Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia na wodę i odprowadzania ścieków obowiązujące od 1 maja 2013 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka zawiadamia, że z dniem 01 maja 2013 roku wprowadza taryfę jak niżej, zatwierdzoną Uchwałą Nr XXV/192/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2013 r.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, WSI LIPINY, DUBINY, NOWOSADY, ZWODZIECKIE, SAWINY GRÓD, POSTOŁOWO, SKRYPLEWO, BIELSZCZYZNA, WYGODA, PRZECHODY, SOROCZA NÓŻKA I ORZESZKOWO.


LP

NAZWA

JEDN.

MIARY

CENA / STAWKA
wraz z podatkiem
VAT [ 8% ]

1

Dostawa wody

zł/m3

2,85

2

Odprowadzenie ścieków

zł/m3

3,95

3

Opłata abonamentowa

m-c/odb.

2,18

Powyższe taryfy obowiązują od dnia 01.05.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.

WARUNKI PROWADZENIA ROZLICZEŃ ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Stosuje się warunki zgodne z rozdziałem 5 § 16, 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK

Ceny i stawki ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w art. 5 ust.1 ustawy i rozdziale II regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka przyjętego uchwałą NR XXXII/201/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. U. woj. podlaskiego Nr 75 poz. 752 z dnia 11.03.2006r.)

Konieczność podniesienia opłat za wodę i ścieki związana jest głównie z inwestycjami prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce oraz wzrostem kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych o wskaźnik cen towarów i usług /projekt ustawy budżetowej na 2013/.

Obowiązek zapewnienia stałości parametrów jakości wody uzdatnionej i oczyszczanych ścieków oraz dostosowanie do wymogów wynikających z przepisów i dyrektyw unii europejskiej, a także dbałość o zdrowie i wyższy poziom życia mieszkańców oraz poprawę środowiska naturalnego, nałożyła na przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne potrzebę dostosowania procesów produkcyjnych (technologicznych). Pozyskanie funduszy unijnych (jednak przy konieczności wniesienia wkładu własnego) pozwoliło na realizację tych inwestycji. Proces dostosowawczy w zakresie rozwoju sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dostaw wody (gruntowna modernizacja Stacji Uzdatniana Wody) dobiega końca. Natomiast prace w zakresie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków są w trakcie realizacji.

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI W REGIONIE
               
Miasto Data wprowadzenia Woda* Ścieki* Opłata Razem
  opłaty gosp.domowe pozostali odb. gosp.domowe pozostali odb. abonamentowa gosp. domowe
A B C D E F G C+E
Kolno 01.07.2012 3,56 3,56 5,90 5,90 10,32 9,46
Czarna Białostocka 01.01.2013 3,11 3,32 5,72 5,72 4,86 8,83
Sejny 01.09.2012 3,22 3,22 5,38 5,38 2,57*** 8,60
Augustów 01.02.2013 3,50 3,57 4,88 4,88 - 8,38
Bielsk Podlaski 01.08.2012 3,00 3,00 5,09 3,21** 11,74 8,09
Łomża 01.01.2013 3,01 3,08 4,97 4,97 5,40 7,98
Siemiatycze 15.08.2012 3,10 3,10 4,60 5,66 3,01 7,70
Sokółka 01.04.2012 2,44 2,74 5,14 5,14 4,94 7,58
Wysokie Mazow. 01.04.2012 2,97 2,97 4,54 4,54 6,74*** 7,51
Mońki 01.01.2013 2,72 2,72 4,55 4,55 - 7,27
Grajewo 01.09.2012 2,72 2,72 4,45 4,45 - 7,17
Suwałki 01.01.2013 2,97 3,10 3,94 4,27 - 6,91
Zambrów 01.01.2013 2,31 2,31 4,51 4,51 4,58 6,82
Białystok 01.06.2012 3,23 3,24 3,18 3,18 - 6,41
Hajnówka 01.05.2013 2,85 2,85 3,95 3,95 2,18 6,80

* ceny brutto zł/m3 - podatek VAT 8%

**dotyczy odbiorców wprowadzających ścieki za pośrednictwem własnej kanalizacji z pominięciem miejskiego systemu kanalizacyjnego

*** średnia cena (zróżnicowana w zależności od przekroju wodomierza)

Zestawienie sporządzono na dzień 13.02.2013r. według danych ze stron internetowych lub informacji telefonicznych przedsiębiorstw (zakładów) wodociągowo-kanalizacyjnych.

Małgorzata Bondaruk

Kierownik Działu

Marketingu i Rozliczeń


KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.