PCPR zaprasza kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Rodzina zastępcza jest formą rodzinnej pieczy zastępczej dla dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej i funkcjonuje przez określony czas przeznaczony rodzinie biologicznej na rozwiązanie problemów z powodu, których dziecko zostało skierowane do rodzinnej pieczy zastępczej. W sytuacji, gdy problem zostanie rozwiązany - dziecko może wrócić do rodziców biologicznych, w innym przypadku zgodnie z decyzją sądu rodzinnego dziecko może być pozostawione w pieczy zastępczej lub w przypadku pozbawienia praw do opieki nad dzieckiem, może być skierowane do rozpoczęcia procesu adopcji i poszukiwania rodziny przysposabiającej.

Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest pisemny wniosek kandydatów złożony do organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce) i dostarczenie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń lekarskich tj.:

 1. kopie dokumentów osobistych oraz kopie skróconego aktu małżeńskiego;
 2. zaświadczenia od lekarza POZ oraz potwierdzenie braku choroby natury psychicznej;
 3. w zależności od tego czy kandydat ma własną działalność gospodarczą czy jest zatrudniony bądź bezrobotny- jest zobowiązany o dostarczenie PIT, zaświadczenia z zakładu pracy, Urzędu Skarbowego lub Powiatowego Urzędu Pracy;
 4. zaświadczenie, które przedstawia niekaralność za czyn umyślnie wykonany;
 5. umowa najmu mieszkania, dokumenty dotyczące sytuacji mieszkaniowej.

Kolejnym etapem jest wizyta pracownika organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR w Hajnówce), aby ocenić warunki mieszkaniowe rodziny. Na tym etapie pracownik stwierdzi czy w mieszkaniu dziecko będzie miało własny pokój bądź czy będzie współdzielony pokój, czy  jest miejsce na własne biurko dla dziecka itp.

Następnie niezbędne jest spotkanie z psychologiem. Specjalista sprawdzi motywację kandydata do bycia rodziną zastępczą oraz jego predyspozycje psychologiczne.  W przypadku pozytywnej opinii psychologa, osoby starające się o pieczę rodzinną kierowane są na szkolenie kwalifikacyjne. Bezpłatne szkolenie odbędzie sią w miejscu wskazanym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Szkolenie trwa kilkadziesiąt godzin, odbywa się zwykle w miesiącu wrześniu, przez kilka kolejnych dni i obejmuje:

 • ​wybrane aspekty prawne dotyczące praw dziecka,
 • wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej,
 • sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • doskonalenie umiejętności opiekuńczych
 • podstawową wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na rodzinę, dziecko
 • zasady finansowania rodzin zastępczych

Po zakończeniu wyżej wymienionych kroków, kandydat/kandydaci na złożony pisemny wniosek otrzymują zaświadczenie (kwalifikacje), które uprawnia ich do przyjęcia dzieci. W zaświadczeniu jest informacja o wcześniej wybranej formie rodziny zastępczej oraz o wieku i ilości dzieci, jakie mogą kandydaci przyjąć do domu.

W związku z powyższym proszę, aby osoby odpowiedzialne, potrafiące zrozumieć dziecko, o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadają stałe źródło dochodów,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10A, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,          nr tel. 85 6823642, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

        Hajnówka, dnia 21 maja 2020 r.                   

                        Jolanta Prusinowska  Dyrektor

    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.