„Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia" - zaproszenie do udziału w projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Reintegracja zawodowa i społeczna 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VII 2017 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”.

Oferta dla powiatu hajnowskiego:

Grupa docelowa:

2 grupy po 10 osób zamieszkujących powiat hajnowski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

- Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,

- Osoby niesamodzielne,

- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

- co najmniej 6 osób w wieku 50+.

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie

Wsparcie w ramach projektu:

  1. Poradnictwo zawodowe – Twój plan na powrót na rynek pracy!:
  • Warsztaty grupowe „Znów aktywni” (3 spotkania x 7 godzin dla każdej z grup)
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe (3 godziny zegarowe / osoba)
  1. Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko! (średnio 2 godziny / miesiąc; łącznie 12 godzin)
  2. Szkolenia zawodowe:
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z uprawnieniami na windy osobowe (120h/grupa) 2 grupy x 10os. 17 spotkań po 7-8h. Program zgodny z www.kwalifikacje.praca.gov.pl. Min. 40h zajęć praktycznych realizowanych w obiekcie hotelowym. Kurs zakłada nabycie kwalifikacji do obsługi wind osobowych (kat. IID) i zakończy się egzaminem zewnętrznym przed UDT.

Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 600,00 zł netto („na rękę”).

  1. Pośrednictwo pracy.
  2. Staże zawodowe - 20 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży. Wynagrodzenie stażysty wyniesie 1200,00 zł netto („na rękę”). Pracodawca przyjmując stażystę otrzyma refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu notą obciążeniową w wysokości 300 zł / miesięcznie za jednego stażystę.

Przewidziano zwroty kosztów dojazdu uczestnikom i uczestniczkom projektu w ramach każdej formy wsparcia.

Czas trwania projektu: 1.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

Lider:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Biuro: ul. Lipowa 84

08-300 Sokołów Podlaski

Partner - Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.

ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok

tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących do objęcia pomocą społeczną

plakat

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.