KRUS przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Od 1 stycznia 2013 r., na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2012 r. poz. 637), osoba, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, może zgłosić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury podstawowej (wynoszącej od 1 marca 2014 r. 844,45 zł), bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Okresowa emerytura rolnicza podlega zawieszeniu (w odpowiedniej części), jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Okresowa emerytura rolnicza podlega zmniejszeniu, jeżeli emeryt osiągnie przychody z tytułu działalności pozarolniczej, podlegającej ubezpieczeniu społecznemu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia) w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Przy emeryturze okresowej wypłacane są dodatki przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli uprawniony do emerytury okresowej posiada co najmniej 25-letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego (uwzględnia się wyłącznie okresy podlegania ubezpieczeniu rolniczemu), to z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego emerytura okresowa zostanie
z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą.

Ważne: okresowa emerytura rolnicza przysługuje wyłącznie osobie, której została przyznana renta strukturalna przez ARiMR, natomiast nie przysługuje małżonkowi takiej osoby, na którego przyznane było zwiększenie do wypłacanej renty strukturalnej.

 

Aleksandra Czaczkowska

z-ca kierownika Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Białymstoku

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.