7 stycznia 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 104/14
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia 07 stycznia 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 07 stycznia 2015 r. (środa) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§ 2

Ustalam dzień 17 stycznia 2015 r. (sobota) dniem pracującym w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na witrynie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.