Wypadki przy pracy rolniczej w województwie podlaskim w 2016r.

Środowisko pracy rolnika w porównaniu z innymi zawodami jest bardzo specyficzne. Różnorodność prac, które musi wykonywać rolnik, sprawia, że jest on narażony na szereg niebezpiecznych, szkodliwych czynników. Również czas pracy jest nienormowany i często przekracza osiem godzin dziennie.

Do placówek terenowych i oddziału regionalnego KRUS w Białymstoku w 2016 roku zgłoszono 1593 zdarzenia wypadkowe. Od roku 2008 liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się o 891 (35,9%), a osób ubezpieczonych o 19238 (17,3%).

W przypadku 1125 zdarzeń przyznano jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej – o 35 mniej niż w 2015 roku.

Do wypadków przy pracy rolniczej w naszym regionie dochodzi najczęściej w wyniku upadku osób, co stanowi 36,1 % wszystkich zdarzeń. Jest to spowodowane głównie złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, niezachowaniem ostrożności czy też stosowaniem niewłaściwego obuwia. Liczną grupę stanowią również wypadki rolników powstałe w wyniku uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta (24,1 %), będące skutkiem nieodpowiedniego postępowania ze zwierzętami, a także niewłaściwej konstrukcji zagród i kojców. Do licznych i szczególnie niebezpiecznych należą wypadki spowodowane pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń (11%). Ich przyczyną jest najczęściej wykonywanie czynności w strefie zagrożenia, brak osłon na częściach ruchomych oraz oczyszczanie, regulowanie i naprawienie maszyn przy włączonym napędzie. Do pozostałych przyczyn wypadków należą : upadek przedmiotów (6,3%), zetknięcie się z ostrymi narzędziami i innymi ostrymi przedmiotami (4,8%), uderzenia przygniecenia przez materiały i przedmioty transportowane mechaniczne lub ręczne (1,4%), oraz "inne zdarzenia" (12,8%).

Wypadki zgłaszane w 2016 roku przez rolników z województwa podlaskiego spowodowane były najczęściej przez:

  • reakcję zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie - 14,8%

  • brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego albo zabrudzonego - 8,2%

  • zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych - 8,0%

  • narowistość, agresję zwierząt - 7,3 %

  • niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia - 4,6%

  • niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi, środków i przedmiotów pracy - 4,4%

Rolnicy z woj. podlaskiego w 2016 roku podobnie jak w latach poprzednich wskutek wypadków najczęściej doznawali urazów kończyn górnych (45,1%) i dolnych (39,7%).W 2016 roku, podobnie jak w roku 2015 najczęściej wypadkom ulegały osoby
w wieku 40 - 59 lat (59,7%). Około 74 % wszystkich zdarzeń to wypadki z udziałem mężczyzn.

W analizowanym okresie najwięcej wypadków przy pracy rolniczej wydarzyło się w soboty (257 tj. 17,5%), a najmniej w niedzielę (130, tj. 8,8%). Podobnie jak w latach poprzednich zdarzenia miały miejsce najczęściej po południu – miedzy godziną 12.00, a 18.00 (50,4%).

Aby zapobiec wypadkom w gospodarstwie rolnym należy przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznej pracy. Oto najważniejsze z nich:

 

  • Przystępując do pracy należy pamiętać o założeniu właściwego ubrania roboczego – ściśle przylegającego do ciała (bez luźnych i zwisających elementów), ale nie krępującego ruchów oraz wygodnych i nie śliskich butów – najlepiej z podwyższoną cholewką i wzmocnionym podnoskiem .

  • Na co dzień trzeba dbać o ład i porządek w obejściu gospodarstwa. Podwórze należy uporządkować, wyrównać i utwardzić. W okresie zimowym ciągi komunikacyjne na bieżąco odśnieżać i posypywać piaskiem. W drzwiach i przejściach budynków gospodarskich nie można umieszczać progów, a na korytarzach i ciągach komunikacyjnych pozostawiać zbędnych przedmiotów i narzędzi, o które łatwo się potknąć.

  • Kojce i zagrody inwentarskie należy tak konstruować, aby codzienna obsługa odbywała się bez wchodzenia pomiędzy zwierzęta. Nigdy nie należy podchodzić do zwierząt bez uprzedzenia, a podczas pracy trzeba zachowywać się zdecydowanie, ale spokojnie i rozważnie. W żadnym przypadku nie można pozwalać na drażnienie i złe traktowanie zwierząt, by nie odpłaciły się tym samym.

  • Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń, w tym stan osłon zespołów roboczych. Wszelkie czynności obsługowe (np. oczyszczanie, regulowanie, zakładanie sznurka do prasy) można wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie maszyny i silniku ciągnika oraz zabezpieczeniu przed opadnięciem lub przemieszczeniem się.

PLIK DO POBRANIA:

Wypadki przy pracy

 

Urszula Perkowska

Inspektor

OR KRUS w Białymstoku

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.