-2014

02s

W dniach 3-5 października br. w Białymstoku odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Literackiej. Do konkursu przystąpiło 19 osób wybranych przez radę artystyczną Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Białymstoku na podstawie przesłanych wcześniej nagrań. Naszym solistkom: Julicie Wawreszuk i Renacie Tuszyńskiej udało się zakwalifikować do udziału w Festiwalu. Uczestnicy przyjechali z różnych stron Polski m.in. z Wrocławia, Bielawy, Puław, Białegostoku, Warszawy, Konina i Katowic.(1064)

RECENZJA publikacji "Wspomnienia deportowanych z ziemi podlaskiej na Syberię i do Kazachstanu w latach 1939-1956" 08-10-2014

14.02.07 promocja

Wspomnienia deportowanych z ziemi podlaskiej na Syberię i do Kazachstanu w latach 1939-1956. Wybór i opracowanie Irena Kostera i Alla Gryc, redakcja Alla Gryc. Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki i Urząd Miasta w Hajnówce, Hajnówka 2013, ss.156+fotografie.

(1048)
Nagrody dla Studia Piosenki HDK - Festiwal Piosenki "Śpiewajmy Panu" 07-10-2014
04s
W dniach 27-28 września br. w Bielskim Domu Kultury odbył się Finał oraz Koncert Galowy Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej  "Śpiewajmy Panu". Na scenie wystąpił zespół Małe HDK z piosenką "Pałacyk Michla" oraz Julita Wawreszuk z piosenką "Czy Ty byś chciał" w nowej aranżacji.(743)
Dyskusyjny Klub Książki poleca... Colin Thubron „Po Syberii" 06-10-2014

01d

„Po Syberii" Colina Thubrona było tematem rozmów wrześniowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Jest to relacja z podróży autora po krainie wiecznej zmarzliny - Syberii, którą przemierzył od Uralu po Jakucję, przemieszczając się pociągami, samochodami, statkami, a nawet piechotą. Thubron, znany i utytułowany brytyjski dziennikarz i pisarz szukał prawdziwego oblicza Syberii, tego, co nastało tak naprawdę w całej Rosji po rozpadzie ZSRR. Można zarzucić autorowi, że jako człowiek Zachodu nigdy nie będzie obiektywnie patrzył i oceniał rzeczywistości krajów należących niegdyś do bloku wschodniego. Klubowicze zauważyli, że reportaż ten może być pisany z pewną tezą i poniekąd podejrzenia te okazały się być słuszne. Podróż Anglika po bezkresach Syberii podszyta jest swoista ironią,...

(702)
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 02-10-2014

02d

Podczas pierwszego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki po wakacyjnej przerwie mieliśmy zaszczyt nagrodzić jednego z klubowiczów - Pana Adama Klupczyńskiego. Wyróżnił się on aktywnością nie tylko w trakcie spotkań DKK, ale także był autorem niebanalnych recenzji omawianych książek.

(1022)
Festyn I TAM ŻYWUC LUDZI - Jagodniki 30-09-2014

22
Piąta w tym roku, a czterdziesta w całej historii edycja festynu „I tam żywuć ludzi" odbyła się w Jagodnikach (gmina Dubicze Cerkiewne) dnia 20 września 2014 roku. Jagodniki to wieś założona między 1566 a 1569 rokiem, której nazwa w lokalnych gwarach oznacza krzew czarnych jagód.(1240)

Festyn I TAM ŻYWUĆ LUDZI - Siemianówka 30-09-2014

27

Siemianówka (gmina Narewka) położona nad Zalewem Siemianówka jest dużą wsią, której początki sięgają 1634 roku.(879)

XI Festyn Archeologiczny w Zbuczu - Wspaniała podróż do przeszłości 22-09-2014

10

W pobliżu wsi Zbucz znajduje się pozostałość po grodzisku, które było najstarszym obiektem tego typu w naszym regionie. Powstało ono prawdopodobnie w wieku IX, a zostało zniszczone około 1041r., podczas zbrojnego podbijania tych terenów przez Ruś Kijowską. To właśnie tutaj, na terenie zabytkowego wczesnośredniowiecznego grodziska obok miejscowości Zbucz, po raz jedenasty można było znaleźć odpowiedź na pytania: Jak żyli i czym zajmowali się nasi przodkowie? To właśnie tutaj organizatorzy starali się przybliżyć odwiedzającym klimat dawnych czasów.

(1389)
21-27 września: Tydzień Zakazanych Książek w Bibliotece 22-09-2014

6

Tegoroczny Tydzień Zakazanych Książek będzie już czwartą taką akcją w polskich bibliotekach. Pomysł promocji literatury uważanej za kontrowersyjną przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych (Banned Books Week). Związany jest z pierwszą poprawką do Konstytucji, która gwarantuje wolność słowa, postrzeganą jako fundamentalne prawo człowieka stanowiące kwintesencję amerykańskiego pojmowania wolności. W Polsce, wolność słowa znalazła potwierdzenie już w 1347 r., w statutach wiślickich, wydanych za panowania Kazimierza Wielkiego, a obecnie gwarantuje ją Konstytucja RP, choć nie jest prawo nieograniczone.

(1223)
„Wielokulturowość – jestem na tak!" – „Z Notatnika młodego podróżnika" 22-09-2014

16

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Wielokulturowość – jestem na tak!" organizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz Wydawnictwem Widnokrąg.

Głównym celem akcji jest promowanie idei wielokulturowości oraz uwrażliwienie na trudną sytuację emigrantów, imigrantów i uchodźców. Ważne jest również kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec różnych religii, obyczajów oraz tradycji.

29 sierpnia 2014 roku gościliśmy w bibliotece grupę dzieci na edukacyjno-zabawowym spotkaniu dotyczącym wielokulturowości. Osnową dla spotkania było omówienie książki Katarzyny Węgierek, ilustrowanej przez Ryszarda Niedzielskiego, pod tytułem „Z notatnika młodego podróżnika. Pojazdy i nie tylko". Opowiada ona...

(1136)
Narodowe Czytanie Trylogii Sienkiewicza 19-09-2014

01n

6 września na placu przed Urzędem Miasta w Hajnówce odbyło się Narodowe Czytanie Trylogii Sienkiewicza. Pomysłodawcą i oficjalnym patronem przedsięwzięcia jest Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski. Hajnowską akcję otoczył patronatem Burmistrz Miasta - Pan Jerzy Sirak. Miejskiej Bibliotece Publicznej i Hajnowskiemu Domowi Kultury przypadł zaszczyt zorganizowania tej uroczystości w naszym mieście.

(1278)
Wakacyjne Poranki - lipiec-sierpień 2014 05-09-2014

08

W wakacyjnej ofercie Hajnowskiego Domu Kultury znalazło się wiele zajęć dla dzieci i młodzieży, które chciały aktywnie i twórczo spędzić wolny czas. Wakacyjne Poranki z HDK odbywały się od wtorku do piątku na scenie amfiteatru i w pracowniach domu kultury.

(1115)
,,Pracownia Gobelinu” działająca przy Hajnowskim Domu Kultury obchodzi mały jubileusz 10-lecia istnienia 14-08-2014

30

"Pracownia Gobelinu” to miejsce zdobywania nowych umiejętności, rozwijania talentów, ale również miejsce spotkań grupy przyjaciół, bo pielęgnowanie wspólnych pasji bardzo zbliża. Tkanie jest pracą wymagającą cierpliwości i precyzji, tu trzeba znać sens każdej kładzionej nitki. Niezbędne jest wyciszenie a nawet pokora wobec mozolnej techniki, w zamian otrzymuje się psychiczne odprężenie i ogromną satysfakcję. Działalność plastyczna, a więc także tkactwo artystyczne, wzmacnia poczucie własnej wartości, uwrażliwia na piękno natury i sztuki.

(1487)
Muzyczny WERTEP 2014 05-08-2014

57

Było zabawnie, wzruszająco, a czasami nawet smutno. Jak to zresztą zwykle na WERTEPIE bywa.

(1405)
Orkiestra Dęta OSP w Hajnówce – nowe instrumenty - projekt MKiDN „Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT" 04-08-2014

04

Z przyjemnością informuję wszystkich, że do Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce dotarły wszystkie instrumenty zakupione z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu pt. "Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT".

(1392)
III Festyn Zdrowia w Hajnówce – w zdrowym ciele zdrowy duch! 04-09-2014

19

Byśmy w pełni czuli się zdrowi potrzebne jest i zdrowe ciało i zdrowa dusza. Z pewnością organizatorzy Festynu Zdrowia o to zadbali. W pięknej uspakajającej zieleni hajnowskiego Parku Miejskiego zaprezentowało się kilka stoisk ze zdrową żywnością i ziołami. Kozie mleko i naturalne jogurty przygotowali mnisi z Monasteru im. Dymitra Sołuńskiego w Sakach. Naturalne przyprawy kuchenne – promowała hajnowska firma RUNO. Popularnością cieszyły się również zioła ojca Gabriela - herbatki na trawienie, uspokajające czy też na cukrzycę. Mniszki z Monasteru św. Elżbiety z Nowinek k. Mińska na Białorusi zaprezentowały balsamy, mydła i maści łagodzące różne dolegliwości. Wszystkie specyfiki wykonano na bazie naturalnych składników.

(1843)
„PRAWOSŁAWIE PRZEZ DZIURKĘ”. Wystawa fotografii otworkowej 01-08-2014

01p

Wystawa „Prawosławie przez dziurkę” prezentuje najbliższe otoczenie mnicha z Jabłecznej. O. Sofroniusz fotografuje to co jest mu najbliższe, doświadczane na co dzień, zaś dla odwiedzających wystawę stanowi swego rodzaju przybliżanie mniszego życia codziennego.

(993)
Kuraszewo - I TAM ŻYWUĆ LUDZI 01-08-2014

17k

Kuraszewo to dziś duża wieś we wsi Czyże o bogatej historii. Bowiem tereny wokół Kuraszewa zaludnione były już w starożytności. Świadczą o tym dwa duże kurhany z okresu wpływów rzymskich (IV-V w.n.e.) zwane „zamczyskiem". Z XI-XII w. pochodzi zaś cmentarzysko szkieletowe. Pierwsze wzmianki w dokumentach drukowanych pojawiają się w 1576 r. Wieś liczyła wówczas 60 włók, miała dwa młyny wodne oraz dwie karczmy. W 1775 Kuraszewo liczyło 68 domów i zamieszkiwało 298 mieszkańców, ponad sto lat później już 129 domów zamieszkiwało 876 osób. W 1868, na lokalnym cmentarzu wybudowana została cerkiew prawosławna pw. św. Antoniego Pieczerskiego. W trakcie I wojny światowej, w 1914 część mieszkańców udała się na bieżeństwo uciekając przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi. We wsi pozostało...

(1317)
„BRAMA NA WCIĄŻ OTWARTA...” - plener malarski 01-08-2014

16

Mickiewiczowskim cytatem przywitali nas gospodarze w Czeremsze. Bowiem tam właśnie na zakończenie roku szkolnego a początek wakacji udała się grupa Pracowni Technik Plastycznych działającej przy Muzeum.(896)

Wernisaż wystawy „Henryk Kuradczyk-Mistrz i Jego uczniowie” 01-08-2014

09

Najlepszym sposobem uczczenia śmierci malarza jest wystawa” - tymi słowami dyrektor Muzeum Tomasz Tichoniuk otworzył wystawę Henryka Kuradczyka. Znany Hajnowianom jako „Kargul” wszechstronny artysta zmarł dokładnie rok temu. Rodzina oraz przyjaciele i znajomi wspólnie z Muzeum Białoruskim w Hajnówce przygotowali wystawę pt.„Henryk Kuradczyk-Mistrz i Jego uczniowie”.(909)

Za nami ponad dwanaście godzin mocnego, prawdziwego rocka – ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2014 31-07-2014

18

Minął rok i ponownie miłośnicy mocnego brzmienia spotkali się hajnowskim amfiteatrze. 6. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI ROCKOWEJ - ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2014 odbył się 26 lipca.

(1626)
Plener malarski ph. "W cieniu dzikiej gruszy" 30-07-2014

16

Plener ph. "W cieniu dzikiej gruszy", to wydarzenie artystyczne na zakończenie kolejnego roku działalności hajnowskiego Klubu Plastyka Amatora.

(1037)
VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru zawitał na Podlasie 28-07-2014

31o

Inauguracja tegorocznego festiwalu odbyła się 21 lipca 2014r. w Białymstoku. Koncerty Podlaskiej Oktawy Kultur rozpoczęły się recitalem fortepianowym MAMIKO UEYAMA z Japonii. Przez kolejne dni kulturę innych narodów mieli okazję poznać mieszkańcy ponad dwudziestu podlaskich miejscowości.

(886)
Hajnowskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, czasem nawet filmowej.... 21-07-2014

03

Podlaskie Koncerty Organowe rozpoczęły się 6 lipca. W tym roku zaplanowano 21 koncertów w czterech miastach: w Hajnówce, w Białymstoku, w Białowieży i w Suwałkach. Hajnowskie koncerty odbywają się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

(1171)
Jarmark Żubra - wspaniała okazja, by poznać nasze dziedzictwo kulturowe 15-07-2014

22

Tegoroczny Jarmark Żubra w Hajnówce zwabił smakoszy i miłośników wyrobów rękodzielniczych. Nic dziwnego – stoiska uginały się od produktów regionalnych.

W niedzielne popołudnie zaprezentowali się: wystawcy z Polski i z zagranicy. Zaprezentowali rękodzieło ludowe: haft, koronkę tkactwo, plecionkarstwo ze słomy, rzeźbę, wyroby z drewna, ceramikę, garncarstwo, kowalstwo, a także rękodzieło artystyczne: malarstwo, wiklinę papierową dekupaż, wyroby z juty, galanterię skórzaną i biżuterię.

(2428)
I Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce "Wiara, Nadzieja, Miłość" 14-07-2014

31

Bułat Szałwowicz Okudżawa – rosyjski bard, poeta, prozaik, dramaturg, kompozytor ballad, pieśni lirycznych i satyrycznych. Urodził się w 1924 w Moskwie, zmarł w 1997 w Paryżu.

 

(3123)
12. edycja ogólnopolskiego konkursu "Przebojem na antenę" ponownie w Hajnówce 04-07-2014

 058

12. edycja ogólnopolskiego konkursu "Przebojem na antenę" ponownie w Hajnówce. Nasz region zaprezentował zespół z pobliskiego Bielska Podlaskiego – Hoyraki.

 

(2277)
Wielokulturowość – jestem na tak 02-07-2014

10

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „Wielokulturowość – jestem na tak!".(1325)

Laureaci Konkursu Plastycznego p.t. „Święty Maksym Gorlicki – kapłan męczennik ” 20-06-2014

12

W związku z przypadającą w tym roku 20. rocznicą kanonizacji św. Maksyma Gorlickiego, która była pierwszą kanonizacją w historii Cerkwi Prawosławnej na Łemkowszczyźnie i 100. rocznicą Jego męczeńskiej śmierci zaproszono dzieci i młodzież szkolną do udziału w Konkursie Plastycznym „Święty Maksym Gorlicki – kapłan męczennik".

(1117)
VIII Piknik Rodzinny 17-06-2014

29

Po raz kolejny deszcz spłatał figla organizatorom pikniku. Z nieba lało, jednak z każdą minutą ludzi w amfiteatrze miejskim przybywało.

(1901)
Koncert doroczny Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia 17-06-2014

4sm

W dniu 4 czerwca 2014 r. o godz.17:00 odbył się doroczny koncert Szkoły Muzycznej w Hajnowskim Domu Kultury.

(1216)
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - Umberto EcoCmentarz w Pradze 17-06-2014

4d

Tematem majowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki była powieść Umberto EcoCmentarz w Pradze.

Money makes the world go round…1)

(1004)
Orkiestra Dęta OSP w Hajnówce realizuje projekt MKiDN „Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT” 16-06-2014

W wyniku naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury, Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce otrzymała dotację w wysokości 20.000 zł na realizację projektu pn. "Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT". Łączna kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 28.000 zł. Kwota wkładu własnego w wysokości 8.000 zł została zabezpieczona przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Hajnówce.(1318)

IV Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne” 16-06-2014

07p

29 maja 2014 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbył się IV Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne”  zorganizowany przez uczniów i nauczycieli SOSW w Hajnówce.(790)

Członkowie KP,,Deformacja" z Hajnowskiego Domu Kultury wśród laureatów konkursu ,,Polak - to brzmi dumnie" 16-06-2014

08p

Międzynarodowy Konkurs Plastyczno - Literacki „Polak – to brzmi dumnie" odbył się już po raz czwarty, a organizatorem przedsięwzięcia była Galeria im Śleńdzińskich w Białymstoku. Tegorocznej edycji konkursu towarzyszył podtytuł „Mój bohater", a zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej prezentującej sylwetkę Polaka , którego podziwiają i pragną naśladować. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłoszono 1145 prac plastycznych oraz 294 literackie. Dzieła młodych twórców napłynęły z różnych regionów Polski oraz licznych ośrodków polonijnych z całego świata. Były tam portrety osób znanych z historii Polski (np. polscy władcy, święci, artyści) lub żyjących współcześnie (sportowcy, działacze społeczni, politycy, muzycy), a także postacie, które miały...

(734)
Jubileuszowa KULTURA NA SCHODACH MUZEUM 13-06-2014

42

Kiermasze rękodzieła ludowego, koncerty zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, plecionki ze słomy czy rzeźba w drewnie - to wszystko można było zobaczyć w niedzielę 8 czerwca 2014 roku na 10. Białoruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.(1267)

Starszaki z Przedszkola Samorządowego Nr 5 poznają skarbnicę książek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego 13-06-2014

14b
Przy okazji inauguracji XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zaprosiliśmy starszaków z Przedszkola Samorządowego Nr 5 na wycieczkę do Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pod opieką pań: Renaty Bartoszewicz, Sylwii Filinowicz, Joanny Suchodoły i Jolanty Dudzicz przyszła do nas dość liczna grupa dzieci, ponad 50 osób.

(1003)
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego zaczęła Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom czytając starszakom z Przedszkola Samorządowego Nr 5 13-06-2014

01a
2 czerwca 2014 r. zainaugurowaliśmy w bibliotece XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Tegorocznej kampanii czytania patronuje hasło „Czytanie – mądra rzecz". Coroczna akcja przypomina o tym, jak ważne jest codzienne czytanie dzieciom, choćby przez zaledwie dwadzieścia minut dziennie. Ta pozornie drobna czynność jest ogromną inwestycją w przyszłość każdego dziecka. Czytanie rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój nie tylko intelektualny, ale także i społeczny.(904)

Goście z Grali-Dąbrowizny w hajnowskiej bibliotece 12-06-2014

35g

Dnia 30.05.2014 r. mieliśmy zaszczyt gościć w bibliotece uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie. Wizyta miała dla nas szczególne znaczenie, gdyż właśnie z Grali-Dąbrowizny pochodzi patron naszej biblioteki, dr Tadeusz Rakowiecki.

(921)

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Lodowisko


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

 • judo
 • kulturystyka

Klub Karate Tradycyjnego


 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                     Kontakt do referatów

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:30-16.30; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:30-16.00, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.